Vybrané 17. listopad

obrazek
12.11. 18:59
tento dopis vyjadřuje opodstatněné znepokojení nad možným komplotem proti předsedovi vlády ČR a...
obrazek
19.11. 08:47
V neděli 17. listopadu 2013 jsme v České republice slavili Státní svátek - „Den boje za svobodu a...
obrazek
16.11. 15:32
Patřím ke generaci, která během svého života zažila na vlastní kůži dva historické zvraty v...

17. listopad

obrazek
12.11. 18:59
tento dopis vyjadřuje opodstatněné znepokojení nad možným komplotem proti předsedovi vlády ČR a proti všem občanům České republiky, připraveným rozvratnými elementy z řad nepřátel naší svobody a suverenity. Vše pod záminkou oslav pádu železné opony.
obrazek
19.11. 08:47
V neděli 17. listopadu 2013 jsme v České republice slavili Státní svátek - „Den boje za svobodu a demokracii“, který je současně „Mezinárodním dnem studentstva“.
obrazek
17.11. 10:33
Změna režimu v listopadu 1989 byla chápána zdrcující většinou české veřejnosti jako krok naprosto správným směrem. Směrem k demokratické a prosperující společnosti s rychle se zvyšující životní úrovní lidí, která se v krátké době zařadí tam, kam patří. Tedy do společenství zemí Západu, to znamená...
obrazek
17.11. 10:31
I dnes si připomínáme listopadová výročí. 17. listopad se stal pro nás občany jak připomínkou tragických událostí roku 1939, tak ale i listopadu roku 1989. V paměti máme zejména listopad roku 1989, kdy plná náměstí a jednota národa smetly komunistickou totalitní moc. Zejména proto je dnešní 23....
obrazek
16.11. 15:32
Patřím ke generaci, která během svého života zažila na vlastní kůži dva historické zvraty v dějinách této republiky. Tím prvním bylo období „Pražského jara“, které vzbudilo mezi mými vrstevníky, bylo nám tenkrát 20 let, velké množství nadějí na lepší život a na návrat do rodiny demokratických zemí...
obrazek
19.11. 18:23
Když černé dvojspřeží odvezlo na lafetě rakev s ostatky iluzí o demokracii a šancích 17. listopadu, která předtím spočívala u petičních stánků před Staroměstskou radnicí, začalo se uvažovat o léčení nemocné společnosti. Pohled do její duše pak ukázaly vzkazy, které se objevily ve skleněných urnách...
obrazek
17.11. 12:00
Výročí 17. listopadu se významně zapsalo do našich dějin a pamětí lidí. Datum má pro Čechy dvojjedinou symboliku - v tento den došlo k zlomovým událostem, které předznamenaly další osud českého národa.