Vybrané Československo

obrazek
17.7. 17:54
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost a...
obrazek
15.7. 07:20
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost i ve...
obrazek
20.7. 23:01
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost a...

Československo

obrazek
24.10. 09:23
Minimálně jeden kaz na dnešní přenádherné době bych viděl. Tedy kromě globálního oteplení, imigrantů atd. Proč dnes v restauracích jsou tak drahé fazole se sázeným vejcem, že si je nemůže žádný obyčejný člověk dovolit dát do nosu, aniž by se mu vhrkly slzy do očí, když si vzpomene, že svého času...
obrazek
17.10. 05:47
Lze soucítit s paní Hlavicovou, která v r. 1967 prodávala kilo sušených švestek za 6,- Kčs, a s národními výbory, které prodávaly v tomtéž roce byty první kategorie bratru metr čtvereční za 1200, - Kčs bagristům, kteří si vydělali za měsíc 1900,- korun, ale nelze pochopit ty kapitalistické...
obrazek
7.8. 06:57
Bratry Mašiny a jejich skupinu musela přímo vyděsit informace o „Snižování životní úrovně v USA“ (RP 21. 9. 1951) o poklesu spotřeby masa v USA na hlavu obyvatele v roce 1951 proti roku 1946 o 6,14% (v ČSR se zvýšila spotřeba masa v roce 1950 proti předválečné době o 14,04%). Spotřeba másla ve...
obrazek
31.7. 05:57
Nutnost klást důraz na orientaci ekonomiky na těžký průmysl a s tím souvisejícím přechodem z pseudotržní ekonomiky na ekonomiku administrativně direktivně řízenou vyplynula jednotlivcům [plánovatelům] z dat, které tehdy měli k dispozici.
obrazek
23.7. 08:55
Úvodem: 1) Neblahým politicko-ekonomickým dědictvím po peněžní reformě, provedené v r. 1945, se staly vázané vklady, 2) K nákupní panice došlo už v r. 1947, kdy jednotlivci pociťovali, že ty jejich peněžní zůstatky, kterými disponují, nejsou nějak zasloužené, 3) Předseda vlády Zápotocký nutnost...
obrazek
27.11. 05:51
Dne 15. prosince 1965 měla být podepsána ministry národní obrany SSSR a ČSSR Malinovským a Lomským „Dohoda o mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládnou Československé socialistické republiky o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk“.
obrazek
31.12. 19:39
Tomáš Garrigue Masaryk za čtyři koruny. Edvard Beneš za dvě a Klement Gottwald za desetikorunu. Následuje třicetihaléřová galerie komunistických prezidentů. Václav Havel začínal na dvou korunách a známku předal Václavu Klausovi za šest čtyřicet. Česká republika je jednou z posledních zemí, která má...
obrazek
21.8. 07:10
Německý spisovatel Eugen Richter ve své satiře „V sociálně demokratickém státě“, sepsané na konci 19. století, který vylíčil etapy vývoje nelegální emigrace z tohoto ráje téměř shodně s průběhem nelegální emigrace z lidově demokratického a socialistického Československa, zcela jistě by se podivil,...
obrazek
10.8. 06:44
Studie Martina Pulce Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek [Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.ISBN 80-86621-18-9] obsahuje seznam 280 osob usmrcených na státní hranici od 1948 do konce r. 1989, z toho však 105 osob nemělo čs. státní příslušnost a při přechodu...
obrazek
29.1. 13:33
„Je mnoho Janů Masaryků, a každý zná jen ten svůj kousek.“ (Marcia Davenportová, 1948)