Vybrané Československo

obrazek
20.7. 23:01
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost a...
obrazek
15.7. 07:20
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost i ve...
obrazek
17.7. 17:54
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost a...

Československo

obrazek
2.9. 02:30
V každém případě lze o TGM a Benešovi a legiích říci, že první republika v té podobě, jak vznikla, byla výhradně jejich dítětem. Kdyby Trojspolek vyhrál první světovou válku, tak všichni výše uvedení byli odsouzeni k trestům smrti pro velezradu, což mimo jiné dokládá jejich statečnost včetně Beneše...
obrazek
28.8. 16:13
Agent CIC Malý, který zorganizoval celou partyzánskou skupinu složenou z místních rolníků, kněží, si zaslouží zcela jistě náš obdiv a úctu, zvláště když si uvědomíme, že brigáda kapitalistické práce Mašíni a spol. přistoupila ke své první velké akci s cílem převzít již docela dobře zavedenou...
obrazek
21.8. 06:33
Z telefonátu mezi Brežněvem a Dubčekem 13.srpna 1968): Brežněv: "Ale ty pochop, že taková situace, takový postoj k plnění závazků přijatých v Čierné nad Tisou vytváří docela novou situaci, s kterou nemůžeme souhlasit a která nás zřejmě nutí k novému zhodnocení situace a přijetí nových,...
obrazek
4.3. 16:18
Československo výrazným způsobem podílelo na zrození nového státu na Blízkém východě, Státu Izrael. Toto angažmá mělo několik forem, počínaje a konče podporou vystěhovalectví Židů do Palestiny. Tato podpora pokračovala mezinárodně politickou podporou v OSN a přerostla v podporu vojenskou navzdory...