Vybrané dezinformace

obrazek
29.10. 09:02
Před několika dny byli fotoreportérem Blesku přichyceni v pozdních večerních hodinách před...
obrazek
24.9. 20:08
Jak pučisté (nejenom, ale i celá Národní fronta v roce 1948), tak reformátoři v roce 1968, tak i...
obrazek
15.8. 20:36
21. srpnu 1968 předcházela jedna dodnes opomíjená událost, přímo výbuch mediálního granátu, tedy...

dezinformace

obrazek
15.3. 09:20
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „V neposlední řadě jsem docela nedávno neváhal následovat rady p. Molotova, když šlo o to, zda Československo přijme nebo odmítne americké úvěry; odmítli jsme tuto pomoc, čímž jsme podali znovu zjevný důkaz toho, že zahraniční politika mé země je těsně spjata...
obrazek
5.3. 22:29
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „Snažil jsem se urychlit – pokud to bylo v mé moci – postoupení českých uranových dolů vaší zemi na důkaz toho, že byť by se SSSR dostal do jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu, stáli bychom vždycky na vaší straně“.
obrazek
26.2. 12:51
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Vzpomínám si na naše setkání v Moskvě, k němuž došlo po podepsání naší spojenecké smlouvy. Vy jste mi tehdy řekl, že SSSR bude i nadále provádět tradiční politiku slovanského bratrství a že obrozené Československo se nemusí obávat toho, že by kdy mohlo...
obrazek
23.2. 09:54
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "V roce 1920, kdy se sovětské jednotky pod vedením Buďonného blížily ke Lvovu, povolal můj otec spolu s Edvardem Benešem k sobě vašeho velvyslance Mostověnka, před nímž učinili významné prohlášení: zdůraznili mu, že ode dne, kdy ruské jednotky obsadí...
obrazek
14.2. 20:45
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Již v mém raném mládí mi můj otec vštěpoval do paměti, že nezávislé Československo nemůže nikdy existovat bez přímé a účinné podpory Ruska v boji proti germánskému moři. Tato idea zakotvila ve mně stejně hluboko jako ve většině českých politiků. Vždycky...
obrazek
6.2. 18:38
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Pane maršále, rozhodl jsem se napsat vám tento dopis v poslední chvíli mého života, a to poté, když jsem neodvratně pojal rozhodnutí, které uskutečním během několika málo hodin. Vím, že se o tom bude hodně diskutovat, jak mezi mými přáteli, tak i...
obrazek
2.2. 05:47
Václav Černý ve svých obsáhlých Pamětech se svěřil čtenářům s nápadným prožitkem zvlášť ostře vnímaným: "10. března blesk hromu, ranní zpráva o smrti Jana Masaryka, nalezeného v 5,20 h. ráno v pyžamu pod okny ložnice svého úředního bytu v Černínu. Úřední verze ministra Noska, přednesená v...
obrazek
26.11. 21:12
Na jednom ze zahraničních prodejním webu (The Life Picture Collection) se nalézají fota z pohřbu Jana Masaryka, která měla být pořízena (created) 1. března 1948. A další fotografie z téže události pak mají pocházet z 15. března 1948. Nabízená sada fotografií zachycuje průběh daného pohřbu asi takto...
obrazek
7.10. 12:53
V sobotu 4. října, zveřejnily Lidové noviny článek, obsahující lži, které si redaktoři vymysleli na základě žertovné karikatury z internetu. Takový úpadek žurnalistiky si vyžaduje nápravu...
obrazek
10.5. 20:22
Před nějakým časem jsem zde publikoval blog Ukrajina a Kosovo, kde jsem poněkud velkoryse ilustroval dění na Ukrajině fotografií hajlujícího Jaceňuka, o níž jsem se však domníval, že byla pořízena na Majdanu. Ve skutečnosti šlo o fotografii pořízenou v Charkově v únoru 1913 při příležitosti...