Vybrané Jan Masaryk

obrazek
13.3. 19:12
Po desetiletém bádání publikovali svou studii o „sebevraždě“ Jana Masaryka další dva badatelé...
obrazek
14.8. 08:38
Záznam v deníku Jana Zábrany 14. září 1948: Lockhart dnes mluvil o sebevraždě Jana Masaryka....
obrazek
10.3. 08:54
V devět ráno (tedy v osm hodin západoevropského času) rádio 10. března 1948, tedy přesně před 70....

Jan Masaryk

obrazek
11.8. 20:45
Jan Masaryk měl převést 19. února 1948 (tedy v den, kdy do Prahy přijíždějí Zorin a Steinhardt) 6 milionů dolarů z účtu londýnského velvyslanectvi na dřevařskou firmu, patřící panu Koernerovi, která jí měla darovat generálnímu tajemníkovi národně socialistictiké strany panu doc. Vladimirovi Josefu...
obrazek
29.3. 14:41
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "V Československu již nelze hovořit o svobodě. Svoboda je nahrazena útiskem, který provádí jedna strana vůči všem svým politickým odpůrcům, čímž se připravuje půda pro nastolení policejního a autoritativního státu. Vím, že si vykládáte pojem svobody...
obrazek
22.3. 18:37
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „Legální vláda už v této zemi neznamená vůbec nic. Panuje zde režim, v němž zákony dělají „akční výbory“.. V mém vlastním ministerstvu anuluje akční výbor moje rozhodnutí a dává příkazy mým úředníkům. To znamená, že máme u nás vysloveně sovětský režim, jen s tím...
obrazek
15.3. 08:20
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „V neposlední řadě jsem docela nedávno neváhal následovat rady p. Molotova, když šlo o to, zda Československo přijme nebo odmítne americké úvěry; odmítli jsme tuto pomoc, čímž jsme podali znovu zjevný důkaz toho, že zahraniční politika mé země je těsně spjata...
obrazek
5.3. 21:29
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „Snažil jsem se urychlit – pokud to bylo v mé moci – postoupení českých uranových dolů vaší zemi na důkaz toho, že byť by se SSSR dostal do jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu, stáli bychom vždycky na vaší straně“.
obrazek
26.2. 11:51
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Vzpomínám si na naše setkání v Moskvě, k němuž došlo po podepsání naší spojenecké smlouvy. Vy jste mi tehdy řekl, že SSSR bude i nadále provádět tradiční politiku slovanského bratrství a že obrozené Československo se nemusí obávat toho, že by kdy mohlo...
obrazek
23.2. 08:54
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "V roce 1920, kdy se sovětské jednotky pod vedením Buďonného blížily ke Lvovu, povolal můj otec spolu s Edvardem Benešem k sobě vašeho velvyslance Mostověnka, před nímž učinili významné prohlášení: zdůraznili mu, že ode dne, kdy ruské jednotky obsadí...
obrazek
14.2. 19:45
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Již v mém raném mládí mi můj otec vštěpoval do paměti, že nezávislé Československo nemůže nikdy existovat bez přímé a účinné podpory Ruska v boji proti germánskému moři. Tato idea zakotvila ve mně stejně hluboko jako ve většině českých politiků. Vždycky...
obrazek
6.2. 17:38
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "Pane maršále, rozhodl jsem se napsat vám tento dopis v poslední chvíli mého života, a to poté, když jsem neodvratně pojal rozhodnutí, které uskutečním během několika málo hodin. Vím, že se o tom bude hodně diskutovat, jak mezi mými přáteli, tak i...
obrazek
2.2. 04:47
Václav Černý ve svých obsáhlých Pamětech se svěřil čtenářům s nápadným prožitkem zvlášť ostře vnímaným: "10. března blesk hromu, ranní zpráva o smrti Jana Masaryka, nalezeného v 5,20 h. ráno v pyžamu pod okny ložnice svého úředního bytu v Černínu. Úřední verze ministra Noska, přednesená v...