Vybrané měnová reforma

obrazek
7.8. 07:57
Bratry Mašiny a jejich skupinu musela přímo vyděsit informace o „Snižování životní úrovně v USA“ (...
obrazek
23.7. 09:55
Úvodem: 1) Neblahým politicko-ekonomickým dědictvím po peněžní reformě, provedené v r. 1945, se...
obrazek
31.7. 06:57
Nutnost klást důraz na orientaci ekonomiky na těžký průmysl a s tím souvisejícím přechodem z...

měnová reforma

obrazek
7.8. 07:57
Bratry Mašiny a jejich skupinu musela přímo vyděsit informace o „Snižování životní úrovně v USA“ (RP 21. 9. 1951) o poklesu spotřeby masa v USA na hlavu obyvatele v roce 1951 proti roku 1946 o 6,14% (v ČSR se zvýšila spotřeba masa v roce 1950 proti předválečné době o 14,04%). Spotřeba másla ve...
obrazek
31.7. 06:57
Nutnost klást důraz na orientaci ekonomiky na těžký průmysl a s tím souvisejícím přechodem z pseudotržní ekonomiky na ekonomiku administrativně direktivně řízenou vyplynula jednotlivcům [plánovatelům] z dat, které tehdy měli k dispozici.
obrazek
23.7. 09:55
Úvodem: 1) Neblahým politicko-ekonomickým dědictvím po peněžní reformě, provedené v r. 1945, se staly vázané vklady, 2) K nákupní panice došlo už v r. 1947, kdy jednotlivci pociťovali, že ty jejich peněžní zůstatky, kterými disponují, nejsou nějak zasloužené, 3) Předseda vlády Zápotocký nutnost...