Vybrané Ministerstvo vnitra ČR

obrazek
7.6. 12:38
V poslední době si kladu otázku, proč v severních Čechách tak často dochází k incidentům mezi...
obrazek
27.5. 09:30
Všichni se jistě shodneme na tom, že v současné době, kdy stále narůstá počet motorových vozidel na...
obrazek
31.5. 17:42
Hlavním posláním obecní policie, kterou se rozumí i městská policie ve městech, je zabezpečování...

Ministerstvo vnitra ČR

obrazek
7.6. 12:38
V poslední době si kladu otázku, proč v severních Čechách tak často dochází k incidentům mezi majoritní společností a Romy, proč je tam podstatně zvýšená majetková kriminalita, hádky, potyčky a rvačky jsou na denním pořádku a co asi vyřeší srocení občanů, demonstrace a extrémistické pochody proti...
obrazek
31.5. 17:42
Hlavním posláním obecní policie, kterou se rozumí i městská policie ve městech, je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na vymezeném teritoriu obce (města), jakož i plnění dalších úkolů stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a některými dalšími právními předpisy....
obrazek
29.5. 07:22
Základní policejní útvary Policie České republiky jsou Obvodní oddělení Policie České republiky, která jsou rozmístěna v rámci jednotlivých současných Odborů vnější služby (tj. bývalých okresních ředitelství Policie ČR) dnešních Krajských ředitelství Policie České republiky a dále všechna Místní...
obrazek
27.5. 09:30
Všichni se jistě shodneme na tom, že v současné době, kdy stále narůstá počet motorových vozidel na našich silnicích, mnohde připomínajících spíše motokrosovou dráhu (protože do nich již déle než 20 let takřka nikdo neinvestoval ani korunu a dodnes nejsou řádně vyjasněné ani majetkoprávní vztahy a...