Vybrané národní socialisté

obrazek
19.4. 11:09
Ve třech předchozích dílech jsme Vám prezentovali zpětný pohled na názory členů ČSS a české...
obrazek
5.4. 08:11
Po dvou dílech, ve kterých jsme Vám prezentovali názory na prospěšnost společenských změn v roce...
obrazek
18.3. 12:01
Sledovali jsme průběh okázalého sjezdu ČSSD, který byl i v centru pozornosti médií. Když si ideově...

národní socialisté

obrazek
28.10. 10:24
Připomínáme si 94. výročí vzniku samostatného československého státu. Vznikl na troskách poraženého Rakouska - Uherska mohutným vzepětím národního hnutí a úsilím účastníků prvního odboje. Založení samostatného státu konečně uspokojilo dávné tužby Čechů, kteří existovali v rámci ,,cizího" a ,,...
obrazek
16.10. 10:23
S blížícím se výročí 17. listopadu 1989 bychom se měli též zmínit o procesech, které probíhaly v nekomunistických stranách zastoupených v tehdejší Národní frontě, v tomto případě v Československé straně socialistické. Tato strana původně vznikla na troskách Československé strany národně...
obrazek
11.10. 14:38
Vážení čtenáři, přinášíme Vám další materiály z historie Československé strany národně socialistické a Československé strany socialistické, které jsme získali v Národním archivu v Praze. Významnou část matérie tvoří fotografie z nejrůznějších stranických akcí, sjezdů, prvomájových průvodů a...
obrazek
3.9. 08:12
Před 64 lety zemřel po těžké nemoci druhý československý prezident, ministr zahraničních věcí a někdejší čelný představitel národně socialistické strany dr. Edvard Beneš. Jeden z nejvýznamnějších politiků 20. století se zasloužil svou pílí o zrod samostatné československé republiky a přispěl velkou...
obrazek
23.8. 08:51
Před 30 lety zemřela v Praze významná představitelka Československé strany národně socialistické, politička a odbojářka Antonie Kleinerová. Její jméno je především spjato s prvním velkým monstrprocesem s Miladou Horákovou, kde byla odsouzena ve vykonstruovaném politickém procesu k doživotnímu...
obrazek
21.8. 08:53
V těchto dnech si připomínáme okupaci Československa státy Varšavské smlouvy. Vojenským řešením sledovala Moskva primárně zadušení reformního společenského procesu v zemi, neboť se obávala, že by se mohl ,,přelít" do ostatních států jí ovládaného sovětského bloku, a komunistické strany v...
obrazek
16.8. 17:37
16. srpna 1892 se narodil významný československý politik, národně socialistický poslanec a propagátor osobnosti a díla J. A. Komenského Bohuslav Luža. Byl bratrem známého československého divizního generála a aktivního účastníka protinacistické rezistence Vojtěcha Luži, který byl nešťastnou...
obrazek
14.8. 08:09
Vážení čtenáři, na portálu Vaše věc si Vám dovolujeme prezentovat seminární práci historika a novináře Romana Janoucha, kterou napsal ještě za svých studií historie na FF UK v Praze. Práce se jmenuje „Zapomenutý zakladatel" a pojednává o jedné z nejvýznamnějších postav v začátcích budování „...
obrazek
31.7. 11:03
V bohaté historii strany národních socialistů vyniklo za 115 let existence této strany mnoho jmen. Poněkud zapomenuto je jméno jejího prvního předsedy Františka Kváči, který často zůstával ve stínu Václava Klofáče. Připomeňme si ve stručném nástinu život tohoto rukavičkářského dělníka, politika a...
obrazek
30.7. 16:34
Dne 28. července 2009 zemřel v 88 letech v Pelhřimově jeden z výrazných bojovníků proti komunistické totalitě a někdejší studentský vůdce Josef Lesák. Lesák se velkou měrou angažoval v osudových únorových dnech roku 1948, kdy vedl dva pochody na Hrad na podporu prezidenta Edvarda Beneše. Za své...