Vybrané národní socialisté

obrazek
19.4. 11:09
Ve třech předchozích dílech jsme Vám prezentovali zpětný pohled na názory členů ČSS a české...
obrazek
5.4. 08:11
Po dvou dílech, ve kterých jsme Vám prezentovali názory na prospěšnost společenských změn v roce...
obrazek
18.3. 12:01
Sledovali jsme průběh okázalého sjezdu ČSSD, který byl i v centru pozornosti médií. Když si ideově...

národní socialisté

obrazek
30.3. 19:48
Strana národních socialistů si v těchto dnech připomíná stopatnácté výročí založení. Tento subjekt vznikl odštěpením národního proudu v dělnickém hnutí, jež se u nás začalo organizovat po ,,jaru národů" v roce 1848. Od začátku své existence v sobě strana spojovala dva ústřední prvky - národní...
obrazek
26.3. 13:51
Historik a badatel Karel Kaplan napsal zajímavý příspěvek k českým moderním dějinám nazvaný Národní fronta 1948 – 1960. Publikace pojednává o fungování "obrozené“ Národní fronty v letech 1948 – 1960 a mechanismu vládnutí a uplatňování "vedoucí úlohy“ KSČ, v režimu diktatury komunistického...
obrazek
16.3. 09:48
V r. 1897 napsal pro druhý ročník časopisu Obzor národohospodářský (12. číslo) tehdejší tajemník Obchodní komory v Českých Budějovicích JUDr. V. Schuster stať K programu národního dělnictva (s.179-181), v níž tvrdil, že nebyly to pouze politické příčiny, jež podnítily u nás organizaci národního...
obrazek
15.3. 08:53
Dne 15. 3. 1939 začala okupace českých zemí vojsky nacistického Německa. Šestiletá brutální poroba českého lidu přinesla obrovské materiální i personální ztráty. Genocidní režim se zaměřil zejména na své odpůrce z řad osobností veřejného a kulturního života, proti nimž cílil úder. Tyto zásahy se...
obrazek
26.2. 12:08
Dne 24.2. 1902 se v Řevnici narodil advokát, politik, odbojář a pracovník tělovýchovné organizace Sokol Antonín Hřebík. Hřebík byl členem Československé strany národně socialistické. Je znám též jako bojovník proti komunistické rozpínavosti, a to hlavně v tělovýchově. Po komunistickém převratu v...
obrazek
25.2. 09:46
V únoru 1948 došlo k převzetí veškeré politické moci Komunistickou stranou Československa. Ta administrativně-mocenskými opatřeními, které měly rysy puče a nezákonného jednání, zlikvidovala dosavadní systém Národní fronty, jenž byl založen na spolupráci protichůdných sil. Největší tíha těchto...
obrazek
5.2. 11:25
Dnes - 5. února - si připomínáme 137. výročí narození národně socialistické političky, novinářky a průkopnice ženského hnutí v českých zemích F. Plamínkové. Významná je též její pedagogická činnost, od roku 1895 vyučovala v Praze. Za stranu národních socialistů vykonávala za první republiky...
obrazek
30.1. 09:47
Dne 30. 1. 1905 se narodila výrazná tvář národně socialistické strany, politik, botanik, pedagog, představitel druhého odboje; tím vším byl prof. V. Krajina. Krajina původně nechtěl být profesionálním politikem, ale souhra náhod a okolností ho k tomuto řemeslu nakonec přivedla. Krajina si získal...
obrazek
15.1. 15:05
Dne 14. 1. 1880 se narodil politik, publicista a představitel národně socialistické strany J. Stříbrný. Tato bezesporu zajímavá osobnost historie strany si prošla ve svém životě několika různými etapami, ať už tou ,,demokratickou" či posléze fašistickou. Patřil k zakládajícím členům České...
obrazek
3.11. 09:41
Dne 3. 11. 1975 zemřel v 91 letech USA bývalý předseda Československé strany národně socialistické dr. Petr Zenkl. Zenkl patřil k čelným představitelům této strany, který byl pronásledován jak nacisty, tak i komunisty. Zenkla můžeme co do významu zařadit po bok E. Beneše, P. Drtiny, J. Stránského,...