Vybrané Serpentina

obrazek
17.3. 13:54
K tomuto desateru se přihlásilo i mnou zakládané hnutí Serpentina.
obrazek
20.1. 02:33
„Člověk ve svém pomýlení mocně zasáhl do přírody. Zdevastoval lesy, a tím i změnil klima a...

Serpentina

obrazek
17.3. 13:54
K tomuto desateru se přihlásilo i mnou zakládané hnutí Serpentina.
obrazek
20.1. 02:33
„Člověk ve svém pomýlení mocně zasáhl do přírody. Zdevastoval lesy, a tím i změnil klima a atmosférické podmínky. Vinou člověka úplně vyhynuly některé druhy rostlin a zvířat, ač měly své nenahraditelné místo v ekonomii Přírody. Čistotu vzduchu všude ovlivňuje kouř a podobně, řeky jsou špinavé. Tyto...