Vybrané vláda Petra Nečase

obrazek
7.1. 12:09
Je nesporné, že zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi je zatěžujícím dědictvím...
obrazek
22.10. 16:34
Do voleb zbývají tři dny a strany bývalé vládní koalice zatroubily do útoku na nerozhodnuté voliče...
obrazek
9.8. 10:31
Průměrné spotřebitelské ceny v červenci klesaly, ale to není důvod k radosti. Je to potvrzení...

vláda Petra Nečase

obrazek
3.4. 09:28
Něco tu nehraje, ekonomika klesá, firmy na daních zaplatily méně, ale výnos daní od zaměstnanců a spotřebitelů roste. V prvním čtvrtletí vzrostl celostátní výběr DPH a daně z příjmů zaměstnanců, nevzrostl však výnos daně z příjmů právnických osob. Státní kasa je na tom trochu líp, občané a jejich...
obrazek
2.4. 08:00
Index stavební produkce v běžných cenách, který má průměr roku 2010 za hodnotu 100, poklesl v roce 2012 na hodnotu 88,1, tedy o 12 procent. Průměrný počet zaměstnaných osob klesl téměř o 25 tisíc a průměrné mzdy těch, kdo si práci zachovali, reálně poklesly o 3 procenta. Podíváme-li se na samotné...
obrazek
29.3. 12:59
Čelní britští odborníci na sociální podporu poslali tamní konzervativní vládě dopis, ve kterém požadují, aby byly zrušeny škrty sociální podpory. Ty začnou ve Velké Británii platit už od příštího týdne. Důvodem k sepsání dopisu byl zajímavý výzkum, který ukázal děsivou situaci mnohých britských...
obrazek
27.3. 09:13
Připadá mi to již tak trochu jako nošení sov do Atén. Krize zdravotnictví, téměř permanentní, s největší pravděpodobností v letošním a příštím roce vyvrcholí. Uvědomují si to manažeři zdravotnických zařízení, zdravotníci, ale v čím dál větší míře i pacienti (nakonec i zdravotníci budou dříve či...
obrazek
26.3. 12:45
Nečasova vláda, pokud jde o výsledky své hospodářské politiky, je velmi neúspěšná. Hospodářství země klesá, koupěschopnost obyvatel klesá a ekonomika státu prohlubuje zaostávání za okolními zeměmi a nejvyspělejšími státy světa. Pokud ve sněmovně dojde na debatu na ekonomická témata, vytáhne ministr...
obrazek
25.3. 11:30
Debata nad jedním nešikovným slovním úletem na sjezdu ČSSD o údajném parazitování živnostníků na zaměstnancích byla v jedné věci užitečná. Připoutala pozornost k problému českých pravidel pro drobné podnikatele. Paradoxně současná vláda, která se prohlásila za vládu podnikatelů, jim moc nepomohla....
obrazek
24.3. 12:48
V médiích se v posledním týdnu vyrojily spekulace o možném konci ministryně kultury Hanákové a jejím nástupci. Byli jsme svědky nepodařeného mediálního výstupu bývalého ředitele České televize a prezidentského kancléře Iva Mathé, který si tak prakticky zavřel cestu na ministerstvo a o němž se právě...
obrazek
22.3. 17:09
Nemocnice na území České republiky mohou existovat ve dvou možných právních formách, jako příspěvkové organizace nebo jako klasické obchodní společnosti. Ani jedna z těchto právních forem není dle mého názoru vhodná pro fungování tak specifické právnické osoby, jakou je nemocnice.
obrazek
22.3. 10:54
Mládkův přešlap vyvolal nekonečné nadávky, omluvy a řeči o podpoře živnostníků. Kdo si však přečetl článek účetní Věry Říhové Živnostníci kontra zaměstnanci, který se objevil na Britských listech 20. března, vidí především chaos, který nevyžaduje ani tak omluvy, jako spíš radikální systémovou změnu...
obrazek
20.3. 10:22
Nečasova vláda počátkem tohoto roku plně spustila tzv. důchodovou reformu. Pro splnění nároku občana na přiznání starobního či invalidního důchodu je mimo jiné potřeba, aby občan splnil tzv. minimální délku důchodového pojištění. Při odchodu do starobního důchodu v letošním roce je tato doba...