Vybrané zdravotní postižení

obrazek
21.12. 20:44
Velký potlesk Ústavnímu soud, který vyřkl v roce 2016 judikát, že rodiče mohou odmítnout očkování...

zdravotní postižení

obrazek
21.12. 20:44
Velký potlesk Ústavnímu soud, který vyřkl v roce 2016 judikát, že rodiče mohou odmítnout očkování kvůli svému svědomí.(ale podle všeho jako chytrá horákyně vyřkl také, že odmínutí rodiče nevyvazuje z povinnosti a ani stát nemusí upustit od potrestání!!!) Jenže rodiče nemají dost informací, a to...