Blogy uživatele Lukáš Sluka

obrazek
3.3. 18:34
Ve světě, v němž žijeme, nemůže nikdo uniknout před vyslechnutím hrůzných příběhů o údajných smrtích a vraždách v gulazích pracovních táborů Sovětského svazu. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby...
obrazek
7.2. 16:54
Musíme vystavět vlastní hospodářství tak, aby se naše země nestala součástí globálního kapitalistického systému, aby nebyla včleněna do společné kapitalistické soustavy rozvoje jako jeho přidružený podnik světového kapitalistického stroje, ale jako nezávislá ekonomická jednotka, spoléhající se...
obrazek
16.12. 16:29
Mnohá z děl a budování našeho státu, strany i lidu budou překroucena, zkreslena a poplivána, zejména v zahraničí, ale rovněž tak v naší zemi. O světovou nadvládu nepokrytě usilující sionismus se nám za naše úspěchy bude krutě a nemilosrdně mstít. Nikdy nezapomeňte, že Západ stále považuje i...
obrazek
5.12. 18:57
Imperialisté USA a EU evidentně a nezadržitelně upadají, zatímco Čína a Rusko se stále rozvíjejí.
obrazek
26.11. 23:29
O lžích Anlexandra Solženicyna, jeho podpoře Francovu fašismu, nacistech, policii a fašistech, archivech prokazujících propagandistické lži, podvodných metodách vedoucích k milionům mrtvých, likvidátorem Gorbačovem otevřených archivech, výsledcích ruských výzkumů, pracovnních táborech v sovětském...
obrazek
24.11. 23:11
Kniha z pera portugalského komunisty, člena Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r) a uprchlíka před "měkkým" fašismem portugalského diktátora Antónia de Oliveira Salazara odkrývající skutečné dějiny SSSR.
obrazek
24.11. 17:42
Stalin kdysi řekl, že po jeho smrti budou na jeho hrob nakydána kvanta hnoje, avšak vítr dějin je nemilosrdně rozmetá. Vše se událo přesně tak, jak vůdce předvídal.
obrazek
24.11. 17:31
„V lednu 1944. . . poprvé během války došlo ke společnému svolání jak pléna [ÚV ], tak i zasedání Nejvyššího sovětu SSSR. Molotov a Malenkov připravili návrh dekretu Ústředního výboru, podle nějž by strana byla legálně odstavena od moci. VKS (b) byla povinována výhradně tvorbou agitace a...
obrazek
24.11. 11:26
Motto prof. Grovera Furra: Po dlouhou dobu jsem měl podezření, že verze sovětských historiků ohledně Studené války má vážné trhliny. PŘESTO JSEM VŠAK NEBYL PŘIPRAVEN NA TAKOVÝ ROZSAH LŽÍ, JÍMŽ JSEM SE DO TÉ DO TÉ DOBY UČIL JAKO FAKTŮM
obrazek
20.10. 21:21
„Vím, že po mé smrti bude na můj hrob navršena hromada špíny, avšak vítr dějin ji nemilosrdně rozptýlí“