VIP blogy uživatele Jan Campbell

obrazek
18.12. 15:46
Velkou předností této podivné doby je možnost uvědomit si, že nedává žádný smysl vysvětlovat dění doma i ve světě, přesvědčovat o jeho pravděpodobných příčinách a následcích nebo dokonce dávat radu. Přesto, a protože výjimka potvrzuje pravidlo, rozhodl jsem nabídnout krátkou odpověď na dotazy...
obrazek
24.11. 08:36
Když jsem souhlasil účastnit se web-semináře na téma Rezoluce VI. plenárního zasedání ÚV KS ČLR netušil jsem, že bude potřeba napsat o této akci v českých médiích. Ta žijí svým vlastním životem: covid-19, migranty na hranici Běloruska s Polskem, spekulacemi o nové vládě a samozřejmě ignorováním...
obrazek
18.11. 10:40
Tři čtvrtě století prožité na této zemi mi dovolují tvrdit, že ráj a peklo neuvidím až po smrti, jak mě v dětství říkali a jak i dnes většina věřících si myslí, protože v nich žiji. Život je hra. Pokud vyhráváme, jsme v ráji, když prohráváme, jsme v pekle. Vyhráváme méně, než prohráváme, protože...
obrazek
14.11. 11:34
V tomto roce si připomeneme již třicáté výročí rozpadu SSSR. Třicáté by nemuselo být významným výročím, kdyby svět jel po koleji a na kolech k cíli, který měla VŘSR. Problém je v tom, že desáté, dvacáté a ani pětadvacáté výročí nestačili k reflexi a poučení elit a kolej spojující EU a RF skončila...
obrazek
12.11. 11:29
Dovoluji si tvrdit, že pro obě data platí mj. obsah výroku Miloslava Ransdorfa (1953-2016), který pronesl během jedné z besed v Bruselu s účastníky zájezdu Klubu společenských věd (KSV), a který tvoří společně s obrázkem zadní stranu obálky knihy zvané S Randsdorfem o marxismu (ISBN 978-80-87528-54...
obrazek
2.11. 10:49
Někomu se může zdát, že na konci první části příspěvku uvedená otázka - Jak vás jako otce ovlivnila čínská filozofie, jestli vás vůbec ovlivnila? je vtip, nebo otázkа pro zábavu. Různé aktivity a úkoly v mém životě vyžadovaly ode mne dívat se, hodnotit věci, dění a vývoj politiky a technologií ve...
obrazek
1.11. 12:29
Den za dnem se krátí, za méně než dva měsíce den bude nejkratším v roce. Bída se bude šířit jako metastáze, omezení svobody vygumuje zbytek demokracie a pocit marnosti velké většiny občanů poroste viditelně každý den. Nic na tom nezmění ani únorový svátek spojený se známou českou pranostikou: Na...
obrazek
25.10. 11:26
QAnon (vyslovuj /kjuːəˈnɒn/) je podle Wikipedie označení pro řadu neprokázaných a volně propojených krajně pravicových konspiračních teorií. Vzniklo v říjnu 2017 na imageboardu 4chan ve spojení s anonymní osobou pod uživatelským jménem Q. Jméno Q vychází z americké prověrky typu Q, která zaručuje...
obrazek
17.10. 12:59
Rashomonův efekt je termín související s notoricky známou nespolehlivostí očitých svědků. Popisuje situaci, kdy je událost dána protichůdnými interpretacemi nebo popisy zúčastněných osob. V právní oblasti se o Rashomonově (také Rašomonově) efektu hovoří, když se jedná o případ, kdy svědci uvádějí...
obrazek
29.9. 09:36
Volby do obecního (městského) zastupitelstva v Rakouském Štýrském Hradci a do Spolkového sněmu SRN, které se konaly týž den 26. září, nabízejí českým voličům, především levicově orientovaným, ještě nerozhodnutým a samotné KSČM mnoho k zamyšlení, přestože jejich obsah a význam nejsou v geopolitickém...