VIP blogy uživatele Jan Campbell

obrazek
16.8. 09:26
Kondopoga (rusky Кондопога, karelsky Kondupohju, finsky Kontupohja) je město a správní středisko Kondopožského rajónu v Ruské federaci. Při sčítání lidu v roce 2010 mělo město přibližně 33 tisíc obyvatel. Město leží na šíji mezi Kondopožským zálivem Oněžského jezera a jezerem Nigozero. Jezera jsou...
obrazek
14.8. 00:11
Kdo mě zná, ví, že dávám přednost komunikaci s lidmi, kterým není cizí upřímný, přirozený úsměv. Hollywoodské úsměvy nepodporuji. Ruší můj den i spánek. Nevím, kolik existuje zemí úsměvů. Vím ale z dlouholetého pobytu v Jihovýchodní Asii, že nejenom Thajsko se přezdívá zemí úsměvů. Úsměv, to není...
obrazek
10.8. 10:51
Jeví se mi jako ironie osudu, když dnes – 9.8.2018 byly vyhlášeny ze strany USA nové a víceúrovňové sankce proti Ruské federaci s osobními přívlastky a přídavky na prezidenta Putina a jeho okolí. Prezident Putin byl přesně na den před 19 roky (9.8.1999) jmenován prezidentem Jelcinem předsedou vlády...
obrazek
2.8. 08:08
Přísloví je na míru šité na obviňování ČLR a EU prezidentem Trumpem. Význam přísloví je v tom, že něco není tak dobré při důkladnějším zkoumání, jak se to jeví na první pohled, byť zdůrazněný twitterem, vyhrůžkami ve forte, nebo generalizací a mlžením kontextu.
obrazek
29.7. 11:27
…tak se z lesa ozývá. V němčině: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. V ruštině: Как аукнется, так и откликнется. Používám přísloví ve třech jazycích, protože česká, německá i ruská společnost byly v minulosti založeny především na zemědělství, a uchovávání rolnických návodů,...
obrazek
28.7. 07:01
…spali, opalovali se, nebo byli s přáteli, ve světě se dějí vážnější věci. Tou první je podle mého zcela falešný optimismus z výsledku jednání páru Juncker - Malmström s prezidentem Trumpem. Výsledek jednání lze v nejlepším případě označit jako pauzu (s dočasným mírem) v obchodní válce. Proč?
obrazek
27.7. 09:03
…spali, opalovali se, nebo si lámali hlavu nad otázkou, proč tolik letních slov o spravedlnosti, soudních rozhodnutích a nelidskosti ve věci H-Systém, ve světě se dějí vážnější věci. Jednou takovou věcí je problematika diferenciace práva ve vztahu ke genetické a gen-technické modifikaci a modernímu...
obrazek
26.7. 07:14
…spali, opalovali se, nebo si lámali hlavu nad otázkou, proč tolik letních slov o plagiaci (plagiátorství), když český autorský zákon – na rozdíl například od německého - pojem plagiát nepoužívá a nedefinuje, a ve světě se dějí vážnější věci.
obrazek
25.7. 07:55
V příspěvku nazvaném Nenech(ej)te se oklamat ( 2.6.2018), věnovaném setkání královských Přemyslovských měst (1. a 2. června v Arcibiskupském paláci v Praze) jsem psal: Problematika 13. století se v mnohém podobá problematice dnešní doby: Nestálá politická situace, rozbouřenost, spojenectví, správa...
obrazek
16.7. 13:48
V pondělí 16. července začíná „mrtvá“ sezóna fotbalovým fanouškům, a začíná pokračování hlavní sezóny politiků RF – USA dlouho očekávaným setkáním prezidentů Putina a Trumpa. Zda se setkání transformuje do jednání, stojí pro mne, nezasvěcené osoby ve věci v době psaní příspěvku, ve hvězdách. Totéž...