VIP blogy uživatele Ivan Přikryl

obrazek
9.5. 10:51
Jakýsi můj „jednostranný závazek“ publikovat systémy sociálního bydlení v některých evropských zemích vznikl spontánně. Silně pociťuji rozdíly v pojetí bytové politiky v mnohých zemí světa a u nás, kde je bydlení na pokraji politického zájmu.
obrazek
7.5. 07:56
Levnější a dostupné bydlení ve Francii je realizováno v různých formách. Sociální bydlení představuje 19% bytového trhu. Francouzi ji historicky odvozují již od osmnáctého století, první zákon byl přijat již 30. listopadu 1894, nazvaný Siegfriedův zákon, který vytváří "Habitations à bon marché...
obrazek
2.5. 09:36
Zatím jsem na portálu Vaše Věc publikoval čtyři ze seriálu seriálu pěti článků o bytové politice některých evropských zemí. Poslední má vyjít za týden a bude o Francii. A těší mě, že na mnohé z nich dostávám reakce čtenářů.
obrazek
29.4. 09:40
Ve čtvrtém dílu seriálu o bytové politice v moderních zemích chci pohovořit o Norsku. Vím, že Norsko je od doby, kdy se stalo ropnou velmocí zemí velice bohatou, ostatně jako člen Evropského hospodářského prostoru mnoho lidí zná z praxe „norské fondy“, jejichž prostřednictvím je možné i u nás řešit...
obrazek
23.4. 00:39
Termín „sociální bydlení“ je ve Spojeném království poměrně nový, zavádí se v posledních dvaceti letech. Pojem však neznamená, že neexistovalo levné bydlení pro chdší populaci. To má tradici více než 200 let. Lze definovat určité sektory v tomto rámci:
obrazek
16.4. 09:07
Před týdnem jsem publikoval první článek o dostupném bydlení. Nyní, dle slibu, díl další, ve kterém bych rád shrnul využitelné zahraniční zkušenosti, tentokrát z Rakouska. S touto zemí nás historicky spojovalo poměrně dlouhé období v Rakouském císařství, od roku 1867 do roku 1918 pak útvar Rakousko...
obrazek
8.4. 11:17
Na rohu 86 ulice a Lexington Ave v New Yorku postavili nový dům. Kondominium. Stavěli ho asi rok a půl. Jsou v něm kanceláře, obchody a samozřejmě byty. Lidé chtějí bydlet, nebo také podnikat, investovat. Jeden druhému nepřekáží, ale všichni dodržují pravidla pro užívání prostor v domě.
obrazek
13.2. 01:09
Bylo odborníky mnohokrát napsáno, že vyšetřovací komise není jen nástroj kontroly veřejné správy, ale též nástroj politického boje a dehonestace politické konkurence. Karel Schwarzenberg vždy říkal: „Když kanec krvácí, má se dobít“. Už to pochopili i Piráti? Kdo ale na kauze OKD má krvácet si...
obrazek
27.12. 11:12
Uplynulý rok se mě zdá jako poněkud rozpolcený. Dobré střídá zklamání, mnohdy i obava, kam se naše republika ubírá. Ale oddělme vážné od nadsázky a rozdělím i obory, které mě profesně zajímají – státní správa a bytová politika státu.
obrazek
21.11. 13:44
Část první – rekapitulace: Principy a symboly se prolínají politikou, ale nemají absolutní definici „správna“, neexistuje nic jako ratio scriptum, univerzální poučka, návod. Uznáváme rádi definice „základních práv a svobod“, ale neumíme si dobře poradit, když se ta která definice dostane do kolize...