Blogy uživatele Ivan Zahrádka

obrazek
16.6. 18:31
Náhodou se mi dostalo do ruky poslední (květnové) číslo časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum a tam čtu toto:
obrazek
12.5. 13:49
Za našeho aktivního přispění svými činy a spolu s celým lidstvem jsme dnes blíže než kdykoliv předtím k vlastní záhubě. Zdá se mi proto, že se zvýšila pravděpodobnost, že úsilí o obrození a reformu myšlení, které je českému národu tak bytostně vlastní, může začít znovu nabírat na vyšších obrátkách.
obrazek
24.3. 04:01
Před pár lety jsem napsal v podobné podobě tuto koláž, protože patřím k těm citlivějším na nespravedlnosti tohoto světa, jako byla ta do očí bijící nespravedlnost, co o ní píši níže. I tak se totiž dá zacházet s lidmi, třebaže to jsou jinak celkem lidé schopní, a takových tu, jak všeobecně známo,...
obrazek
15.3. 12:30
Dokud jsem byl malý, měl jsem k otecké zahradě poměr vzpurný, ba i škodolibý, protože jsem měl zakázáno šlapat po záhonech a trhat nezralé ovoce. Podobně Adam měl v Zahradě Ráje zapovězeno šlapat po rabátkách a trhat ovoce Stromu Poznání, protože nebylo ještě zralé; jenže Adam – stejně jako my...
obrazek
23.8. 14:59
Tolik jeden deník a jedna báseň Jiřího Ortena, který příští Nový rok již nějakou další velkolepou básní nepřivítá. Jeho pozemský život tragicky zhasne zanedlouho, první zářijový den, poté co uplyne měsíc srpen, „odedávna nejtrpčí z měsíců, nejbližší konci“.
obrazek
23.8. 14:37
Není mnoho cest, nejsou jakékoliv cesty, je jen jediná cesta! Mám o ní něco říci? Mám říci, co chci, co vlastně chci? Pokusím se o to: kdyby (abych hned zpočátku se vyřídil s přípustností), kdyby mne nechali. Chci žít. Kdo se usmívá? Neznám nic jiného, ničemu jinému jsem se nenaučil. Věřím-li v...
obrazek
30.9. 10:32
After the Munich Agreement the Wehrmacht marched into Prague in early spring 1939. Betrayed and abandoned by its allies, the democratic Republic of Czechoslovakia ceased to exist.
obrazek
10.6. 12:50
Profese založená na tom, aby předříkávala lidem to, co má být pravda, je zběsilost. Události poslední doby však naznačují, že novinářští manipulátoři se ve svém zběsilém počínání již docela utrhli ze řetězu.
obrazek
3.6. 11:02
Na konci uplynulého roku nejmocnější monetární instituce světa očekávala, že v krátkodobém horizontu zůstane americká (spotřebitelská) inflace díky vlivu nižších cen energií a neenergetických importů nízká. Očekávala, že až tyto dočasné vlivy na inflaci v sezonním očištění vyšumí, inflace se ve...
obrazek
13.5. 13:29
Proč Abrahamův otec se svým synem, jeho ženou Sárou a vnukem Lotem odešli z bohatého Uru do pouště nevíme. Proč se rodina, která nějakou dobu žila ve starověkém Cháranu na území dnešního Turecka na syrské hranici, po smrti Abrahamova otce vydala na cestu do země kenaanské v dnešním Israeli, také...