VIP blogy uživatele Ladislav Žák

obrazek
24.10. 04:31
Nejde o komunismus, ten obchází spíše českou politikou, ale jde o matematiku. Opět se rozeběhla neuvěřitelná debata o tom, co s tímto strašidlem dělat. Hovoří se o jakési komplexní a kontinuální změně, která má stát na změně přístupu k výuce učitelů matematiky na vysokých školách. I ti méně bystří...
obrazek
20.10. 20:30
Tento text byl původně připraven pro Konkursní noviny, kde vyjde v poněkud zkrácené podobě. Věnuje se tématu z aktuálně nejprobíranějších, tedy korupci. Hned v úvodu je třeba definovat, že pro potřebu tohoto textu bude jako korupce bráno vše, co poškozuje či narušuje nebo porušuje určité uspořádání...
obrazek
15.10. 11:54
Zemřel mladý člověk, kterého napadl schizofrenik. Jde o tragédii, které objektivně nelze zabránit. Politici si to však nemyslí. Od včerejšího božího rána spekulují, jak se stalo, a fabulují, kde se stala chyba, a hlavně kladou otázku, kdo za to může. Vrcholnou estrádu potom tvoří politické úvahy na...
obrazek
6.10. 10:03
Nakonec se dostalo i na ČSA, které procházejí neustálou restrukturalizací, jinými slovy, soustavnou likvidací. Těžko říci, jestli je ČSA třeba ideově zlikvidovat proto, že zde sloužily i za socialismu, tedy z důvodu ideologických, nebo jestli chce někdo získat levně třetí nejstarší leteckou značku...
obrazek
25.9. 07:40
Zúčastnil jsem se debaty na téma „Dobré vládnutí v České republice“, tentokrát věnované služebním zákonu, který pořádalo Evropské hnutí s dalšími partnery a rád sděluji čtenářům, že jen zcela výjimečně se podaří složit natolik kvalifikované a povolané mluvčí, jak se to povedlo Evropskému hnutí...
obrazek
22.9. 04:59
Skotské referendum a film Olivera Stonea „Wall Street: peníze nikdy nespí“ vysílají podobný signál. Výsledek v podobě vítězství nebo zisku není prioritou, důležitější je v každém případě proces, komunikace, hra, v rámci kterých může být vítězství dosaženo. Jednoduše řečeno, bez existence hry se...
obrazek
19.9. 08:52
Sovětský úderník Stachanov by se divil a nakonec by si hanbou serval všechny řády, kdyby slyšel, jak za to chtějí v Poslanecké sněmovně vzít jeho následovníci, úderníci z hnutí ANO. Pojem efektivity dostává ve světle představ hnutí ANO o parlamentní demokracii úplně nový rozměr. Představa, že...
obrazek
18.9. 14:54
Možná by měl někdo taktně sdělit v prezidentské kanceláři, že její chování jako celku i jako jednotlivců má vliv na obraz prezidenta republiky v české společnosti i v mezinárodním kontextu. Nesmyslné hádání se a souzení s bývalým a nyní opět stávajícím zaměstnancem KPR, JUDr. Pavlem Hasenkopfem, je...
obrazek
25.8. 10:57
Pokaždé, když se v našich životech něco neočekávaně změní, a jak bývá v kraji zvykem většinou k horšímu, začínáme se ptát, podobně jako major Borovička z Tankového praporu, jak je to možné. Většinou je tomu tak proto, že když se na nás ta bouda šila, tak jsme se mnozí dívali jinam, bylo nám to...
obrazek
19.5. 09:59
Je opravdu smutné sledovat, jak pokračuje a kterým směrem se ubírá v české společnosti debata o stáří a důchodech. Je to o to smutnější, že se do takové debaty nechají vtáhnout i vážené osobnosti z akademické sféry a odborná veřejnost obecně, protože je nad slunce jasnější, že nakonec bude druhý...