Blogy uživatele Lubomír Man

obrazek
12.9. 06:42
Miliony uprchlíků jako důsledek washingtonských válek zaplavují dnes Evropu. Čtrnáct let trvající masakrování muslimů a ničení jejích zemí jsou válečnými zločiny, jejichž katalyzátorem se stala washingtonská vládní konspirační teorie o 11. září 2001. Sbor nazvaný Komise 11. září neprovedl žádné...
obrazek
9.9. 10:42
Téměř 30 milionů lidí ztratilo život v boji proti německému nacizmu a všem jeho ohavným atributům, mezi nimiž nikoliv k nejméně ohavným patřil Goebbelsův propagandistický stroj, proměňující normální lidské bytosti ve fanatiky, prodchnuté představou dobové pochodové písně: „Dnes nám patří Německo a...
obrazek
5.9. 09:02
Evropa se těžce potácí pod uprchlickou krizí, kterou sama pomáhala vyvolat. Svoji bezmyšlenkovitou a nemorální podporou washingtonských nelegálních i neospravedlnitelných válek na Středním východě a v severní Africe pomáhala zabíjet i vyhánět z domovů miliony lidí a spolupodílela se tak na...
obrazek
2.9. 08:26
Advokát a člen sboru obhájců Nejvyššího soudu v Minnesotě a současně i člen Nejvyššího soudu Spojených států J.R. Graham mě informoval, že jednaje v zastoupení Marety Carnajevové, tety obviněných bratrů Carnajevových a současně i občanky a právničky Kyrgyzské republiky, pomohl jmenované s vyplněním...
obrazek
22.8. 20:39
Naší silou musí být především síla mravní, učil nás náš první prezident T.G. Masaryk, a abychom si to dobře pamatovali, byl na jeho přání vetknut do prezidentské vlajky ČSR nápis Pravda vítězí. Stalo se však – a vina těch, kteří to způsobili, by měla být dobře zdokumentována a odměněna – že jsme do...
obrazek
20.8. 22:56
Ukazuje se stále zřejměji, že ve svém přístupu k ukrajinským republikám, osídlených Rusy, dříve náležejícím Rusku a nyní odmítajícím být spravovány a řízeny protiruskou a Washingtonem instalovanou vládou v Kyjevě, udělala ruská vláda chybu. Mohla tamní krizi ukončit tím, že by vyslyšela volání...
obrazek
9.8. 08:41
Otázky spíš pro mladé s ještě ne zcela vyjasněným politickým pohledem
obrazek
29.7. 07:32
Ano, k takové absurditě už ve svém protiruském štvaní dospělo zpravodajství ČT, když v úterních Událostech nechalo moderátorské dvojici Železný – Písařovicová oznámit české veřejnosti, že republikou budou zas na svých bojových vozidlech projíždět američtí vojáci.
obrazek
27.7. 23:15
Jak je dobře známo, byla na západě nejdříve Američany inspirovaná organizace NATO (1949), a teprve po ní vznikla v roce 1955 jako její protipól Rusy inspirovaná Varšavská smlouva. Ty organizace zde stály jako vojenská vyjádření boje dvou protikladných politických i ekonomických systémů – západního...
obrazek
28.5. 11:58
Z rozhodnutí tří mocností (USA? SSSR a Velké Britanie), byla po 2. Světové válce z ČSR odsunuta většina někdejší německé populace. Šlo o důsledek toho, jak se většina této menšiny v tehdejší republice podílela na jejím rozbití v letech 1938-39, i v jejím protičeském chování během války.