Blogy uživatele luis příspěvky

obrazek
29.9. 21:54
Z pravidelné dávky emocí, kterými nás pro celou nastávající zimu ochotně předzásobuje mediální sféra, vyniká narušení potrubí kdesi hluboko v moři. Zdálo by se, že je konec světa. Ale není.
obrazek
19.9. 18:26
Vždycky mě zajímalo, co v sobě obsahují cizí slova či ustálená slovní spojení. A hlavně, co si pod tím lze představit v českém překladu. Jako první upoutal moji pozornost výraz: Know-how
obrazek
14.9. 23:21
Byl jsem ještě dítě, když v podobně deštivém dni, jako byl ten dnešní, začala maminka deklamovat to, co se jí vybavilo z dětství: "...To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě...." Po letech si pod dojmem chvíle snadno vzpomněla na to, co si ve 12 letech uložila do paměti ve škole. K...
obrazek
12.9. 00:44
Požadavky Václavských a jiných náměstí na odstoupení premiéra či případně rezignaci vlády mě nechávají klidným. Považuji to v této chvíli za zbytečné, protože podle počinů vlády jsem situaci vyhodnotil tak, že vláda již rezignovala. Pravda, zatím rezignovala pouze na svoji práci v nápravě poměrů v...
obrazek
29.8. 15:58
Která varianta z nadpisu je asi tak lepší pro můj klidný spánek? Výskyt absolutních pravd se kolem mne rozrůstá a stejně tak roste počet absolutních pravd, které jsou stavěny proti nim. Co ale proboha se dvěma protichůdnými absolutními pravdami? Poraďte!
obrazek
21.8. 19:18
Často se nedá se nereagovat na inspirující články pana Zbyňka Fialy. Kupř. i poslední z nich, http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/zbynek-fiala-netop-22 mi připomněl mnohé v souvislosti s mým počínáním, ale vzhledem k množství jiné práce a k mé přirozené lenosti při sklonu k rozvláčnosti...
obrazek
3.3. 01:56
Začínám mít pocit, který jsem už zažil. Tehdy, koncem roku 2020 jsem nevydržel a tento pocit jsem vyjádřil na tomto webu [ http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/slysite-ticho]
obrazek
28.2. 01:51
Na pozadí války na Ukrajině, navíc v době globálních ekonomických a klimatických seismických rojů v prostoru, zaplněném ještě nevyvanutým covidovým odérem, sledujeme překotné dění, které zrálo dlouhou dobu a hledáme jeho souvislosti s tím, v čem jsme dosud žili. A jak to bývá - otázek je více než...
obrazek
3.11. 17:44
Umělá inteligence má jednu obrovskou přednost a jednu nesmírnou nevýhodu. Předností je, že jde o inteligenci. Nevýhodou je, že je umělá.
obrazek
18.10. 22:59
Posledně jsem zde referoval o vzniku myšlenky zakódování nové chybějící informace do aktuálně platné dekódovací volební tabulky pro vyjádření postojů nevoličů. Toto je volné, leč silně subjektivní shrnutí dojmů.