Blogy uživatele Pavel Herman

obrazek
21.12. 14:06
Autor knihy se z ekonomického pohledu nezaměřuje na pouhou kritiku migrace. Proto tedy migrace může být pro některé lidi přínosem, např. migranty, pro nadnárodní korporace, domácí střední a vyšší vrstvy, ale pro jiné může znamenat ekonomickou zátěž, např. pracovní konkurence pro domácí zaměstnance.
obrazek
21.12. 13:20
Podle zákona o sociálních službách může osoba invalidní zažádat o příspěvek na péči. Jenomže o jeho uznání mnohdy rozhodují úředníci a obvodní lékaři, nikoliv odborní lékaři z IHOK či IKEM.
obrazek
18.12. 15:39
Sousedský spor vznikl ohledně vlastnictví studny, která se jednou polovinou nacházela na pozemku manželů HerXXX a druhou polovinou na pozemku manželů KupXXX. Manželé KupXXX prodali dům společně s příslušenstvím novým sousedům SchwXXX.
obrazek
8.12. 11:31
Okresní soud ve Vyškově dne 22. 7. 2009 přerušil jednání žalovaného MVDr. J. LysXXX kvůli zlomenině nohy, tak v usnesení ze dne 17. 5. 2019 uvedl, že zdravotní stav M. HerXXX neodůvodňuje přerušení řízení, ačkoliv trpěla nevyléčitelnou nemocí.
obrazek
8.12. 11:02
Okresní soud ve Vyškově z neznámé příčiny odepřel dlouhodobě poskytovanou kurýrní soudní službu a vrátil spisové materiály k jiném soudu zpět jejich adresátům. Z důvodu vrácení těchto spisových materiálů mohlo dojít ke zmeškání lhůt.
obrazek
30.11. 15:42
Soudce JUDr. Ševčík z Okresního soudu ve Vyškově se při žalobě o vypořádání podílového spoluvlastnictví nezabýval otázkou vložených finančních prostředků (účetních záznamů a stavebního deníku) do společné věci.
obrazek
16.11. 13:29
Česká republika bude pro Vietnamce důležitým mostem pro vstup na evropský trh a pro posílení obchodu mezi Vietnamem a EU, uvedl představitel republiky.
obrazek
10.11. 14:24
V záležitosti jednoduchého soudního sporu se shodlo pět advokátů na tom, že člen vedení města Ivanovice na Hané chová koně v záhadně zkolaudovaných stavbách a sousedy neustále obtěžuje imisemi. Krajský soud rozhodl pro chov.
obrazek
6.11. 17:48
Výpověď svědka byla kvůli protokolaci ze strany úředníka přestupkové komise ve Vyškově do protokolu zanesena nepřesně a nepravdivě než byla skutečně svědkem ústně podána. Svědek se snažil změnit výpověď, ale úředník toto odmítl.
obrazek
5.11. 17:23
Drobný podnikatel byl neoprávněně trestně stíhán Policií ČR a státním zastupitelstvím ve Vyškově, které se dostalo až k soudu. Toto trestní stíhání nemělo být zahájeno, protože nenaplňovalo skutkový stav trestného činu.