VIP blogy uživatele Miroslav Polreich

obrazek
16.7. 12:04
Schůzky na nejvyšší úrovni představitelů velmocí mají svůj specifický charakter. Bývají součástí zásadního rozhodování velmocí a zároveň výrazem jejich vzájemného vztahu.
obrazek
6.6. 12:01
Mé jednání v době invaze některých států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, kdy jsem se zúčastnil jednání v Radě bezpečností OSN, jsou popsány již v řadě publikací. Vážné osobní důsledky po návratu pro mne, ale i ženu a děti, není proto nutné připomínat.
obrazek
18.3. 11:54
V době hluboké politické krize mezi USA a KLDR, kdy aktuální byly „tlačítka“ ke spuštění raket s atomovou výzbrojí, jsme publikovali rozbor („Léčba globálních problémů korejskou krizí“ dne 8.10.2017).
obrazek
6.3. 01:14
Svět se nám v poslední době podstatně mění. Jeho dění dostává globální charakter a přesto stále jsme nuceni sledovat válečné operace na Středním východě. Po rozpadu bipolárních nepřátelských ideologických podmínek, které předně aktivizovaly spor mezi Izraelem a sousedními státy jako jisté válčiště...
obrazek
27.1. 18:47
Naše společnost se mění a to dokonce v souladu s celkovým světovým trendem. Tradice, na kterou jsme si v politickém uskupení zvykli, odchází. Nejenom u nás, ale v USA, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku a vlastně pomalu všude. Starý zavedený systém se brání. Pochopitelně. Málo z nás (počítáno i se...
obrazek
29.12. 13:55
Nedávno Evropský dům v Praze zažil pod záštitou senátora Václava Hampla v zájmu našeho bezpečnostního prostředí velmi překvapivou konferenci o EU a budoucnosti východního sousedství této organizace. Téma velmi závažné a jeho řešení jistě potřebné. K jisté patronaci se přihlásilo NATO, americké...
obrazek
4.12. 12:26
Mezinárodní soudní tribunál (ICTY) a dle plného a velmi absurdního názvu, bych měl dodat „pro stíhání osob odpovědných za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na teritoriu Bývalé Jugoslávie“. Byl založen rezolucí č. 827 Rady bezpečnosti OSN dne 25.května 1993. Iniciátorem...
obrazek
3.11. 10:26
Máme po volbách, hledáme výstupy a jejich příčiny, ale hlavně perspektivu.
obrazek
8.10. 13:52
Neobvyklý nadpis, ale reálná šance. Svět stojí před závažným problémem, který se neváže jen ke korejské krizi, ba naopak její řešení může mít a také lze očekávat, právě v souvislosti a pod dojmem této situace, která je vynucena současnými okolnostmi. Je možno nalézt společné řešení, dohodu a...
obrazek
17.9. 11:33
V poslední době se objevil článek o zajišťování a iniciování odchodu sovětských vojsk z Československa, trochu ve smyslu kdo byl prvý a kdo měl proto i nehynoucí zásluhu. Všechno ve smyslu, že se jednalo o závažný a nás konečně „osvobozující“ akt. Myslím, že tomu ve skutečnosti tak nebylo a že se...