Blogy uživatele Jiří Řezník

obrazek
4.2. 12:10
Na straně 212-217 své knihy Václava Jandečková má umístěné fotografie rejstříku k tajnému vyšetřovacímu spisu StB z let 1950-1951 (dále jen 1951, případně odkaz na konkrétní stránku knihy) Pokud si rukou psané číslovky srovnáme s textem , lze zjistit, že způsob psaní číslovky 9 se shoduje alespoň...
obrazek
30.1. 10:14
V pátem čísle XXX. ročníku Obzoru národohospodářského, které vyšlo 15. lvětna 1925 bylo pod níže zobrazeným portrétem v černém rámu připojeno oznámení: PROF. DR. JOSEF GRUBER, redaktor „Obzoru Národohospodářského" od počátku jeho vycházení r. 1895, zemřel po náhlém onemocnění dne 4. května a...
obrazek
21.1. 20:57
Podstatnou část pouhých sedmnácti článků XXI. ročníku Obzoru národohospodářského v roce 1915 lze zařadit do tématu Různé otázky. K tomuto tématu se třemi články ze sedmi přihlásil samotný redaktor Dr. Josef Gruber.
obrazek
13.1. 22:08
V knize KAUZA JAN MASARYK (NOVÝ POHLED). DOZNÁNÍ K VRAŽDĚ A TAJNÝ PŘEŠETŘOVACÍ PROCES STB Z LET 1950-1951 paní Jandečková příchází s tezí, že na smrti ministra zahraničí Republiky československé Jana Masaryka před půlnocí 9. března 1948 se podílel bývalý přednosta šifrovacího oddělení a tehdejší...
obrazek
11.1. 09:43
Josef Gruber působil také v rámci Národohospodářského ústavu při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, kde prosadil finanční a morální podporu dlouhodobých zahraničních studijních cest mladých českých žen. V letech 1909-1913 tuto možnost využilo 27 žen. A...
obrazek
9.1. 07:36
Ve knize KAUZA JAN MASARYK (NOVÝ POHLED). DOZNÁNÍ K VRAŽDĚ A TAJNÝ PŘEŠETŘOVACÍ PROCES STB Z LET 1950-1951 paní Jandečková příchází s tezí, že na smrti ministra zahraničí Republiky československé Jana Masaryka před půlnocí 9. března 1948 se podílel bývalý přednosta šifrovacího oddělení a tehdejší...
obrazek
2.1. 08:46
Časopis se postupně měnil ze zpravodajské a odborné revue v teoretickou revui. Název časopisu Obzor národohospodářský byl třeba v časopisu HLAS [Mesačník pre literaturu, politiku a otázku sociálnu], redigovaný Dr. Vavro Šrobárem, použit jako název jedné z rubrik. Časopis HLAS měl rozdělený obsah v...
obrazek
21.12. 09:31
Před 140. lety se narodil v Lužích 3. listopadu 1865 Dr. Josef Gruber, který vystudovl práva v Praze, stal se 14. úředníkem pražské obchodní komory a profesorem národohospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1900 – 1918 byl předsedou České společnosti národohospodářské, kde se...
obrazek
12.12. 17:53
Od r. 1968, kdy bývalý legionář Klapka tahal za fusekli americkou novinářku Claire Sterlingovou tvrzením, že Janovi Masarykovi, ležícímu na nádvoří Černínu, dával umělé dýchání z úst do úst, se vzdělání novinářů nijak nezlepšilo, spíše naopak.
obrazek
29.11. 16:48
Když 19.7. 2014 v 9:09 západoevropského čásu finanční producent a mediální konzultant Kevin Bishop, pobývající tehdy na Doněcku několik dnů, dal veřejnosti k dispozici foto něčeho, co nazval The tangled mess of controls from the cockpit, tak se ozvalo z publika, nic moc, protože právě ta část...