Blogy uživatele Jiří Řezník

obrazek
31.8. 15:41
"Co by asi tak dal Stalin v roce 1940 za zprávu, uveřejněnou v odborném časopise Mining Journal 1. května 2009? Koncem dubna 2009 totiž Kazachstán otevřel dva nové uranové doly. Khorassan a Irkol. Rudné těleso Khorassan je dlouhé 10-12 kilometrů, široké 200-250 metrů a leží v hloubce 200-800 m...
obrazek
23.8. 05:43
Pan Jakub Janda vydal na úvodní stránce Česká pozice, přílohy Lidových novin 22. srpna 2015 materiál „Lži a mýty ruské propagandy“, který však díky opomenutí některých základních fakt se stává pěkným dokladem, proč kterýkoliv čtenář tento výplod poněkud sklerotické české rusofobní propagandy bude...
obrazek
19.8. 15:52
Podle článku Karla Kavičky „Jáchymovské peklo: pocta všem, kteří vzdorovali“, zavěšeného na regionální mutaci Karlovarský kraj webu Novinky.cz 6. června 2012 „už v září 1945 obsadila jáchymovské doly Rudá armáda na přímý příkaz Stalina, i když byla za demarkační čárou a patřila do zóny USA....
obrazek
11.8. 20:45
Jan Masaryk měl převést 19. února 1948 (tedy v den, kdy do Prahy přijíždějí Zorin a Steinhardt) 6 milionů dolarů z účtu londýnského velvyslanectvi na dřevařskou firmu, patřící panu Koernerovi, která jí měla darovat generálnímu tajemníkovi národně socialistictiké strany panu doc. Vladimirovi Josefu...
obrazek
23.7. 16:15
Pan soudce při vyhlašování rozsudku nad Davidem Rathem zdůraznil, že přepisy, podle obhajoby často nepřesné, vznikly proto, aby bylo pro strany snazší sledovat odposlechy při přehrávání v jednací síni. Členové senátu se s klíčovými pasážemi seznamovali i mimo jednací síň, kde k tomu byly podle...
obrazek
12.6. 15:58
Níže uvedenou větu na 27 řádcích, která se skládá ze 343 slov a 2252 znaků (i s mezerami) napsal český národohospodář, obchodní rada a velkostatkář Alfred Maria Mayer (1880-1954) v bilancujícím článku před první světovou válkou "Několik poznámek k našemu nejnovějšímu hospodářskému vývoji...
obrazek
31.5. 09:31
Věci jinak vypadají z pohledu Moskvy, jinak z pohledu Prahy. Pokud jste v lese, nevidíte les pro stromy. Brežněv v r. 1968 jako zdůvodnění zásahu v Československu uváděl, že když někdo vidí v sousedově okně oheň, tak jde ihned hasit, třeba že si toho ještě obyvatelé toho domu ještě nestačili...
obrazek
3.5. 18:43
Lze pouze napjatě očekávat, co se bude dít, až se pan Ovčáček dopídí těch míst v Pamětech Václava Černého, jak ten "Mont Blanc zneuznané dokonalosti, která se stykem se smrtelníky jen špiní" (díl III, s. 190) to dal Pavlu Tigridovi "trpce pocítit, dokonce i existenčně, musel se...
obrazek
29.3. 14:41
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: "V Československu již nelze hovořit o svobodě. Svoboda je nahrazena útiskem, který provádí jedna strana vůči všem svým politickým odpůrcům, čímž se připravuje půda pro nastolení policejního a autoritativního státu. Vím, že si vykládáte pojem svobody...
obrazek
22.3. 18:37
Z dopisu J. Masaryka J.V. Stalinovi: „Legální vláda už v této zemi neznamená vůbec nic. Panuje zde režim, v němž zákony dělají „akční výbory“.. V mém vlastním ministerstvu anuluje akční výbor moje rozhodnutí a dává příkazy mým úředníkům. To znamená, že máme u nás vysloveně sovětský režim, jen s tím...