Analýza elitních detektivů: MF Dnes v kauze Pandur manipulovala s důkazy

obrazek
15.12.2011 11:51
Portál Vaše věc včera zveřejnil exkluzivní dopis bývalého elitního detektiva protikorupční policie Františka Zahálky. V něm tento bývalý špičkový detektiv v červenci minulého roku, na základě policejního rozboru nahrávek, tajně pořízených redaktorem MF Dnes Jankem Kroupou, jejich údajných přepisů, které pak následně zveřejnila MF Dnes a na jejichž základě pak publikovala články, které mj. obviňovali Jiřího Paroubka z účasti na údajné korupci při nákupu obrněnců Pandur, došel k závěru, že MF Dnes s nahrávkami manipulovala, doplňovala je, vypouštěla důležité pasáže a její články tak byly nejen nepřesné, ale podle Zahálka dokonce nepravdivé.

Ačkoliv byly z naší strany zaslány šéfredaktorovi MF Dnes Robertovi Čásenskému dvě jednoduché otázky, v nichž se ptá na jeho stanovisko k těmto zásadním obviněním, která zásadním způsobem zpochybňují práci MF Dnes, a to dokonce pouhé 4 měsíce před parlamentními volbami, Čásenský dosud neodpověděl.

Policejní analýza: MF Dnes nahrávkami v kauze Pandur manipulovala a měnila jejich smysl i obsah

Redakci Vasevec.cz se podařilo získat celou, několikastránkovou analýzu protikorupční policie, v níž elitní detektivové provedli doslovný překlad Kroupou tajně pořízených nahrávek jeho rozhovorů s rakouskými občany Herwigem Jedlaucnikem a Wolfgangem Habitzlem, a porovnali je s přepisy, které MF Dnes vydávala za přepisy originálů a konstruovala na jejich základě tvrzení obsažená v článcích k této kauze.

Z této analýzy vyplývá, že MF Dnes opakovaně vydávala za přepis originální nahrávky již upravené verze, v nichž některé pasáže vypouštěla, měnila jejich smysl, doplňovala či dokonce dávala do úst oběma manažerům věty, které ve skutečnosti pronesl sám Kroupa.

Tak například ve velmi zásadní pasáži, v níž se Kroupa (vydávající se za obchodníka) snaží pod smyšlenkou z Herwiga Jedlaucnika získat informace, kdo všechno byl podle něj do možné korupce okolo nákupu Pandurů zapojen, probíhal podle doslovného policejního překladu pořízených nahrávek rozhovor takto:

Kroupa (dále jen K.): OK Jaký je Váš návrh? S kým bychom měli z těch, co rozhodují mluvit nejdříve? Mluvím o představitelích, ne lidech z Pamca.

Jedlaucnik (dále jen J.): Myslíte z politické oblasti?

K: Vy znáte ten příběh. Možná, že v podepsané dohodě nejsou pouze představitelé politiky. Jsou tam také představitelé armády.

J: Dobře. Hodně lidí bylo zapojeno, ale klíčový bod je Pamco.

MF Dnes pak vydává podle policejní analýzy za údajně originální přepis nahrávky toto:

K: S kým z těch lidí, kteří rozhodovali, byste nám doporučovali mluvit? Myslím z představitelů země, ne lidí z PAMKA.

J: Myslíte z politické oblasti?

K: Vy znáte ten příběh…

J: V té podepsané dohodě byli nejen političtí představitelé, ale také představitelé armády. Je to těžká otázka. Bylo do toho zapojeno mnoho lidí. Klíčové je PAMCO.

Z tohoto porovnání podle policejní analýzy jasně vyplývá nejen to, že MF Dnes vydávala za originál nahrávky text notně upravený a to nejen formálně, ale i obsahově, ale dokonce vložila do úst Jedlaucnikovi slova, která pronesl sám Kroupa. Vzhledem k tomu, že to zásadním způsobem pozměnilo vyznění celého textu – Jedlaucnik vůbec nemluví o nějaké dohodě, ani o politických představitelích, ale ani o představitelích armády – vede to k oprávněným otázkám, proč tak MF Dnes činila. Zcela jistě se nemůže jednat o chybu, neboť jen v tomto krátkém textu došlo k tolika jak formálním, tak obsahovým změnám, že je možné dát zapravdu závěru policie, že se jedná o manipulaci, jejímž výsledkem je nepravdivé vyznění reportáží.

V celé analýze je pak zmínek „v originálu nahrávek tvrzení není“ či „formulace vyznívá zcela jinak, než bylo ve skutečnosti řečeno“, „v originální nahrávce je poměrně rozsáhlý rozhovor, který iDnes vynechala“, popřípadě „jiný význam, než v původní nahrávce“ tolik, že to policie vedlo k závěru, který je obsažen v dopise Františka Zahálky. Totiž že se MF Dnes v reportážích o kauze Pandur dopouštěla rozsáhlých manipulací, dezinterpretací, jejímž výsledkem byly často nepravdivé reportáže.

MF Dnes tak má co vysvětlovat.

A to i vzhledem k tomu, že se v policejní analýze nachází zásadní zpochybnění, která MF Dnes vznesla v této kauze na adresu několika lidí, včetně Jiřího Paroubka. A to v době, kdy byl předsedou ČSSD a to necelé 4 měsíce před volbami. Z policejní analýzy totiž vyplývá, že i v případě Jiřího Paroubka MF Dnes v únoru minulého roku vydávala za tvrzení rakouských manažerů něco, co nemá oporu v originále nahrávky.

Připravujeme další podrobnosti, kdy porovnáváme policií pořízené překlady, její závěry s články, které na základě upravených nahrávek vytvářela MF Dnes.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.