Český prezident přežil svou smrt a všichni odpovědní se tváří, že se nic moc nestalo

obrazek
2.10.2012 12:17
V Československu, ani v současné České republice, se na prezidenty nikdy nestřílelo, nestřílí a střílet nebude. Nejsme totiž v Americe, kde se to již z povahy zde žijících dobrodruhů, stalo takřka tradicí, a kde si takřka všechny nejlepší prezidenty sami Američané zastřelili. V Čechách jsme již historicky vysoce vyspělý a kulturní středoevropský národ, který takové špinavé praktiky již ze zásady neuznává a zcela správně odmítá. Můžeme mít sice k nejvyšší ústavní hlavě státu či k jejímu chování a jednání určité připomínky, jako ke každému jinému politikovi, ale stále si musíme uvědomovat, že je to vůbec nejvyšší představitel České republiky, byl do úřadu podle platného práva řádně zvolen a je třeba ho, jako prezidenta, také respektovat. Co se to však stalo ve státní svátek, v „Den české státnosti“, v pátek 28. září 2012 a navíc „na Václava“ odpoledne v Chrastavě na Liberecku a jaké z toho plyne ponaučení?

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že tento závažný exces, kterému někteří, byť rádoby zodpovědní, funkcionáři Ministerstva vnitra České republiky a Policie České republiky, věnují jen naprosto nedostatečnou pozornost (ale to jen proto, že se sami chtějí za každou cenu udržet ve svých lukrativních postech a čin byl fakticky spáchán jen předmětem, z hlediska trestního práva, zcela nezpůsobilým k dokonání takového závažného útoku proti životu a zdraví) nás (tj. nejen celou Policii České republiky, ale i celou Českou republiku) značně zdiskreditoval v zahraničí, čímž jsme se opět zařadili až za některé „banánové republiky“, které chrání své představitele bambusovými klacky.

Netvrdím, že by kvůli tomuto incidentu měl zrovna odstupovat předseda vlády, ale jistě by bylo na místě, aby ze svých lukrativních funkcí okamžitě odstoupili ministr vnitra, policejní prezident a ředitel Ochranné služby Policie České republiky, nikoliv pouze úsekový a zcela bezvýznamný ředitel dílčí služby tohoto významného útvaru, který navíc zpočátku reagoval naprosto neadekvátně, zmatečně a i laikům ukázal i „profesionální“ kvalitu řízení současné policie. To, že se tak doposud nestalo, svědčí pouze o tom, že jim všem nejde ani tak o zajištění vnitřní bezpečnosti v České republice, jako o jejich vlastní funkce „na výsluní“ a na prebendy z toho plynoucí. Kdyby se to stalo např. v USA, mimo jmenovaných, by přišli o své funkce i všichni šéfové rozvědek, FBI i provinčních policií, ale v rámci tamní politické kultury by odstoupili sami.

Za druhé je třeba, právě na tomto případu vidět, jak se může vymstít, že na určité významné posty v ministerstvu vnitra i v Policii České republiky, jsou dosazováni nikoliv skuteční odborníci - profesionálové, ale pouze různí kariéristé, patolízalové, kamarádíčci různých politiků a jejich přisluhovači, kteří se do funkcí (již od vedoucích územních odborů Policie ČR) nevybírají za základě jejich schopností, zkušeností a dovedností, jak by tomu mělo standardně být, ale pouze na základě osobních známostí a že se tedy personální politika nedělá tak, jak by se měla dělat, ale dělá se „v hospodě u piva“, na recepcích, banketech a dalších akcích, organizovaných zájmovými podnikatelskými kruhy, kteří do tohoto „výběru“ také dost podstatně mluví, neboť se domnívají, že je dobré mít toho svého policistu na důležitém řídícím postu, a že to bude on, který je bude zachraňovat, budou-li to, vzhledem ke svým kriminálním aktivitám, potřebovat. Bylo by dobré, kdyby si páni ředitelé a jiní protěžovaní vedoucí, jezdící do svých úřadů z domova, (ale i odjinud – z chalupy či chaty - a jinam, např. do lesa na čekanou či s rodinou na houby), stále ještě služebními policejními vozy, byť už řadoví policisté, kteří skutečně, pracují na kriminálních případech, nemají na benzín a je jim nařizováno, že nesmějí denně najet více než 20 kilometrů, uvědomili, že když jedou za státní peníze na kurz či stáž do USA, Německa, Rakouska, Francie, Holandska či jinam, nejedou tam na výlet, ale proto, aby se něco naučili a přenesli to do naší policejní a bezpečnostní praxe. Jen se podívejme, kdo z těch, kteří na takovýchto lukrativních pobytech v zahraničí byli, něco podnětného do služby Policie České republiky přinesl, rozpracoval na naše podmínky a zavedl. A hned můžeme odpovědět. Nikdo nic. Byly to tedy pouze lukrativní výlety za státní peníze pro několik vyvolených a nic víc. Položme si jen otázku, kolik nás to, tedy daňové poplatníky, stálo.

Za třetí by bylo dobré, kdyby se ti tzv. „elitní detektivové“ a rádoby „bezpečnostní experti“ přestali našemu lidu předvádět ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizi, s cílem zviditelnění sebe samých, neboť až na čestné výjimky, vlastně žádnými elitními detektivy, ani bezpečnostními experty nejsou a jejich nedomyšlená vystoupení (zejména v televizi), jsou často návodem k tomu, jak se dá trestná činnost určitého druhu páchat, kde jsou slabiny práce policie, jak se dají úspěšně zahladit stopy, apod. Pro příslušné redaktory a rádoby úspěšné komentátory všech televizí uvádím, že je třeba, aby si uvědomili, že policistou (tj. normálním řadovým, obyčejným a z hlediska medializace zcela nezajímavým policistou) se, i vynikající a vysokoškolsky vzdělaný člověk, nestává ihned po přijetí k policii, ale nejdříve po 7 až 10 letech služby, ale pouze v případě, kdy nastoupil na základní policejní útvar, který plní veškeré policejní úkoly v nejširší možné míře a je denně ve styku s občany, a zde fakticky (nikoliv pouze papírově) prošel všemi pracovními funkcemi a ne protekčně, ale na základě výsledků jeho práce v boji s kriminalitou se vypracoval k tomu, aby mohl přejít do některé ze základních funkcí Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), kde však opět musí usilovně pracovat nejméně dalších 7 až 10 let, aby mohl tuto službu jen na nejnižším článku (vedoucího oddělení) řídit, popř., aby mohl přejít ze stupně územního obvodu (bývalý okres) na úroveň kraje. A teprve když i zde takový policista úspěšně pracuje několik dalších let a celkově tak úspěšně odsloužil 25 až 30 let, může se, ale jen některý z nich, stát opravdu elitním detektivem, resp. poté i „bezpečnostním expertem“, který problematice opravdu rozumí, a který také vždy ví, co, kdy, kde a komu může říci a co nikdy a nikomu říci nesmí, ani kdyby mu snad jakákoliv soukromá televize nabízela částku, kterou za celý svůj život nevydělá. Tak to je potom skutečně „elitní detektiv“ anebo „bezpečnostní expert“, který by snad měl i to právo, ucházet se i o post policejního prezidenta. Já jich znám osobně opravdu hodně, ale jen hrstka z nich je dnes ve významných policejních funkcích a takřka nikdo z nich nemá potřebu se zviditelňovat v televizi, ba dokonce se tam jako „expert“ neustále hlásit o slovo, jako někteří, kteří sotva odsloužili deset let, nikdy nedotáhli do úspěšného konce ani jediný vyšetřovací či kriminální spis, odešli od policie poté, co jim nebylo umožněno vycestovat za státní peníze na „služební výlet“ do zahraničí či celá léta vyučovali na policejní škole tělocvik a zviditelnili se pouze opisováním zahraničních materiálů o nichž se mylně domnívali, že je nikdo nezná.

A za čtvrté se opět ukázalo, že míra naštvanosti řadového obyvatelstva České republiky je daleko vyšší, než si chce kterýkoliv náš pravicový politik připustit a že právě nenaslouchání hlasu prostého pracujícího lidu a neřešení jejich problémů volenými politiky, může v určitých případech přerůst až v projevy takovéhoto druhu, neboť vláda takřka všechny nesouhlasné projevy našeho lidu, včetně stávek, demonstrací a protestů přehlížela, či je vysvětlovala způsobem srovnatelným s projevem Milouše Jakeše z Komorního Hrádku před více než 22 lety a stále si dělá, co chce, ač má pracovat v zájmu lidu této země.

Závěrem je třeba uvést, že tento ničím neospravedlnitelný čin by měl být velmi vážně míněnou výstrahou nejen pro policisty a jejich současné mizerné velení, ale i pro politiky, neboť kdyby ten naštvaný človíček měl plně funkční pistoli, kterých je stále ještě mezi lidmi od druhé světové války mnoho, stačil by jeden jediný výstřel a byli bychom bez prezidenta. A to by už neokecal vůbec nikdo. Takže o tom, velmi vážně, všichni přemýšlejte, vážení…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan
Simulovaný atentát v předstírané demokracii. Současný český Absurdistán se zkrátka nezapře.
Vladimír Štingl

Pane Němec, já děkuji Vám, protože jsem si vždy vážil komunikace, lidské slušnosti a korektnosti, tak jak ji cítím z Vašich textů. Pročítal jsem si kandidátku NS-LEV 21 a doufám, že se objevíte tam, kde je nezbytné mít vzdělané, morální, charakterní a kulturní spoluobčany, aby se alespoň trošičku zlepšila naše současnost a pro naše následníky připravilo lepší výchozí postavení. Zatím je to bezedné bahno a bezmocnost. Dobrou noc, optimismus a vydržať.

P.S. Doufám, že zde vydržíte glosovat a komentovat vše z "jiného světa" ještě hodně dlouho a budeme si společně "brousit" myšlení a smysly.... Zdravím Vás.

nemec.miroslav.doc
Hezký večer, pane Štingle, děkuji Vám za vaše hodnocení a vůbec za to, že čtete, komentujete a vůbec píšete tak, jak by se skutečně v demokracii psát mělo. Myslím, že jste správný chlap s obrovským rozhledem, který vidí věci reálně a snaží se o jejich řešení. Jsme takřka na stejné notě. Nenechte se ničím, ani nikým odradit a pokračujte. Jste větším přínosem pro čtenáře než některé naše (dnes, bohužel, německé) noviny. Přeji Vám pevné zdraví a hodně úspěchů. Mir. Němec
Vladimír Štingl

Pane Němec, příjemný večer a díky za Vaši reakci. Na VaVě jsou Vaše blogy přínosem díky novým tématům, zvláště těch s bezpečnostní tématikou.... Bohužel, tam, kde je takový švajneraj, Vašimi slovy všeobecný bordel, není naprosto reálné, aby kvalitně, fundovaně, nezištně a profesionálně fungovaly silové a bezpečnostní složky státu (Gross, Langer, Kubice, Ruml, Sokol a další - parodie....., ale smrtelně nebezpečná). Myslím, že jste realista a vnímáte skutečnost ÚMYSLNÉHO ROZVALU policejních a bezpečnostních složek, ale co je daleko nejhorší - soudní mašinérie. Co ta předvádí posledních 23 let, to nelze komentovat. Zvěrstvo, jedna špinavost na druhou.... Ale to je "pláč na nesprávném hrobě....". Vždy jsem se ptal "CO JE PŘÍČINOU", když došlo k "problému"....., bohužel to je vždy už "pozdě"...  Máte pravdu, že řešením není odstranění jednoho sebevětšího zmetka, natož zápalné láhve v bytech obyčejných lidí..... Ale ať si úhel pohledu "měním v rozpětí 380°", tak to nemůže dopadnout vše jinak, než násilím a to buď ze strany vládnoucí soldatesky (což je reálnější...", možná i s pomocí "spřátelených armád a policejních sborů"...), nebo násilím "lůzy, davu - (slovy primitivů a parazitů v hávech různých titulů před i za..., kteří se tak vyjadřují o lidech, KTERÝM MAJÍ SLOUŽIT!!!!!),... spíše zoufalých "obyčejných" rozlícených občanů....

Takže ještě jednou díky za Vaši reakci a přál bych Vám i sobě - především však svým dětem, aby došlo k nápravě "věcí našich i zdejších" POUZE CESTOU VOLEB a z "vůle lidu", který - mimochodem stejně jako v podstatě i já - věděl kulové o tom, co je to kapitalismus v reálu.... viděli jsme jen to navrch "hůj", ale vespod jsme se nepodívali..... A ještě jednu poznámku: Václav I. veliký - demokrat a "lidumil" - prohlásil v prvopočátku největšího podvodu v dějinách našich národů: "....NEJDE O DEMONTÁŽ SOCIALISMU....". Ale to vše je pouze okraj OBROVITÉ ZLODĚJNY A PŘEVODU, "PŘESUNU - ODKLONĚNÍ MAJETKŮ, PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI DO RUKOU bezskrupulozních gangsterelit globálního kapitálu. Ale to je už o ničem....resp. "něčem naprosto jiném"...  Nelze očekávat, že by právo, spravedlnost, morálka, poctivost byla zaštítěna fungující policií a soudnictvím už vůbec ne. Tolik naivity neočekávejte ani od občanů s menším přehledem a potenciálem "šedé kůry mozkové". Takový Pinochet, to by bylo "řešeníčko" pro současnou vládnoucí zběř..... Ale konec úvah a fabulací. Mějte se dobře a těším se na další Váš blog se zajímavým tématem. V. Štingl

nemec.miroslav.doc
Pane Stingle, jistě jste postřehl, že ve svém článečku nehodnotím všeobecný bordel, který v naši zemi vznikl po převratu v roce 1989 a nyní se dále prohlubuje, ale pouze bezpečnostní stránku události, která se stala v Chrastavě a její souvislosti. Každý člověk u nás, který chodil do školy věděl, co to je kapitalismus a přesto si ho lidé v roce 1989 vynutili. Pravicové politiky si sami zvolili přesto, že pro obyčejné lidi nikdy nic pozitivního neudělali a volí je dál. Pokud budou lidé jen nadávat v hospodách a nebudou chodit volit, nikdy se jejich pozice nezlepší. I proto jsem se, již jako důchodce, nyní vydal touto trnitou a nevděčnou cestou s cílem pokusit se sjednotit doposud rozhádanou českou levici, která stále řeší žabomyší války, ale nehledá spojence tam, kde by je hledat měla (ČSSD+SPOZ+NS LEV 21+KSČM) a hledá je u KDU ČSL a ve Straně zelených. A mohl bych takto pokračovat a řešit proič tomu tak je. Ale nebudu, protože to je věcí jednotlivých stran a jejich představitelů, kteří dobré rady odmítají. Přesto jsem přesvědčen, že řešením není střelba na prezidenty ani házení zápalných lahví do bytů spících občanů. Mějte se fajn. Mir. Němec
Vladimír Štingl

Pane Němec, dobrý večer. Nevím, zda žijeme ve stejné zemi, zda jste zde prožil socialismus, poznal jeho realitu a přechod do "nového" světa "demokracia a svobody". Je to nakonec vedlejší, protože se Vám zjevně životní, sociální a materiální  podmínky, které zde za 23 let "vybudoval" náš jediný veliký budovatel "kapitalismu v Čechách a na Moravě" tč. prezident této zdevastované země - Klaus -  NEZMĚNILY, NEZHORŠILY a tím ani Váš život.

A to je podstata problému, protože desetitisíce lidí pod mosty, statisíce lidí bez práce, některá zdravodní péče již mimo dosah nízkopříjmové skupiny občanů (kolik % ???? 30, 40, 50????.....), astronomické nájmy, ceny energií, zprivatizován v nadsázce není už jen kyslík ve vzduchu.

Divíte se, že dochází trpělivost, tolerance, ohledy, lidská slušnot  a některým lidem je a bude jedno co použijí, aby alespoň tímto, BOHUŽEL, zoufalým násilným způsobem poškodili, zmrzačili nebo zavraždili ty, kterým dávají za vinu, že jsou bez práce, že se jim rozpadla rodina, že je ničí zločinecké parodie na zákony, které slouží pouze vybrané sortě zlodějů, darebáků, asociálů z gaunerelit....? Které se jim  ještě arogantně  vysmívají...Zoufalství, které hodnotí různí Mackové, Jaklové, Jochové, Vidímové a jiní "demokraté" jako projev lůzy, levice atd., a přitom jsou viníky jednoznačně oni a jim podobní, protože si udělali dojné krávy z tohoto národa, této země, úmyslně rozložili celospolečenské systémy a instituce, vč. policie, soudů - zcela cíleně - a smějí se dál.

Nemám rád násilí, není řešením, ale společenský řád zvaný kapitalismus vždy kulminuje svoji "bezradnost" v násilných činech - ÚMYSLNĚ (aby mohl bezohledně zasáhnout jakýmkoliv způsobem......) a je jedno zda se to vyvolává u jednotlivců, skupin obyvatel, etnik, národů nebo v konečné "variantě" - států....

Klaus je mi lidsky naprosto lhostejný, bohužel, byl "napaden", ale jak se vyřešila dřívější napadení levicových politiků, jak se k tomu ta pravicová sebranka stavěla.....??? Takže, mnoho povyku pro "nic". Smutné, kam až to právě Klausové, Kalouskové, Nečasové, Topolánkové a další nechali dojít. Naštěstí nestihli postavit pracovní, popř. trestné tábory a pozavírat do nich 80% obyvatel této země... Neblíží se narůstající "kamerování, odposlouchávání, kartování, evidování, zapisování atd. atd  - prostě fízlování každého  jediného člověka třeba prostřednictvím účtu u banky" novému "pořádku"??? Neříká Vám něco příměr "KDO SEJE VÍTR, SKLÍZÍ BOUŘI"...?? Zajděte občas mezi ty "obyčejné" lidi a uslyšíte to natvrdo a není to od lidí, kteří mají IQ tykve a myšlení prvoka.... jak chce prezentovat ten jakýsi hochštaplerský privatizátor Knižního velkoobchodu nebo upocený slinta z "hradní smetánky", parazit, který žije z daní valné části "levicových magorů" ..... Zdravím Vás

 

videnak
Pan president se chova jako uplakana holčička místo toho aby to bral s nadhledem jak se na hlavu statu patří: stačilo by řict, ano zle jsme s touto zemí zatočil, ale rozumím signalum a polepším se, bylo by dobře kdyby mě nasledovali všichni politici.......