Čeští novináři v průzkumu: Tlačí na nás vlastníci médií i inzerenti

obrazek
23.8.2012 08:57
Společnost Donath Business & Media ve spolupráci s Market Research Think představila v červenci tohoto roku zajímavý průzkum s názvem „Názory českých novinářů na vybrané otázky mediálního prostředí v České republice“. V médiích, zejména pak denících, se o tomto průzkumu příliš nereferovalo, což je pochopitelné. Vyšlo z něj totiž najevo, že velká většina novinářů (81%) se ve své praxi osobně setkala s tlakem ze strany vedení redakcí vedeným ekonomickými důvody. Průzkumu se zúčastnilo 566 z 2577 oslovených aktivních novinářů.

Zdroj: www.dbm.cz

Jak je z grafu patrné, čeští novináři v průzkumu nešetřili kritikou do vlastních řad. Osobní zkušenost s nízkou odbornou úrovní kolegů má až 83% z nich. S jejich etickou úrovní má pak špatnou zkušenost přes 75% českých žurnalistů. Je tedy evidentní, že žurnalisté o sobě nemají valné mínění...

Co je ale závažnější, to je právě tlak vlastníků novin, vedení redakcí, inzerentů a PR agentur. Z průzkumu totiž vyšlo najevo, že 43% novinářů v průzkumu potvrdila, že se s nátlakem vlastníků novin setkali minimálně jednou, většina z tohoto počtu však opakovaně. Vedení redakcí pak na žurnalisty nejčastěji tlačí z ekonomických důvodů. S tímto jevem se setkalo 81% z nich. Dalším, neméně zajímavým údajem, je to, že vedení redakcí tlačí i na formu zpracování mediálních výstupů, s čímž se setkalo 75% českých žurnalistů. S nátlakem ze strany PR agentur se pak setkalo 60% novinářů. Ve světle těchto výsledků je tedy patrné, že pojem „nezávislá média“ je asi stejně vypovídající, jako „slaný cukr“.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.