Církevní restituce nebo krádež za bílého dne? Co na to odborníci?

obrazek
1.2.2012 11:30
Církevní restituce je téma, které rozděluje nejen českou veřejnost, ale i politickou scénu. Obhájci tvrdí, že „co komunisté ukradli, musí se vrátit“, kritici oponují, že majetek církvi vlastně nikdy nepatřil a tak tedy není co vracet. Na toto téma samozřejmě vznikla celá řada odborných analýz, které však nejsou příliš známé. Portál Vaše věc tedy svým čtenářům přináší například právně historickou expertizu Univerzity Karlovy v Praze či slova předního právního experta první republiky prof. Antonína Hobzy, o kterou se mj. opírá i stanovisko politické strany Národní socialisté – levice 21. století.

Prof. Antonín Hobza byl jedním z předních právních expertů první republiky, který byl v roce 1917 jmenován rakouským panovníkem do čela katedry mezinárodního práva Univerzity Karlovy. V roce 1919 k tématu církevního majetku napsal:

„Takzvaný církevní majetek (nehledě k nadacím v technickém slova smyslu), není „vlastnictvím“ církve ani její institucí. Je to zvláštní druh veřejného jmění ve státě, jímž volně disponuje stát – dosud ve prospěch kultových účelů. Tento majetek se utvořil na základě světských předpisů, je spravován v první řadě podle státních zákonů a nařízení, je podřízen úplně státní výsosti a může být kdykoli státními zákony určen pro jiné účely státní. O tomto majetku nerozhoduje v první řadě právo soukromé, nýbrž státní právo veřejné. Povaha tohoto majetku nemůže být vystižena žádnou představou soukromoprávní. Otázka „vlastnictví“ církevního majetku nemá smyslu, ledaže bychom připustili vlastnictví samého státu. Tomuto nazírání není na závadu, že pojem „veřejného vlastnictví“ nedošel u nás výslovného výrazu v zákonodárství (jinak ve Francii). Nelze proto mluviti o konfiskaci tzv. církevního majetku, nýbrž pro jeho eventuální určení pro jiný státní účel. Jsem z důvodů právních i politických pro to, aby současně s rozlukou byl majetek tento odcírkevněn a uvolněn pro jiné státní účely.“

ZDE najdete veřejně dostupnou právně historickou expertizu Univerzity Karlovy v Praze ohledně právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR, která nároky církví rovněž zpochybňuje.

„To, co připravuje vláda v této souvislosti, není možné nazvat restitucemi. Musíme tedy odmítnout perfidně používanou zásadu „co bylo ukradeno, musí být navráceno“,“ říká předseda NS-LEV 21 Jiří Paroubek.

Národní socialisté v souvislosti s církevními restitucemi vydali následující stanovisko o pěti bodech:

1. Prosazování vysokého finančního plnění v rámci církevních restitucí vládou v čase recidivy hospodářské recese považujeme za neodpovědné, protilidové a odporující zájmům českého národa. Vláda nemluví pravdu, když tvrdí, že za třicet let církvím zaplatí „pouze“ 59 mld. Kč „náhrad“. Do této částky bude promítnuta rovněž cena peněz (úroku), takže reálná výše „náhrady“ se bude pohybovat souhrnně mezi 80 až 100 miliardami Kč.

2. Koncepce restitucí tak, jak ji prosazuje Nečasova vláda, vychází plně vstříc strategickým zájmům římsko-katolické církve a ukončení financování církví státem za 17 let bude pro řadu z nich znamenat jejich zánik. Naopak římsko-katolické církvi to umožní zaujmout v zemi pozici, kterou ztratila reformami císaře Josefa II.

3. V rámci nadcházejícího parlamentního projednání budou naši poslanci požadovat, aby při fyzických restitucích církevního majetku byl dodržen jako mezní termín restitucí 25. 2. 1948. Budeme požadovat od vlády v tomto směru jednoznačnou záruku. Prolomení této restituční hranice by znamenalo nekončící soudní spory s jinými skupinami restituentů, kteří by požadovali rovné podmínky restitucí.

4. Národní socialisté v parlamentu církevní restituce ve znění zákona prosazovaného pravicovou vládní koalicí nepodpoří.

5. Budou-li národní socialisté v příštím volebním období součástí vládní většiny, budou trvat na revizi tohoto zákona v pojetí prosazeném Nečasovou vládou, především pak na výrazné redukci finančních náhrad. Budou-li součástí vládní koalice v novém volebním období, budou národní socialisté redukci finančních náhrad považovat za jeden ze svých nejpodstatnějších programových požadavků.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

V nadpisu článku, ke kterému diskutujeme je mj.: Co na to odborníci?

Takže Vám přetiskuji - cituji: "Odborné posudky všech právnických fakult  jednoznačně řekly, že v současné době je třeba na vlastnictví církví hledět jako na vlastnictví kteréhokoliv jiného subjektu a že z tohoto hlediska jejich vlastnické právo má nárok na stejnou zákonnou ochranu, jako vlastnické právo kteréhokoliv jiného subjektu.

Navíc samozřejmě tento názor právnických fakult je podpořen rozhodnutím Ústavního soudu, pléna Ústavního soudu č. 0907 z 1.7.2010, ve kterém v bodě 97 jednoznačně konstatuje, že církve měly vlastnické právo a že veřejnoprávní omezení, která v první republice existovala, nemění nic na míře ochrany tohoto vlastnického práva jako jakéhokoliv jiného vlastnického práva, které má kterýkoliv jiný subjekt v této zemi."

Tolik ze stanoviska všech právnických fakult a stanovisko Ústavního soudu. Kteří jiní odborníci by to měli posuzovat?"

Pl.ÚS 9/07 ze dne 01.07.2010

242/2010 Sb.

N 132/58 SbNU 3

K restitucím církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o půdě

 

 

NÁLEZ

Ústavního soudu

 

 

I. Návrh na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se zamítá.

 Opakuji  co jsem již dříve napsal, tj., že z toho nejásám radostí. Ale to je jediné, co s tím mohu udělat. Jsem přesvědčen, že je tendence z toho udělat politickou kauzu, ačkoliv právní stanovisko je jednotné. Tečka.

antoninsebek

Nechci být za rejpala, proto věřte, že bych byl rád, kdyby tato republika nikdy neplatila žádné zbytečné položky. Ale tady nějakou radikální změnu postoje státu i do budoucna opravdu nevidím. Proč - uvádím v závěru. 

Ve svých análech jsem si našel, že pan profesor Antonín Hobza napsal mj. dvě knihy, které se přímo týkají této problematiky: "Poměr mezi státem a církví" a "Autonomie náboženských svazů v moderním státě". Potud OK.

Jsem sice za 22 "porevolučních" let zvyklý na ledacos, ale nevěřím na to, že by právník nechtěl peníze. Tím jsem také argumentoval na tomto webu dne 28. ledna t.r. Dovolte, abych závěr svého příspěvku znovu ocitoval:

"... Všimněte si, že žádná z četných právních kanceláří zde nezahájila akci (což by jistě udělala, kdyby si byla vědoma možného, a to v tomto případě značného zisku) proti církvím. Různí Sokolové a jiní právní ptáčci by to jinak rádi udělali a na křídlech "zachráněných peněz" by se i vrátili do politiky. To, že nekonají, je pro mne signifikantní."

novotny

S Vaší poslední větou pane Štingl souhlasím.
Je to dost okaté, že si tam nechávají socialisté jakási zadní vrátka, když by mělo dojít ke kompromisu.
Působí to dost nejednotně až rozpolceně. Buď s restitucemi nesouhlasí, nebo souhlasí. Z těch 5ti bodů to nevyplývá.

Vladimír Štingl

Pane Dubo, naprostý souhlas. Lze to doplnit, ale je to zbytečné. Je to stále dokola, nekončící a stále drzejší. Demontáž a devastace tohoto státu pokračuje...

Jinak, z výše uvedeného stanoviska NS-LEV 21 naprosté zklamání a rozčarování..... Zdravím.