Co nás čeká v roce 2012?

obrazek
1.1.2012 14:50
Rok 2011 je již definitivně minulostí a zraky lidí se začínají upínat k roku následujícímu, tedy roku 2012. Snad každý z nás si přeje, aby vždy ten příští rok byl úspěšný a šťastný. Bohužel tento rok bude pro mnoho našich spoluobčanů nejen krizový, ale také kritický kvůli vládním reformám, které prošly minulý rok parlamentem. Rok 2012 bude též ve znamení krajských voleb, které mohou vystavit Nečasově kabinetu vysvědčení za dva roky vládnutí. Faktem je, že chystané ,,reformy" uvedené prvním lednovým dnem roku 2012 v život poškodí drtivou většinu pracujících lidí. Pozitiva vládních reforem, stále dokola prezentované konkrétními ministry, bychom nacházeli jen těžko a museli bychom velmi dlouho hledat.

Na mysli máme zejména zdravotní a sociální reformu (k nimž se přidá daňová v roce 2013 a důchodová zavedením druhého pilíře) a zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14%. Zdravotní reforma podraží pobyt člověka v nemocnici ze 60 Kč na 100 Kč, prodlouží se o pět minut příjezd záchranné služby k pacientovi. Sociální reforma a její nejkontroverzněší bod ,,nucené práce" pak nepřinesou zlepšení, resp. snížení počtu nezaměstnaných, protože ,,odvedenci" nebudou mít jednoduše čas si novou práci shánět a za veřejnou službu nedostanou ani korunu.

Vláda rezignovala na aktivní politiku nezaměstnanosti a na tvorbu nových pracovních míst dává zhruba polovinu finančních prostředků co předtím levicové vlády. Kontrola lidí na přepážkách Czechpointů či České poště v určitý čas silně zavání šikanózními metodami státního aparátu. Sociální reforma také zvýhodňuje v pracovněprávním vztahu zaměstnavatele, což je u pravicových vlád tradicí a systematicky oklešťuje sociální práva zaměstnanců. Současně omezuje jejich ,,svobodu pohybu" na pracovním trhu a v konkrétním zaměstnání.

Zvýšení DPH je potom bezprecedentní útok na peněženky lidí. Necelá polovina členských států EU (12) má sníženou sazbu DPH na 5% a řadu výjimek, což si bedlivě hlídá. Naše vláda však jde proti proudu evropských trendů a DPH soustavně zvyšuje na úkor nízkopříjmové a středněpříjmové složky populace. Přitom nechává ,,ladem" vysokopříjmové kategorie zaměstnanců, kteří mají odvádět daně dle své tzv. platební schopnosti daně, to znamená čím vyšší příjem, tím vyšší odvod daně, jak je to zcela běžné v Západní Evropě.

To samé platí o zvýšení korporátních daní, tam je velký nevyužitý prostor k navýšení příjmové části státního rozpočtu. Pokud by se vláda spolu s dalšími rozumnými opatřeními (zprůhlednění a jasně dané podmínky udělování státních zakázek, efektivnější čerpání eurofondů apod.) vydala touto cestou, nemusela by sahat k neustálému zvyšování DPH, které poškodí jak občany, tak naši ekonomiku a zvýší inflaci. Je až s obdivem, že lídři nejsilnější opoziční strany ČSSD zůstávají ve svých postojích vůči těmto vrcholně asociálním vládním krokům vlažní, jako by se jich to ani netýkalo. A místo razantní politiky věrné závaznému programu této strany sepisují petici za demisi Nečasovy vlády, která nemá vzhledem k poměrům v Poslanecké sněmovně naději na úspěch.

Paradoxem je, že i výše zmíněné kroky, které mají mimo jiné sanovat schodek státního rozpočtu, nebudou z tohoto hlediska dostatečné a deficit bude činit i tak v roce 2012 stále ,,skororekordních" 105 mld. korun. Vláda se bohužel rozhodla jít špatným směrem ignorujícím reálnou životní úroveň většiny pracujících občanů. V tomto roce prakticky vše podraží, od pečiva až po hypotéky, na druhé straně platy zaměstnanců stagnují a zůstává faktem, že na průměrnou mzdu (24 089 Kč hrubého) nedosáhne dvě třetiny z nich. To je realita, avšak ministři Nečasova kabinetu jsou zcela odtrženi od skutečných potřeb lidí a jejich životního standardu.

Jak jsme na začátku poznamenali, v říjnu tohoto roku se konají volby do krajských zastupitelstev a je zde šance vyjádřit i touto formou svůj zásadní nesouhlas s vládními reformami. Lidé mohou zvolit do vedení krajů kompetentní a odborně zdatné zástupce, kteří budou stát na straně lidí a probojovávat jejich každodenní či dlouhodobější požadavky. Je jasné, že exponenti současné vlády to nemohou být, a proto voliči mají již nyní možnost zvolit takové řešení, jež může v tomto vpravdě kritickém roce pomoci alespoň zčásti napravit chybná rozhodnutí učiněná touto vládou.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.