Co vedlo šéfy České televize k tomu, že věnují odchodu papeže tolik pozornosti?

obrazek
27.2.2013 10:49
Vzhledem k počtu obyvatel v naší republice je zde věřících lidí pouze hrstka, neboť tmářství a zločiny páchané po celá staletí katolickou církví jsou většině lidí, již od školních let, známy a kostely lidé dnes navštěvují většinou pouze z „recese“ a nebo na tzv. „půlnoční mši“ o Vánocích. Přesto od doby, kdy papež Benedikt XVI. oznámil odchod z papežského stolce, Česká televize a zejména pak její redakce zpravodajství – Studio ČT24, věnovala většinu svého vysílacího času pouze této události. Že je u nás domácích aktuálních problémů až nad hlavu, redakci ČT24 zřejmě nezajímá.

Jak hluboko jsme to klesli, mělo-li by to být snad dnes v České republice bráno za normální zpravodajství? Anebo je to opět účelově řízená další propagace církve s cílem ukázat našim zdecimovaným lidem ty davy slepě věřících v Boha (který však zcela prokazatelně a podle všech vědeckých důkazů neexistuje), odlákat je od nelehké reality dnešních dnů a nalákat do kostelů další ovečky?

I když jsem podle dřívějších tradic na českých vesnicích rovněž pokřtěný, neboť maminka byla věřící a chodila v mládí do kostela vždy v neděli dopoledne zpívat, nikdy jsem osobně do kostela nechodil, a když už jsem tam někdy vstoupil, bylo to většinou pouze kdesi na výletech za kulturními památkami, kde mne tam na chvíli přilákala buď zajímavá architektura, bombastická výzdoba opravdových umělců minulých staletí nebo jedinečné tóny vyluzované hrou na varhany, které v podstatě - až na výjimky - nikde jinde slyšet nelze.

Přesto jsem vždy respektoval všechny ty, kteří „kultu Boha“ věřili (ač bych je v širém okolí svého bydliště spočítal na prstech jedné ruky) a všechny faráře jsem považoval za slušné lidi až do doby, než jsem se jako policista přesvědčil o tom, že řada z nich kompenzuje zákaz uzavírání sňatků przněním malých dětí, většinou tzv. „ministrantů“, které navíc zavazují věčným mlčením a vyhrožují jim právě trestem božím. Značně mne před třemi lety rovněž rozladil farář, kterého jsem, na přání maminky, objednal a řádně předem zaplatil na její pohřeb, a on - místo, aby projevil nějaký soucit s bolem pozůstalých, což se od něj přinejmenším očekávalo - se u hrobu, místo několika krásných slov, choval vrchnostensky, povýšeně a očividně opovržlivě. Zřejmě proto, že někteří přítomní nevěděli, že mají na rozloučenou na rakvi udělat prstem křížek. Toto „hovado“ v rouše faráře, delegované na pohřeb konaný na městském hřbitově v Kolíně, mi navždy vzalo iluzi o tom, že farář je člověk, který by měl soucítit s pozůstalými a měl by jim, přívětivými slovy pomoci zmírňovat prožívaný bol. A dorazily mne tzv. „církevní restituce“ (nebo chceme-li tzv. „narovnání s církvemi“), což je naprosto nehorázný a ničím neopodstatněný megatunel a podvod pravicových politických stran, zejména ODS, TOP09 a „pidi“ - rádoby strany - LIDEM, spáchaný na všech občanech naší, již tak vytunelované země, který bude každého z nás, včetně nemluvňat a důchodců, stát dalších 160 000 Kč.

O tom státní Česká televize - dnes doslova „prolezlá“ nesoudnými pravicovými redaktory a moderátory, kteří se chovají úplně stejně, jako ti „levicoví“ předlistopadoví, poplatní době - takřka nemluví, resp. to odbyla několika úsečnými zprávičkami, jakoby se vůbec nic nestalo. Že s církevními restitucemi nesouhlasí 99 % našich občanů a dokonce ani některé církve či jejich představitelé, je vůbec nezajímá, protože to vláda nechce slyšet. Jakož i to, že existují odborné expertízy a kvalifikované posudky předních právních znalců o tom, že řada vydávaných objektů je vydávána v rozporu s platným právem. Že od roku 1420 dodnes tzv. církevní majetek církvi vlastně nepatřil (neboť patřil většinou panovníkovi anebo státu a církev ho pouze využívala) a to, že se ho tato pravicová vláda rozhodla vlastně „darovat“ církvi jako právnické osobě - jejímž vrcholným představitelem je papež a vlastníkem cizí stát – Vatikán - je nejen politování hodné, ale i trestuhodné, neboť je to vlastně pácháno ve spojení s cizí mocí a část naší země je předávána Vatikánu.

Urychlený podpis předsedy vlády Nečase na předávacích listinách učiněný minulý pátek přesto, že Českou stranou sociálně demokratickou byla proti církevním restitucím podána ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky a řada dalších politických stran tuto stížnost rovněž podporuje, je vrcholem arogance nejen současného předsedy vlády Nečase, ale celé současné pravicové vlády a jejich přisluhovačů, kteří již v podobě různých developerů takto „obdarované“ církve obíhají s cílem lukrativní nemovitosti získat pro sebe, což se samozřejmě, bez velkých úplatků, neobejde. A to je, podle pánů redaktorů, ta jejich „vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci“, kterou stále vychvalují a opovrhují názory levice. Domnívá se snad někdo, že takto rozsáhlou loupež takřka 1 % území České republiky a 160 miliard Kč. lze nechat takřka bez povšimnutí a televizního diváka lačného informací budeme místo toho 14 dnů několik hodin denně oblbovat církevními pitomostmi a předkládat mu otázky, proč vlastně rezignoval papež, co ho k tomu vedlo, jaké měl v ten okamžik boty, co měl na sobě, jestli si nadále ponechá svoje jméno či ne, zda si s sebou do kláštera odveze svoje spisy, zda se tam bude nadále modlit, čím tam odjede nebo snad odletí, kdo ho bude doprovázet, proč se musí zničit jeho prsten, kdy bude konkláve, kdo může volit nového papeže, jak se nový papež volí a jiné, pro 99 % našich občanů naprosto nesmyslné a nezajímavé informace. Místo toho, aby jednoduše řekli, že papež je unaven, chce odejít do důchodu a na rozdíl od řady našich politiků, kteří se tam drží zuby nehty, dokud neumřou, sám a dobrovolně odchází. A tečka. Lidem to stačí a ohodnotí to. Ale naše zpravodajství, aby to bylo opravdu „in“ vyšle do Vatikánu na státní útraty i zvláštní zpravodaje, neboť lidé doslova „prahnou“ po informacích a leckterý protekční novinář si rád udělá lukrativní výlet za státní peníze, byť jsou tam naši kardinálové a i ti, kteří papeže volit již nemohou...neboť peněz máme přece dost - sebrali jsme je totiž Policii České republiky a policistům z jejich výplat, aby nás nemohli zbytečně „otravovat“.

Tak tohle všechno, celou tuto, ale nejen tuto šaškárnu, platíme ze svých daní. A proto na v úvodu položenou otázku „Co vedlo šéfy České televize k tomu, že věnují odchodu papeže tolik pozornosti?", musím odpovědět, že je to nejen snaha zakrýt skutečné „domácí“ problémy současnosti, včetně intrik a lumpáren pravice, ale i snaha udržet sebe sama na lukrativních a nadstandardně placených postech ve státem spravované organizaci. Jen si dovoluji upozornit, že jim to levice, vedená ČSSD, která příští volby vyhraje zcela určitě, jistě spravedlivě spočítá a učiní patřičná personální opatření. A určitě bez „zlatých padáků“.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Kvido

Ano, Česká televize, která má mj. v povinnosti, jako veřejnoprávní médium, tzv. obsahovou vyváženost v tomto případě „odchodu papeže“„ skutečně ujela!

Jsem katolík a sám se podivuji nad nadmírou informací ČT24 z Vatikánu. K čemu to mělo složit? Je to sice výjimečná událost, ale postup ČT je spíše kontraproduktivní. Restituce cirkevního majetku tím ČT nezakryla, spíš naopak. Při pohledu na množství kněží si mnozí jistě pomysleli své...

Vím, lehko se radí, těžko se to realizuje, navíc vyhovět všem divákům ČT snad ani nejde. Ale příliš velká soustředěnost na jednu oblast je v médiích vžyd podezřelá. Osobně restituce jako takové, obecně nezavrhuji. Ukradený majetek se musí vrátit. Jde ovšem o to, aby bylo prokazatelné, že jde o majetky církví. 

Jak píše autor článku, je skutečně zarážející (a upozorňují na to i právní experti), že:  Od roku 1420 dodnes tzv. církevní majetek církvi vlastně nepatřil (neboť patřil většinou panovníkovi anebo státu a církev ho pouze využívala). Jinak řečeno -  pravicová vláda se tudíž rozhodla vlastně majetek „darovat“ církvi. 

 

klokan

   Článek pana Němce, v němž se zamýšlí nad aktuálním upřednostňováním sakrálních otázek ve zpravodajství jednoho z našich veřejnoprávních médií, mě velmi zaujal. Lze mít za odůvodněný ten závěr, že ani jedno z našich neprivátních veřejných médií, tedy ani Český rozhlas, stejně jako většina politiků pravicového zaměření, nedodržují dané slovo ani, různé etické kodexy, které si okatě stanovují, především k manipulačním účelům směrem veřejností, aby této vsugerovali jaké mají čisté úmysly. Naoko a při běžném pohledu se takto vše čisté skutečně jeví.

       Formální aspekty a prohlášení, jsou však v příkrém rozporu s každodenní zkušeností diváků i posluchačů. Nejen dle těchto kodexů, by veřejná média měla informovat objektivně a nezaujatě. Zřejmě ne nadarmo označují někteří internetoví amaterští glosátoři ČT jako Havlovizi, obdobný příměr by se dal směřovat i k ČRo. Na místo objektivních informací SV, KV i UKV vlny i digitalizovaně šíří do étéru většinou krajně pravicovou propagandu. Kdo dotyčná fakta chce vidět tak je vidí, analogicky lze tuto skutečnost i na další lidský smysl sluch. Pouhým pětiminutovým zasurfováním si po internetu lze najít desítky příkladů k potvrzení tvrzeného předpokladu. O aroganci vedoucích pracovníků ČT svědčí například, že působit na veřejnost nechávají stále působit ortdoxně pravicově zaměřené redaktorky viz. například paní Drtinovou a redaktory např. pana J. Železného ml. Vítězný tanec první zde jmenované na střeše jednoho z pražských hotelů při volebním vítězství pravicových stran se mi trvale vryl do paměti jako zřejmá nestoudnost a tato osoba, nejenže okamžitě neletěla ze střechy, ale ani ze zaměstnaneckého poměru u ČTV a stále tam  šiří svou animozitu vůči levicově orientovaným názorům, inkvizitorským způsobem vyslýchá opoziční politiky a těm pravicovým by vlezla nejraději do análního otvoru, lépe napsáno klade jim uctivé otázky v předklonu.   Informace vyvěšené na internetu potvrzují, že se nejedná jen o můj soukromý názor na zjevnou pravicovou podjatost ČTV i ČRo. Též dokladají, že četné stížnosti adresované příslušným radám pro vysílání jsou snad veskrze házeny do koše. Kladného vyřízení se dočkají v ojedinělých případech, které toliko potvrzují toto nechvalné pravidlo. Na takové otřesnosti pak peněžně přispíváme v nemalých poplatcích. Ať si tyto platí krajně pravicová koaliční vláda, jejíž prodlouženou pomyslnou rukou se táto média stala.  Samozřejmě ze stranických příspěvků koalostran ODSTOPLIDEM. Včetně tedy permanentních adorací za prosazování asociálních tunelovacích opatření, k nimž lze přiřadit a nezměrné dary chamtivým církevním představitelům pod rouškou zachovaní světské spravedlnosti. Té eventuální Boží či nějaké vyšší se zřejmě nedočkají za svoje pokrytectví ti ani oni, mafiánští bossové, jejich loutky ani jejich propagandistická mašinérie. V prohnilé veskrze společnosti, která formálně prohlašuje, že vzývá pravdu a lásku, zatímco se klání pověstné modle Zlatého telete, tedy lže, a v níž lze za peníze zaprodat i veřejná média, se již nelze ničemu divit  a zřejmě nutno konat.

antoninsebek

Ptáte se "Co vedlo ..." a já se s Vámi shodnu, že to není tím, že by vedení ČT či jeho redaktoři byli skrytí fláterníci. Ano, je to po takřka 600 letech první odchod papeže jinak než úmrtím. No a co. 

A já si také myslím, že to je další z dílů velmi poučného filmu "Vrtěti psem". Tedy snaha o překrytí jiných okolností. Ano, TAKÉ JINÉ, DAŇOVÝMI POPLATNÍKY PLACENÉ ORGANIZACE používají den co den tuto taktiku.

Důvodem je (mám pro to zprávu přímo od "zvoleného" pramene)  obava, že by se lid obecný začal zabývat například tím, proč musíme a budeme muset  vynakládat 42 MILIARD ROČNĚ NA SLUNEČNÍKY A VĚTRNÍKY. (Nevěřte, že něco v tomto směru zredukujeme, naopak. Na řadě jsou žaloby, které chudí vlastníci tohoto slunečního a větrného nesmyslu, již podali).  A protože nám (i při docela dobré pozici koruny) prudce roste cena pohonných hmot, tak by se lid obecný začal zabývat tím, proč se nám žlutí na poli (řepka) a stále méně žlutí v peněžence. Od nás si muslimové vypůjčili ono nebohé "jaro" :-)  Ale z Bulharska by k nám mohlo doputovat to jejich současné "předjaří". Řečeno se Shakespearem: "To je, oč tu běží" ... Neboť, řečeno slovy progrnostika: "Lépe už bylo". 

Chci věřit, pane předsedo, že Váš úmysl není podobný, pouze vznášený z opačného břehu. Tedy, s prominutím, že také trochu nevrtíte nějakým psíčkem.  Ač se to zdá neuvěřitelné, tak černoprdelníkům zaplatíme za 30 let tolik, co za slunečníky a větrníky za necelý ROK A PŮL. Přičemž v tomto období bude postupně slábnout tok peněz na činnost až k nule.  A opravdu jenom pouze díky tomu tady nebudu (nebudete a nebudeme) muset platit na Alláha a mraky indických a jiných božstev. Stačí si vzít tužtičku nebo kalkulačku do ručičky. Odluka státu od CÍRKVÍ (množné číslo) je jediný způsob, jak předejít nadějným žalobám od Hary Kršny do Štrasburku. Že mi něco jiného říká třeba pán s rovnátky? Vždyť je to člověk bez minuty praxe, tak co? Má imunitku, tak může říkat co chce. Hřímal či hlasoval proti slunečníkům a větrníkům? V Bibli je mj. psáno toto: "Po ovoci poznáte je!" 

Po zničeném zemědělství, potravinářském a spotřebním průmyslu (et cetera, et cetera) by to mohl být jeden z perspektivních darů pro naše potomky.