David Rath: Návrh zákona o dani z příjmu a o DPH

obrazek
29.11.2012 10:24
Tento týden jsem do Poslanecké sněmovny předložil dvě novely zákonů. První z nich se týká zákona o dani z přidané hodnoty. Současná právní úprava daně z přidané hodnoty, resp. její plánované zvýšení od roku 2013 nejvíce zasahuje nízkopříjmové a střední vrstvy obyvatelstva. Tito lidé se již v dnešní době díky hospodářské krizi a sociální politice současné vlády pohybují na hranici životního minima. Plánované sjednocení sazeb daně neumožní těmto lidem nakoupit ani základní potraviny nezbytné k obživě, což bude mimo jiné znamenat další zátěž pro sociální systém.

Proto navrhuji stanovit základní sazbu daně 20%, sníženou sazbu 14% a dále nulovou sazbu daně u následujícího zboží: chléb, mléko, máslo, maso, ryby, ovoce, zelenina a léky hrazené ze zdravotního pojištění.

Nulová sazba na vybrané potraviny a léky je sociálním opatřením pro nízkopříjmové skupiny lidí a pro vážně nemocné a chronické pacienty. U těchto skupin tvoří potraviny a léky zásadní podíl na jejich spotřebním koši. Nulová sazba DPH na ovoce a zeleninu má motivovat k preferenci spotřeby zdravých potravin.

Druhá předložená novela upravuje zákon o dani z příjmu. Zvyšuje výdajové paušály u příjmů z podnikání a upravuje sazbu daně z podnikání. Pro příjmy ze živnosti zvyšuje paušál z 60 na 70%. U příjmů z jiného podnikání stanovuje sazbu 70% místo stávajících 40% a u příjmů z pronájmu majetku zvyšuje sazbu z 30 na 50%. Dochází tak ke sblížení výše možných uplatnění paušálních výdajů tak, aby došlo ke snížení rozdílu mezi podnikání v zemědělství, kde je sazby stanovena na 80%, a v jiných oblastech.

Novela přináší změny také ve výši sazby daně z podnikání. Při základu daně do 1 milionu korun bude sazba daně 5%, do 10 milionů 15% a do 50 milionů 19%. Nejvyšší sazba daně bude ze základu daně nad 50 milionů a to 25%.

Současná právní úprava daní z příjmů zatěžuje nejvíce malé a střední podnikatele, kteří jsou nadměrně zasaženi probíhající hospodářskou krizí. Navrhovaná sazba daně je rozdělena tak, aby úprava podporovala menší a střední podnikatele, kteří jsou pro zdravou ekonomiku nejen České republiky zásadní. Zároveň dochází ke zvýšení sazby daně pro podnikatele s nejvyššími příjmy, monopolní a oligopolní korporace s vysokou mírou zisku. Tyto korporace, na rozdíl od malých a středních podnikatelů nemohou opustit trh České republiky díky svému výsadnímu postavení.

Návrh předpokládá navýšení finančních prostředků do státního rozpočtu, neboť velké korporace s nejvyššími příjmy jsou zdaněny vyšší sazbou daně z příjmů, což přinese do státního rozpočtu příjmy, které zcela vykompenzují snížení sazby daně z příjmů u malých a středních podnikatelů, resp. překonají dosavadní výběry.

david-rath
Lékař, bývalý poslanec a exministr zdravotnictví. Od listopadu 2008 do května 2012 také hejtman Středočeského kraje.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

     Pozitivní zjištění. Ani kalouskovsko nečasovská katyně, bráníci v osobním uplatnění poslaneckého mandátu účelově arestovaného opozičního politika, není nadčasová.