David Rath: Stát by měl více podporovat rodiny s dětmi

obrazek
5.12.2012 11:18
Další z návrhů, který jsem v nedávné době podal do Poslanecké sněmovny, je návrh zákona o státní sociální podpoře. Česká republika dlouhodobě čelí situaci, kdy počet narozených dětí nezajišťuje prostou reprodukci populace. Počet zemřelých převyšuje nově narozené, což je poměrně nebezpečný trend. Předkládaná novela zákona vychází z mnohaletých zkušeností z Francie, kde podobná právní úprava platí. Francie je jedna z mála zemí Evropské unie, kde je více narozených než zemřelých.

Cílem navrhované právní úpravy je zvýšit počet nově narozených dětí, ale nikoli za každou cenu. Je nezbytné podporovat rodiny, které zajistí harmonický rozvoj osobností dětí. Z tohoto pohledu jsou optimální rodiny se dvěma, případně třemi dětmi. Rodiny s více než třemi dětmi mají často potíže udržet slušnou životní úroveň a současně se dokázat dětem dostatečně věnovat. Zvlášť současný systém školství vyžaduje po rodině značné nasazení v domácí přípravě dětí. Z tohoto pohledu se rodina s dvěma až třemi dětmi jeví optimální. Tato novela má zvýhodňovat vznik takovýchto rodin, čímž má pomoci vyrovnat rozdíl mezi počtem nově narozených a počtem zemřelých tak, aby se oba počty přiblížily a byl zajištěn udržitelný rozvoj společnosti.

Novela zákona navrhuje zrušit ustanovení, které omezuje právo na získání příspěvku na dítě jen na rodiny s nízkým příjmem. Nárok na příspěvek na dítě by měly mít všechny rodiny a nejen ty ze sociálně slabších tříd. Novela dále zavádí přídavek na druhé a tření nezaopatřené dítě ve výši dvojnásobku přídavku na první dítě, který v současnosti činí 500 – 700 Kč podle věku dítěte. Na čtvrté a další dítě se přídavek nevyplácí. Maximální příspěvek na dítě by se měl vztahovat na rodiny se dvěma, případně třemi dětmi.

Cílem opatření je podporovat rodiny se dvěma, případně třemi dětmi, proto se ruší úprava porodného pouze pro první narozené dítě. Zároveň se ruší ustanovení omezující nárok na porodné jen pro nízkopříjmové skupiny. Nárok měly mít všechny příjmové skupiny, zejména rodiny ze středních sociálních vrstev by měly být tímto opatřením motivovány k vyšší porodnosti.

Novela dále zavádí výši porodného na druhé a třetí narozené dítě jako dvojnásobek výše porodného za první narozené dítě, které v současnosti činí 13 000 Kč. Výše porodného na čtvrté a další živě narozené dítě činí jednu čtvrtinu této částky.

Sněmovně jsem dále předložit návrh na změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém navrhuji zavedení plné úhrady antikoncepčních prostředků indikovaných a předepsaných lékařem ženám ve věku od 15 do 18 let věku a ženám ve fertilním věku, které pobírají dávky v hmotné nouzi.

Mým cílem je tímto návrhem zákona zabraňovat nechtěnému těhotenství a snížit počet umělých přerušení těhotenství. Nejrozšířenější antikoncepce, která je dostupná v lékárnách, je finančně poměrně náročná. Dívky bez vlastního příjmu a ženy v sociální nouzi si tyto prostředky nemohou z ekonomických důvodů dovolit. Tato skutečnost pak vede k závažným komplikacím. Plánované rodičovství by ale nemělo být závislé na sociálním postavení ženy. Zdravotní pojištění hradí několik pokusů umělého oplodnění, je pro to zcela na místě učinit dostupnou také antikoncepci.

david-rath
Lékař, bývalý poslanec a exministr zdravotnictví. Od listopadu 2008 do května 2012 také hejtman Středočeského kraje.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

To nepochybně, pane doktore.