Dávivý RefleX v akci

obrazek
30.7.2012 10:48
V posledním vydání časopisu Reflex se objevil článek redaktora Petra Holce „Zloděj chytá zloděje. Expremiér Paroubek a jeho kmotr Benda znovu táhnou na Ústecko“. Tento text z pera bývalého redaktora Playboye Holce obsahuje vedle urážlivých a subjektivních hodnocení, postavených pouze na (ne)vkusu a osobních (ne)sympatiích autora i objektivně nepravdivé či lživé informace. Do Reflexu byla na tento blábolivý text redaktora Holce zaslána reakce. Je otázkou, zda Reflex najde dostatek slušnosti ji zveřejnit...

Text reakce zaslaný do Reflexu:

Zaprvé. Autor článku se snaží čtenáři podsunout tezi, že za problematický nákup zdravotnické techniky společností Krajskou zdravotní a.s. může Petr Benda, někdejší předseda představenstva této společnosti. Toto tvrzení je ovšem hrubě nepravdivé, což bylo opakovaně vyvraceno fakty, která jsme plošně poskytovali všem médiím, včetně redakce Reflexu.

Oznámení o zakázce na zmíněný předražený nákup zdravotnického zařízení a přístrojů bylo vyhlášeno 3. září 2008 a na centrální adrese bylo uveřejněno 12. září téhož roku. Obálky s nabídkami se otevíraly o více než měsíc později, konkrétně 27. října 2008. Téhož dne pak proběhlo první jednání hodnotící komise. Ta následně 13. listopadu 2008 doporučila přijmout vybranou nabídku a 8. prosince 2008 již byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Předsedou představenstva Krajské zdravotní a.s. se však Petr Benda stal 17. prosince 2008, nemohl tedy v žádném případě ovlivnit tuto zakázku.

Petr Benda prokazatelně nesouhlasil s dalším předraženým nákupem techniky pro nemocnice v Chomutově a Mostě, což byl jeden z hlavních důvodů rezignace na funkci v čele Krajské zdravotní a.s., neboť byl v odporu vůči tomuto problematickému nákupu osamocen.

Zadruhé. Osobní urážky autora typu „jedna paní povídala“, kdy se snaží autor nepravdivě dovozovat minulost Petra Bendy před listopadem 1989, jsou stejné hodnoty, jako ty, které hovoří o redaktoru Holcovi jako o neúspěšném boxerovi a novináři časopisu Playboy, který musel pro neschopnost odejít z ČTK. Stejného charakteru, dosahujícího rozměru pomluvy, jsou autorova ničím nedoložená tvrzení o náboru tzv. černých duší do ústecké ČSSD. Zvláště závažným je nepravdivé obvinění z korupce tvrzením autora, o „systému podpořeným penězi z podnikání včetně veřejných dotací“.

Zatřetí. O osobní preferenci autora, která opakovaně naprosto zatemňuje jakoukoliv – byť jen předstíranou – snahu o objektivitu článků, které se týkají Jiřího Paroubka či strany Národních socialistů – levice 21. století, mluví závěr článku, v němž uráží přes dvě stovky delegátů ustavujícího sjezdu strany z celé země. Je pravdou, že jako pohoštění delegátů byla zvolena forma české kuchyně, včetně zabijačkových produktů, místo krevet a kaviáru obvyklých na sjezdech jiných stran. Vztahovat však formu pohoštění na celý sjezd a nazývat jej „zabijačkou“, to už je opravdu za hranou jakéhokoliv vkusu.

Sečteno a podtrženo: vedle objektivně nepravdivých tvrzení obsahuje Holcův článek i osobní urážky, postavené pouze na spekulacích, pomluvách, nepravdách a osobní politické preferenci autora, která přesahuje mnohonásobně míru přijatelné novinářské kritiky. Národní socialisté proto využijí na obranu pověsti své i svých členů i příslušné právní kroky, neboť jsme přesvědčeni, že na marasmu, který panuje v této zemi po volbách v roce 2010, nese podíl i podobný styl článků, jaké opakovaně vzcházejí z pera Petra Holce.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.