Diplomová práce Nečasovy spolupracovnice je pochybná

obrazek
6.3.2012 09:16
V poslední době se objevilo několik případů nevyhovujících závěrečných prací politiků či jejich blízkých spolupracovníků. Mezi nimi nyní uvízla i šéfka kabinetu předsedy vlády P. Nečase na Úřadě vlády J. Nagyová, která minulý rok dostala za svou práci mimořádnou odměnu ve výši astronomických 273 000 korun. Prý za to, že ,,dře jako kůň“. Jakoby pouze Nagyová dřela a ostatní lidé žijící z podprůměrných platů, kteří navíc tráví v práci třeba 12 hodin, se flákali. Přitom je zajímavé, že tabulkový plat Nagyové činí měsíčně necelých 34 000 korun. Nyní se Nagyová dostala opět do hledáčku médií kvůli své nekvalitní diplomové práci.

Už její bakalářská práce vzbuzovala pochyby kvůli nepravdivosti tvrzení v ní obsažených. Bohužel vysokoškolských rychlokvašek z politického prostředí nám začíná nebezpečně přibývat. Na druhé straně je s podivem, že tyto pochybné závěrečné práce mohou projít obhajobou u zkušebních komisí.

Nagyová absolvovala své studium na soukromé univerzitě Jana Amose Komenského, jež je známá tím, že zde studovali političtí prominenti, např. starosta D. Mlejnský či šéfka kabinetu ministra školství J. Machálková. Tato instituce je též nechvalně známá velmi slabými či nekvalitními závěrečnými pracemi svých absolventů. Nagyová se nyní zařadila po jejich bok.

Její práce nazvaná šroubovaně "Mediální podpora Národního akčního plánu ke sjednocení a transformaci systému péče o ohrožené rodiny“ má jeden vážný ,,nedostatek“ – je totiž z velké části plagiátem, čili opsaným dílem. např. Nagyová sice v úvodu práce prohlašuje, že vypracovala práci samostatně, ale realita je jiná. Jednoduše okopírovala hutné části z materiálů, které našla na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

A práce trpí i dalšími nedostatky, přičemž obsahuje i velmi podivné pasáže, jež jsou jakoby nedokončeny či vytrženy z kontextu. Velká část z nich je totiž okopírovaná. Na některých stránkách chybí odkazy na zdroje. Citace jsou neúměrné dlouhé a nezdrojované. Počet prostudovaných pramenů a odborné literatury je pouze 10 titulů, absentuje zahraniční literatura k tématu.

Diplomová práce je tedy nevyhovující a neměla být připuštěna k obhajobě. Pro tento závěr hovoří jeden zásadní fakt: práce je z velké části okopírovaná z konkrétních pasáží webu ministerstva práce a sociálních věcí. To je v rozporu s pravidlem vypracování závěrečných prací, které jasně stanoví, že diplomant zpracovává materiál samostatně s použitím zdrojů, pramenů a odborné literatury. Nagyová toto pravidlo flagrantně porušila a neměla tak být připuštěna ke zkušební komisi v rámci Státní závěrečné zkoušky. Argument vedoucího práce R. Mezuláníka, jenž tvrdí, že vysokoškolský titul se uděluje nikoliv za diplomovou práci, ale i za celý průběh studia a skládání zkoušek, neobstojí. Nagyová se neměla ani ke zkušební komisi dostat, protože její diplomová práce nesplňuje kvalifikační kritéria k tomu, aby mohla být připuštěna k její obhajobě. Bohužel Nagyová měla to štěstí studovat na vysoké škole pro politické prominenty, které již byla v roce 2010 prověřována Akreditační komisí v čele s V. Dvořákovou. Ta škole vytýkala netransparentní financování, absolventy - rychlostudenty a nedostatečný počet kvalifikovaných pedagogů zaštiťujících kvalitu výuku.

Na povrch vyplouvají i další podezřelé skutečnosti. Mimo jiné to, že podle svědectví jedné z absolventek Univerzity Jana Amose Komenského, která skládala Státní závěrečné zkoušky, předseda zkušební komise Nagyové dokonce napovídal. Dále se prý Nagyová chovala jako prominent a povýšeně dávala najevo, že se pohybuje ve vysokých politických kruzích. Podle názoru další absolventky univerzity někteří studenti Nagyovou viděli poprvé až u státnic, což vzbuzuje podezření, že šéfka kabinetu premiéra Nečase na Úřadě vlády své studium ,,protelefonovala“, aniž by byla na univerzitě fyzicky přítomna.

Univerzita Jana Amose Komenského prý práci Nagyové prověří. Příliš ale nevěřím tomu, že najde nějakou nesrovnalost v její diplomové práci či studiu samotném. Už by se tak dávno stalo. Nepochybně hrálo důležitou roli vysoké politické postavení jednoho z nejbližších premiérových spolupracovníků. Je to pro občany opravdu špatný signál o prorůstání politických vazeb s akademickou sférou.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Alespoň je jasně vidětř, kým se pan premiér obklopuje. Vždyť nás ti užiteční idioti oblbují od rána do večera. Oni si snad myslí, že jim to bude procházet stále dokola, že ona příslovečná "poslední kapka" nepřijde a pohár trpělivosti občanů této země nepřeteče?

Vždyť to svinstvo, které páchají dnes a denně, musí stále více a více vadit téměř všem. Když vidím Nečase v TV, jak hlásá ty své tvrdé a zásadové výroky, mívám dojem, že on sám jim v ten moment dokonce věří :)

Škoda, že má tak krátkou paměť, že si na ně nemůže již za pár minut vzpomenout. No, alespoň má klid, když si může říci, že nic takového nikdy neřekl.

novotny

Ono se stačí podívat hned na titulní stranu té práce a s hrůzou zjistíte, že její vedoucí práce tam má špatně napsaný titul Ph.D. - za příjmením chybí čárka a je tam jen Ph.D bez tečky na konci. Je vidět, že tedy vedoucí práce pan Radek Mezulánik zřejmě neviděl ani titulní stranu (natož celou práci), jinak by ho z toho muselo rouhnout... je vidět, že na té práci studentka taky dřela jako kůň.

Martin Konečný

Dobrý den, u paní "premiérky" Nagyové se nedivím ničemu. Já bych jí ten titul dal před jméno, za jméno, pod jméno. Pokud po tom tak touží. Honbu za tituly už počal profesor Klaus. Vždyť už v 90 letech dostali docenturu za ekonomii Klaus, Dyba a Zieleniec. Známá je přece Klausova xeroxová profesorská práce (osobně jsem neviděl). Tak co, to je česká honba za tituly :-))). Krásný den přeji

rezjir10

Záhadou zůstává, kdo je ten génius, od něhož jsou převzaty ty pasáže v té diplomce. Jak to, že nežaluje Nagyovou za porušení autorských práv. Kde není žalobce, není soudce, i když ten genius si tak dobrovolně snižuje počet citací.