Důvody národních socialistů pro hlasování o nedůvěře vládě P. Nečase

obrazek
6.3.2012 09:30
Vedení ČSSD se konečně odhodlalo k vyvolání hlasování o nedůvěře Nečasově vládě. Sociální demokraté konečně pochopili, že situace ve státním rozpočtu, v rezortech spravedlnosti, školství, zdravotnictví, na Úřadech práce, v čerpání evropských fondů a jinde je neudržitelná. Vláda zatáhla zemi do bažiny marasmu, a touto bažinou probublávají vládní korupční kauzy.

Poslední rozpočtové návrhy vlády (zmrazení důchodů a zvýšení sazeb DPH na 20 a 21% od roku 2013) jsou brutálním útokem na nízko a středně příjmové vrstvy obyvatelstva počínaje téměř třemi miliony důchodců, kteří tvoří jakousi vnitřní kolonii lidí bezuzdně vykořisťovaných vládou. Vláda se svou politikou negativně dotýká také lidí se zdravotním postižením, kteří se v řadě případů dostanou až do existenčního ohrožení. Ale také mladých rodin s dětmi (růst drahoty, likvidace porodného a doplatků nájemného) a např. živnostníků, jimž chce vláda podstatně osekat paušály.

Vláda neumí vládnout, ekonomika země se řítí do poklesu, deficit hrozivě narůstá a kabinet není schopen vytvořit nic pozitivního.

Co s takovou vládou? Musí zmizet! Pokud by vládě byla vyslovena nedůvěra, mohly by na podzim, v termínu krajských a senátních voleb proběhnout také mimořádné volby do poslanecké sněmovny. Národní socialisté hlasování o nedůvěře Nečasově vládě podpoří a své výhrady k vládě sdělí v diskuzi ve sněmovně.

Důvody národních socialistů pro hlasování o nedůvěře vládě P. Nečase:

1. Naprosto asociální politika vlády ve prospěch jen těch příjmově nejbohatších a nejsolventnějších vrstev společnosti.

2. Vláda nedokáže adekvátně reagovat na hospodářský pokles země, ke kterému přispěla svou škrtací rozpočtovou politikou. Poslední návrhy vlády, která počítá s růstem sazby DPH, a tedy s dalším zdražením, s poklesem reálných důchodů, s odstraněním doplatků nájemného a např. se zrušením porodného, je útokem na životní úroveň nejširších vrstev lidí, nízko- i středněpříjmových skupin občanů.

3. Vláda nemá vůbec žádnou vizi, směr či dokonce strategii kam směřuje v zahraniční i vnitřní politice země. Ona prostě nesměřuje nikam.

4. Představitelé vlády drmolí mantry o radikálním boji proti korupci, kterým nikdo nevěří. Bártovy korupční obálky, ProMoPro anebo korupční skandál na Drobilově ministerstvu životního prostředí, to nejlépe charakterizuje dnešní vládu.

5. Slabé personální vybavení bylo příčinou častých změn ve vládě. A další jsou na spadnutí, pokud by vláda přežila hlasování o nedůvěře (Dobeš, Pospíšil, Drábek).

6. Hrozí obrovské nečerpání peněz z evropských fondů ve finanční perspektivě let 2007 – 2013 v rozsahu mezi 150 až 200 mld. Kč.

7. Vláda a zejména premiér Nečas zkomplikovali situaci země mj. ve vztahu k jednáním o evropské finanční perspektivě na léta 2014 – 2020 svým kapriciózním stanoviskem ve věci dohody o fiskální odpovědnosti zemí EU. Tato pozice vlády a premiéra Nečase jdoucí proti zájmu země nás může stát desítky miliard korun. Nečasova vláda – a zejména zástupci ODS a VV v ní – přitom nepřichází s žádnou alternativou ve vztahu k prohlubující se integraci EU. Vedou republiku mimo hlavní proud EU.

8. Premiér Nečas toleruje ministru Pospíšilovi nesmyslnou válku na státním zastupitelství.

9. Vládní koalice nese odpovědnost za přijetí špatného zákona o ovzduší, který ve svých důsledcích bude znamenat další zhoršení kvality ovzduší, zejména v průmyslových aglomeracích.

10. Ministru práce se podařilo rozvrátit dobře fungující Úřady práce a rozbít celý systém výplaty dávek, což přivádí do zoufalství nejubožejší z ubohých (např. občany se zdravotním postižením).

11. Vláda nese odpovědnost za katastrofální pokles financí pro český sport.

12. Vláda prosadila kuriózní a mičurinsky pojatý Občanský zákoník, který po svém uplatnění učiní život občanů výrazně složitější.

13. Vláda prosadila, přesně podle návrhů reprezentantů privátních penzijních fondů, opt-out v důchodech. Vládou prosazený systém nebude znamenat žádné zvýšení udržitelnosti důchodového systému v budoucnosti.

14. Vláda není schopna zvládat fiskální situaci země, deficit státu rychle roste.

Nečasova vláda je vládou drahoty, hospodářské stagnace, národní ostudy a vládního neumětelství.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: LEV 21, vláda Petra Nečase

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Martin Konečný

S článkem souhlasím, tato vláda je vládou rozkladu všeho a tato parta kluků a holek co si zbyli je potřeba co nejrychleji vyměnit.