Exkluzivně: Postup žalobců v kauze MUS je bezchybný a správný, konstatovalo ještě na konci roku 2010 nejvyšší státní zastupitelství

obrazek
17.1.2012 12:53
V kauze Mostecké uhelné (MUS) se objevují stále větší pochybnosti o roli politiků, respektive nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Možná si to uvědomuje i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který v dnešním ranním vysílání ČT poněkud překvapivě prohlásil, že „všeobecná shoda je, že ministerstvo financí během podzimu, během léta nepřihlásilo naši pohledávku v trestním řízení“, aniž by konstatoval, jak doposud vždy činil, vinu na straně kárně stíhaných žalobců Vrchního státního zastupitelství v Praze. Navíc ve stejném vystoupení poprvé relativizoval i možnou škodu, způsobenou ČR a potvrdil, že samo ministerstvo financí má stále problémy s kvalifikací možné škody, která měla být ČR způsobena.

Doposud přitom bylo oběma zainteresovanými politiky, tedy jak Pospíšilem, tak Miroslavem Kalouskem, unisono tvrzeno, že za „nepřipojení se“ ke švýcarskému trestnímu řízení mohou výhradně žalobci VSZ v Praze. Naposledy to zopakoval Miroslav Kalousek v Otázkách Václava Moravce 8. ledna, když se zastal Pospíšila proti kritice ze strany ČSSD a prohlásil, že ministr spravedlnosti nemůže kontrolovat práci vrchních žalobců. Kárné žaloby, které byly podány na Vlastimila Rampulu, Libora Grygárka, Marcelu Kratochvílovou a Ladislava Letka, byly přitom veřejně odůvodňovány právě údajným špatným postupem žalobců a jejich údajné provinění v této věci vedlo jak k návrhu na jejich odvolání z funkce, tak k podání trestního oznámení jejich aktuálním nadřízeným, zastupujícím vrchním státním zástupcem Mečlem.

Redakce Vasevec.cz získala dokumenty (najdete je ZDE), které svědčí ve prospěch kárně stíhaných žalobců a potvrzují jejich verzi, totiž že postupovali vždy podle zákona a bez průtahů. Spis, který vedlo ke kauze MUS VSZ v Praze, byl totiž často kontrolován dohledovým státním zastupitelstvím, tedy Nejvyšším státním zastupitelstvím v Brně (NSZ). Advokáti podezřelých v této kauze totiž často podávali stížnosti proti postupu VSZ, kterými se muselo NSZ podrobně zabývat. Poslední „velká“ kontrola spisu proběhla v říjnu 2010 a to s jednoznačným výsledkem: státní zástupci VSZ postupují v kauze MUS v souladu se zákonem. Státní zástupce NSZ Pavel Bernát z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ, který kontrolu postupu VSZ v této věci prováděl, uzavřel kontrolu následovně:

Ze shora uvedeného spisu pak vyplývají i další poznatky, zejména, že státní zástupce VSZ v Praze JUDr. Ladislav Letko v průběhu celého dožádání dbá na dodržování pravidel mezinárodní spolupráce a trestního řádu platného v ČR a v případě nesrovnalostí nebo pochybností sjednává adekvátní nápravu (viz např. okolnosti výslechu Ing. Oldřicha Klimeckého a Ing. Antonína Koláčka a nesprávný postup při předávání písemností policejním orgánem švýcarské prokuratuře ze dne 26.9.2008 a k tomu adresné připomínkové jednání se zástupkyní federálního prokurátora Švýcarska dne 13. 2. 2009 v Praze a poté přijatá a švýcarskou stranou akceptovaná adekvátní opatření ze strany VSZ v Praze - zažurnalizováno na č.l. 304 až 332 spisu VSZ OZHFK v Praze sp. zn. 9 VZV 1001/2009.

Dohledový orgán uzavírá, že v akceptování žádosti o právní pomoc švýcarské federální prokuratury ze dne 24. 6. 2008 Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, nebylo shledáno pochybení a rovněž jednání státního zástupce Vrchního státního zástupce v Praze JUDr. Ladislava Letka ve věci vyřizování této právní pomoci probíhá v souladu se zákonem.

Dobře informovaný zdroj z pražského VSZ, který si s ohledem na obavy ze šikany svých nadřízených nepřál být jmenován, k tomu dodává:

„Ministerstvo spravedlnosti se o vyřizování právní pomoci pro Švýcarsko v kauze MUS začalo zajímat už v březnu 2011, před schůzkou Pospíšila se švýcarským velvyslancem, a obdrželi podrobné informace o postupu ohledně připojení se ČR jako poškozeného ve Švýcarsku. Měli tak informace, že pro rozhodnutí o připojení nemá česká strana dostatek podkladů a o tyto byli Švýcaři v červenci 2010 požádáni. Na tuto informaci ministerstvo nijak nereagovalo. Skutečnost, že NSZ kriticky reaguje na postup VSZ až po mediální skandalizaci, má jedno jediné vysvětlení, a to že s postupem VSZ do té doby byli spokojeni. NSZ bylo velmi podrobně a bez průtahů informováno o postupu VSZ. Až po jednání Zemana se švýcarským velvyslancem v březnu 2011 nastal obrat.“

Redakce Vasevec.cz má k dispozici i další dokumenty, které svědčí taktéž ve prospěch zmíněných žalobců a naopak otevírají otázku postupu jak úředníků ministerstev spravedlnosti a financí, tak jejich nadřízených, včetně obou ministrů. Razantní změna názoru NSZ v Brně a motivace postupu nejvyššího státního zástupce Zemana je samostatnou otázkou. Informované zdroje ze státního zastupitelství se však shodují, že spíše než o věcné důvody zde hraje svoji roli tehdy probíhající mocenský boj mezi Rampulou a skupinou okolo Zemana.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.