Federace strojvůdců: Pavel Dobeš o problémech v ČD Cargo věděl už od dubna

obrazek
12.12.2012 09:35
Vládu čeká závažná otázka vypořádat se s problémy ve společnosti ČD Cargo, které hrozí insolvence. Ministr dopravy Pavel Dobeš - dřív, než za sebou stačil zabouchnout ministerské dveře - varoval svého nástupce, že tento bude tvrdý oříšek a je třeba se na něj připravit. Portál Vaše věc proto oslovil člena prezídia Federace strojvůdců ČR Jana Zahulu, který je rovněž vedoucí týmu této federace pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo a dotázal se jej mj. i na to, jak by vláda měla v této věci postupovat. Jan Zahula nám řekl, že ač ministr dopravy Dobeš o celé věci věděl přes půl roku, neudělal pro její nápravu vůbec nic.

Odcházející ministr dopravy Dobeš vzkázal svému nástupci, že jedním z hlavních problémů resortu dopravy je situace nákladního železničního dopravce ČD Cargo, kterému prý hrozí insolvence, a tudíž také propouštění. Jak byste na tato jeho slova reagoval z hlediska Vaší federace?

Ministr Dobeš byl o tomto závažném problému informován již v dubnu 2012, ovšem až na svolání několika Dopravních tripartit pro vlastní nápravu sám neudělal vůbec nic!

Jaké jsou podle Vás cesty k řešení situace v ČD Cargo?

Vláda především musí naplnit body svého programového prohlášení, mezi něž patří i podpora železniční dopravy. A myslíme tím i nákladní dopravy, a to zejména v oblasti jednotlivých vozových zásilek.

Dalšími potřebnými kroky by mělo být v neposlední řadě taktéž zlevnění poplatků za používáním dopravní cesty, stejně jako úpravy daňové zátěže z u nafty a elektrické energie.

Za krok správným směrem bychom rozhodně považovali i úpravu mýtného pro kamionovou dopravu na silnicích všech tříd.

Velkým tématem je dnes slučování ministerstev průmyslu a obchodu s resortem dopravy. Co tomu říkáte?

Po zkušenostech s takřka nekonečnou řadou ministrů na ministerstvu dopravy to nevidíme jako dobré řešení. Resort dopravy totiž považujeme za klíčový a tímto připravovaným sloučením se kompetentnost lidí, kteří za dopravu budou napříště odpovídat, bohužel ještě dále sníží.

Zažil jste při své práci již několik ministrů dopravy. Koho byste vyzdvihl a koho naopak ne?

Zatím není takový, který by zasloužil významného ocenění, tedy snad až jen na profesora Petra Moose.

Jaké jsou podle Vaší federace hlavní problémy strojvůdců a drah obecně?

V případě strojvedoucích jde obecně o stále ještě řádně nedoceněnou profesi, a to hlavně z pohledu náročnosti vykonávané práce. S tím je pak spojené také nedostatečné sociální i finanční zajištění. Extrémní opotřebení organismu vede často ke ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu této profese, která pak ale ani následně není řádně ošetřena.

Jak se změnila situace strojvůdců za posledních pár let?

Došlo k jistému zlepšení technického stavu hnacích vozidel, ale i dalších technických prvků, k nimž patří například moderní traťová zabezpečovací zařízení apod. Zároveň ovšem vytížení našich kolegů při výkonu jejich práce je mnohdy doslova až za hranou únosnosti. Tato skutečnost vyplývá zejména z toho, že strojvedoucí postupně přebírají na svá bedra stále více pracovních povinností, které dříve zajišťovaly jiné drážní profese.

Před několika lety jste s tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem řešili dřívější odchody do důchodu právě pro strojvůdce (spolu s dalšími profesemi). Pokračují tato jednání i na vládní úrovni?

Bohužel nikoliv. Vláda sice schválila možnost dřívějších odchodů do důchodů, a to až o pět let, ovšem tyto odchody se netýkají pouze exponovaných náročných profesí, jak jsme navrhovali. Namísto toho je takový odchod sice „pro každého“, ovšem svázán s podmínkou poměrně značného množství naspořených peněz, což pro mnoho našich kolegů v současnosti bude jen těžko překonatelná bariéra.

Jak hodnotíte současnou vládu z hlediska ochoty naslouchat názorům pracujících, ve Vašem případě strojvůdců?

Již na příkladu současného tristního stavu společnosti ČD Cargo, přestože jde o národního nákladního železničního dopravce, je zřejmé, že i v našem případě je to velké zklamání. Podpora železniční dopravy ze strany současné vlády je prostě nedostatečná.

macura
bývalý vedoucí PR a marketingu a tiskový mluvčí ČSSD

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.