Haló noviny zamrzly v minulosti

obrazek
18.6.2012 11:31
Komunistické Haló noviny mne v minulém týdnu křivě osočil (a nebylo to poprvé) kvůli zákonu o nájemném. Usoudil jsem, že se autor prostě „jaksi“ spletl a napsal jsem reakci, kde byla celá věc uvedena na pravou míru. To vše samozřejmě s očekáváním, že se Haló noviny zachovají korektně a mou reakci v plném rozsahu otisknou. K mému překvapení se tak nestalo.

Z redakce přišly jen výmluvy, že to nejde, a záměrné zdržování… Jak se zdá, Haló noviny prostě udržují tradičního ducha komunistického tisku se vším všudy. Řadí se tak do řady vedle takových „objektivních“ médií, jako jsou modří svazáci z MF Dnes nebo z Černé sotně, tedy z Lidových novin. Musím ale pro objektivitu říci, že v Lidových novinách tu a tam můj článek zveřejní. Na rozdíl od Haló novin. Zřejmě, aby soudruzi nepřišli o jedinou věc, kterou „na mě mají“.

 

Text mé reakce na článek Haló novin, který byl zaslán do redakce :

O deregulaci nájemného trochu jinak, kvalifikovaně

„Proces ožebračování obyvatel měst lichvářským nájemným jim pomohl dovršit v roce 2006 Jiří Paroubek, když jako předseda vlády ČSSD, ve spolčení s koaličním partnerem Pavlem Němcem (US-DEU), protlačil Sněmovnou zákon o stanovení ceny nájemného jednostranným rozhodnutím pronajímatele. Tyto zásahy do systému ekonomiky mají pro drtivou většinu populace v současnosti mnohem horší sociální důsledky než kuponová privatizace, nebo tunelování bank.“ (konec citátu z článku J. Šulce „Stále v kolejích Washingtonského konsensu, 11.6.2012, Haló noviny).

Jsou-li všechny argumenty všeodsuzujícího článku pana Šulce takto hodnotně „vyargumentovány“, pak jsou jen dvě možnosti – absolutní diletantismus pisatele nebo jeho mentální rezervace.

Od roku 1989 bylo zřejmé, že nájemné ve výši vypočtené podle ekonomických parametrů z počátku šedesátých let je neudržitelné. Nepochybně však šlo o sociálně a politicky citlivou záležitost, přes deregulaci služeb spojených s bydlením, energií, tepla a podobně (což je dnes složka v brutto nájemném také velice podstatná), která byla provedena již v první polovině devadesátých let, nájemné zůstalo dlouhá léta na původních parametrech.

V roce 2004, po několika předchozích nálezech Ústavního soudu, který avizoval, že regulace nájemného je již neúnosná, že vlastně přenáší břemeno sociálního systému ze státu na pronajímatele a také potom, co Evropský soud pro lidská práva rozhodoval žalobu pronajímatelky Huttman-Čapské proti Polskému státu (co do analogie šlo o situaci velmi obdobnou), dostal se problém nájemného do situace, že bez zvláštního zákona hrozily hromadné žaloby stovek ba tisíců vlastníků proti státu, které by velmi pravděpodobně stát prohrál. Když ne u českých soudů, u evropských určitě. Šlo přitom o miliardové částky.

Nikoliv jako předseda vlády, pane Šulci, ale jako ministr pro místní rozvoj jsem pověřil svého náměstka JUDr. Ivana Přikryla, aby s týmem skutečných odborníků a také po diskusi v tzv. bytové tripartitě, ve které zasedali zástupci vlastníků, nájemníků, obcí i politických stran připravili rozumný koncept transformace nájemného. To se koncem roku 2004 také stalo a já jsem musel po posouzení návrhu mj. také na programové konferenci ČSSD a projednání v připomínkovém řízení tento zákon v Parlamentu obhájit. Závěrečná čtení pak absolvoval nový ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného umožňoval v průběhu pěti let každoročně zvýšit nájemné o koeficient, který publikovalo ministerstvo pro místní rozvoj na základě propočtu dle rozdílu cen nemovitostí za předchozí rok. Takové navýšení se pohybovalo okolo 5 % a všichni pronajímatelé jej považovali za příliš mírný posun. Přesto získal návrh zákona v Parlamentu podporu a to průřezově, všemi politickými stranami. Současně bylo uloženo ministru práce a sociálních věcí, aby zajistil, aby v případě, pokud náklady na bydlení u seniorů překročí 30% jejich čistých rodinných příjmů, byla částka tuto hranici převyšující hrazena speciální sociální dávkou.

Pak ale nastoupila vláda Mirka Topolánka a ministrem se stal ministrem Jiří Čunek. Ten téměř dva roky řešil vše možné, jen ne to, co zákon vyžadoval a s čím počítal. Tedy, monitorovat vývoj cen nemovitostí a korigovat koeficient, pokud by ceny rostly neúměrně. Ceny nemovitostí, jak je obecně známo, se ale „zbláznily“ na celém světě (což bylo jednou z příčin světové ekonomické krize), avšak ministerstvo v letech 2007/8 zůstalo v nečinnosti. Ovšem i tak ve většině lokalit nikdy navýšení nedosáhlo panem Šulcem avizované lichvářské výše. Narostlo však přece jen více, než bychom při řádné péči dopustili my. Zde ovšem autor článku J. Šulc nikoho nekritizuje, protože problematice nejspíš nerozumí.

Mám značné výhrady k bytové politice pravicových vlád, které sociální oblasti nevěnují takovou pozornost, jakou předpokládala naše někdejší vládní koncepce z roku 2005. Neexistuje dnes neziskové a sociální bydlení, ani účinné podpory či rozumné příspěvky na nájemné. Závěry o tom, že jednostranné zvyšování nájemného, které je v podstatě ukončeno a nahrazeno novým způsobem sjednávání nájemného, jsou tak hrozivé a devastující, nesmyslné a zavádějící, že jej nelze omluvit.

J. Šulc chce u občanů vzbudit pocit, že KSČM jediná razantně hájí jejich práva, ale pokud by byla realizována její představa trvalé regulace nájemného (v evropském kontextu nemožná), pak bychom již dávno platili nejen nájemné ještě vyšší, ale ze státního rozpočtu i mnohamiliardové odškodné pronajímatelům.

Jiří Paroubek, předseda NS-LEV 21

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: média

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.