Je primátor Brna Onderka lžibakalář?

obrazek
29.2.2012 09:30
Roman Onderka se již tři roky honosí titulem bakalář, ač na jeho užívání vlastně nemá právo. Jeho práce je nyní přístupná široké veřejnosti na internetu, a jak z běžného či letmého prostudování jeho díla vyplývá, nesplňuje základní kritéria kladená na závěrečné práce. Práce primárně nesplňuje stanovený rozsah, neodkazuje na zdroje, je povrchním výčtem faktů bez hlubšího poznání problematiky a vlastního názoru autora. Primátor Onderka z ČSSD je dalším z dlouhé série politiků, kteří se domnívají, že odfláknutá závěrečná práce jim dává plné právo se honosit akademickým titulem, i když byl nabyt v rozporu s vysokoškolskými pravidly a závaznými normami.

Když Onderku zhruba před rokem přímo konfrontoval redaktor České televize s dotazem na jeho bakalářskou práci, primátor před ním utekl a vykázal jej z radnice. Je otázkou, zda spatříme někdy také práci JUDr. Michala Haška, který obhájil rigorózní práci na soukromé škole ve slovenském Sladkovičovu za asistence tamního ,,spřáteleného" sociálního demokrata. Můžeme si jen domýšlet, proč asi tito politikové neobhajují své práce na státních univerzitách.

Primátor R. Onderka obhájil svoji bakalářskou práci v roce 2009 na vysoké škole Karla Engliše v Brně, kde studoval distančně. Tato škola je známá především zvýšeným výskytem posluchačů zejména z politického prostředí či různých pseudocelebrit studujících v ,,turbostudiu". K Onderkovu případu se již dříve vyjádřila předsedkyně Akreditační komise profesorka V. Dvořáková, která prohlásila, že práce neměla být nikdy obhájena. Nelze s ní než souhlasit. Primátorova práce na téma informačního systému města Brna je de facto suchý výčet faktů bez hlubších znalostí, v úvodu Onderka záměrně aby naplnil stanovenou kvótu zbytečně čtenáře ,,zatěžuje" informacemi o Brně, jeho katastrálním členěním, to samé učinil i o Ostravě.

Pak následuje text o samotném informačním systému Brna, ovšem čistého textu je zde poskrovnu. Metodologicky je totiž práce psána v jednotlivých bodech jdoucích pod sebou, což je u těchto prací nepřípustné. Běžných vět zde čtenář opravdu mnoho nenajde, proto také Onderkova práce nemůže logicky splňovat stanovenou délku. Kromě toho práce ,,trpí" formálními nedostatky, které ji měly již na začátku diskvalifikovat z možné obhajoby před komisí. Autor vůbec neodkazuje na zdroje (poznámky pod čarou), přečetl pouhých pět titulů z odborné literatury, zbytek tvoří internetové a jiné zdroje. Na začátku chybí vytčení cíle práce, rozbor dosavadního stavu bádání o daném tématu. Závěr práce je na 12 řádků. A mohli bychom pokračovat dále.

Každopádně práce neměla být správně připuštěna vůbec k obhajobě. Velmi se divím, že oponent zkušební komisi nesdělil, že práce je nevyhovující a má být přepracována. Další otázkou je, jak tímto způsobem mohl Onderka získat business titul MBA - Master of business administration. To je možná na samostatné posouzení. Pokud má Onderka svědomí, tak by měl buď vysokoškolský diplom vrátit či zahájit studium na jiné vysoké škole, nejlépe státní, protože díky němu a dalším politickým prominentům dochází k pronikavé degradaci vysokoškolského studia.

Zarážející je také fakt, že i práce primátorovy náměstkyně J. Bohuňovské (ODS) je nevyhovující. Svou diplomovou práci téměř doslova opsala, když pouze okopírovala 33 stran textu. Přitom diplomová práce má být podle vysokoškolských regulí vypracována samostatně s použitím relevantních zdrojů, minimální rozsah tohoto typu práce je zpravidla 60 stran, což Bohuňovská nesplnila.

Již jednou jsem psal, že závěrečná práce má být výsledkem několikaletého vzdělávacího procesu, jímž student prošel a jehož znalosti mají být bakalářskou či diplomovou prací zhodnoceny do uceleného vědeckého textu. Tyto práce se nepíší za trest, jak se někteří domnívají, je to kreativní vyjádření autorových myšlenek, originální zpracování konkrétních témat. To se bohužel netýká primátora Bc. R. Onderky, jeho náměstkyně Ing. J. Bohuňovské. A není to bohužel případ ani JUDr. M. Haška...


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Pane Duchoslave, dobrý den. Nebere to konce - Plzeň, Brno, Slovenská víska - děs. Získání titulu z "turbostudia", jakýmkoliv zvýhodněným, zkráceným způsobem by mělo být trestné a se sazbou od 1 roku nepodmíněně nahoru. A pro obě strany - kdo se pod to podepsal, kdo si "odnesl" titul....

Plzeň - to je plejáda naší elity: pokud se nemýlím Rumlem počínaje, Grossem a Pospíšilem pokračujeme k velikému "morálnímu a spravedlivému" Bendovi, Řápkové atd. a odskáčí to ti "normální" studenti. A v Brně další "vystudovaní"..... A kdeže to "vystudoval" náš velký sociáldemokrat Hašek....? O Brně a zde "vystudovavších odbornících" jsem pouze zaslechl, ale udivuje mě, že by "pouze" 1 odfláknutá bakalářská práce... a madam "cink", pardon, ing. Bohuňovská (zn. ODS). No, hlavně, že reciprocita funguje....

Ostudná vizitka morálky, právního nihilismu a arogance moci. Zdravím.