Jiří Paroubek: Církevní restituce jsou možná největší chybou pravicové vlády

obrazek
21.6.2012 10:46
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsou aktuálním tématem církevní restituce, jejichž projednávání se možná protáhne na celé prázdniny. Svůj projev k tématu včera přednesl také předseda Národních socialistů – levice 21. století a expremiér Jiří Paroubek. „Výše finančních reparací církvím, zj. církvi katolické, v příštích 30 letech, které se z proponovaných 59 mld. náhrad můžou dostat až ke 100 miliardám, je pro nás zcela nepřijatelné,“ řekl na plénu sněmovny Jiří Paroubek. Přečtěte si celý jeho projev.

Projev Jiřího Paroubka při jednání PSP ČR k církevním restitucím – 20. června 2012

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové,

v české společnosti u drtivé většiny občanů vzbuzují církevní restituce značný odpor, který oživuje antiklerikální nálady. V situaci hospodářské recese, dlouhodobých i momentálních problémů státního rozpočtu jsou v současném pojetí restituce neospravedlnitelné.

Proč vláda chce vlastně za každou cenu prosadit tento zákon? Vždyť to nemá politickou logiku. Tři čtení ve Sněmovně, třikrát ohňostroj ze strany levice, poté levicový Senát provede zdrcující kritiku návrhu zákona, a pak znovu do Sněmovny a znovu ohňostroj. Ztráty politických bodů vládních stran jsou z toho nabíledni.

Můžeme samozřejmě věřit různým spekulacím a možná i fámám o tom, kterak se bude obrovský nemovitý majetek - mluví se o 75 miliardách korun, reálně to může být ještě více - po předání do rukou církve od státu rozprodávat a kdo všechno s ním bude obchodovat a kdo na tom všechno z vládních a vládou spjatých politiků má zájem. To může a nemusí být pravda. Vycházím přitom ale z toho, že u nás v České republice se vůbec nic neutají, a pokud něco takového bude, časem se to stejně dozvíme. A pak budou skandály a možná i policejní obvinění politiků, která jsou koloritem dnešních dnů.

Podle mého názoru je česká pravice posedlá myšlenkou vytvořit z katolické církve pilíř konzervativního myšlení v zemi. Jde o jakousi modifikovanou, modernizovanou variantu někdejšího spojenectví trůnu a oltáře, jak jej kdysi při restauraci Bourbonů po roce 1815 zažila Francie nebo jak bylo uplatňováni ve staré habsburské monarchii.

Symbolem církve bojující a vítězné se má ještě v tomto roce stát reinstalace mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, uskutečněná iniciativou pražského primátora Svobody. Mimochodem, je příznačné, že již dávno potichu z Karlova náměstí v Praze zmizela socha husitského kněze Jana Želivského. Toho má česká pravice pravděpodobně za svého druhu komunistu oné doby, tedy 15. století. Mimochodem, nedávno jsem v jednom antikvariátě narazil na knihu Želivského kázání. Byla v latině. To tedy nevypadalo na nějakého komunistu. Ostatně, stejný radiální způsob vyjadřování jako Želivský měli o století později i představitelé reformace Luther nebo Kalvín. Záměna Želivského sochy mariánským sloupem je příznačná pro uvažování dnešní pravice asi tak jako po Bílé hoře to bylo pro katolické triumfátory svržení a rozbití husitského kalicha z výklenku portálu hlavního utrakvistického kostela v Praze, Týnského chrámu, a jeho nahrazení sochou Panny Marie vítězné, vytvořené mimochodem právě z roztaveného kalicha.

Katolická církev dostane podle tohoto zákona k dispozici od státu obrovský nemovitý majetek. Jeho drobty utrousí také nekatolickým církvím. Každoročně bude od českého národa dostávat po třicet let nemalé reparace. Díky tomu bude katolická církev moci v zemi vybudovat svou ucelenou mocenskou doménu, v zásadě nezávislou na státu. Katolická církev bude disponovat vlastním školstvím od základních škol přes střední školy a chybí už jen katolická univerzita. Česká pravice si od toho slibuje vytvoření nejdůležitější ideové základny konzervativních, tedy pravicových sil v zemi. To má být dlouhodobý důsledek, plod církevních restitucí, jak je prosazuje Nečasova vláda.

Naopak nemám nic proti rozšíření počtu diakonií a práce pro chudé, nemocné a bezmocné, jestliže se katolická církev vydá touto cestou. Pokud to nebude určeno jen pro katolické věřící, ale pro všechny, bude to jistě chvályhodná činnost ve prospěch celé společnosti. Obávám se, že toto ale není hlavním záměrem. A samozřejmě z těchto peněz poskytovaných katolické církvi v příštích třiceti letech bude moci být vynaloženo - a to je opět zájmem státu - co nejvíce na obnovu zdevastovaných církevních, tedy kulturních, památek.

Uvidíme, čemu dá katolická církev přednost, zda ideálům prvotní církve a práci pro bližní a veřejnosti, anebo mamonu.

Církve nekatolické, a to říkám jako věřící jedné z nich, se nechaly zlákat katolickou církví k majetkovému narovnání se státem, které po dramatickém snížení finančního plnění od státu po sedmnácti letech bude znamenat u některých z nich jejich zánik, přesněji nejprve výprodej majetku některých nekatolických církví a po zkonzumování výnosu z něj konec té které církve. Určitě ne všech a určitě ne hned. To může uklidnit svědomí těch, kdo pro tento zákon budou hlasovat.

Zištný postoj církví, resp. církevní hierarchie - já bych to odděloval od prostých věřících -, především pak katolické církve, vede nepochybně k dramatickému poklesu počtu věřících naprosté většiny církví, který zaznamenáváme v naší zemi v současnosti.

Národní socialisté přitom nezpochybňují myšlenku restituce majetku církví jako takovou, pokud nedojde k prolomení restituční hranice 25. února 1948 a pokud nebude vydán majetek, který církvím nikdy nepatřil nebo s ním nikdy nenakládaly. Co však je pro nás zcela nepřijatelné, to je výše finančních reparací církvím, zejména církvi katolické, v příštích třiceti letech, které se z proponovaných 59 mld. korun náhrad mohou dostat součtem až blízko ke 100 mld. korun. A není pro nás při vydávání majetku církvím, přesněji katolické církvi, ani rozhodující, že majetek katolické církvi z velké části nepatřil v majetkových kategoriích srovnatelných s dneškem, vesměs tedy nebyl jejím vlastnictvím. V tom lepším případě alespoň zčásti patřil institucionálním součástem katolické církve, církevním řádům, farnostem apod.

Jinak chvályhodná zásada co bylo komunisty ukradeno, musí být navráceno prostě v případě předávání majetku církvi nevystihuje situaci, která byla před únorem 1948. Lépe odpovídá, budeme-li hovořit o darování státního majetku církvi, které tímto zákonem připravujeme. Nic proti tomu, ale nazývejme věci pravým jménem, pravdivě.

Připomínám, že například živnostníci, jejichž obchody, dílny, firmy s vybavením, zbožím, s jejich majetkem, byly dříve či později po únoru 1948 důsledně znárodněny, nedostali po roce 1989 nic. Žádné restituce v tomto případě neproběhly.

Nevidím velkého smyslu hovořit zde o velkém inkvizitorovi Torquemadovi a jeho autodafé. Nebo o Bobligovi z Edelstadtu, jako někteří mí vážení kolegové. Držel bych se spíše argumentů z dnešní doby.

Nečasova vláda v rozpočtově velmi napjaté situaci dokáže bez uzardění vytřepat v příštích třech letech z důchodců 48 miliard korun, omezuje sociální výdaje všeho druhu i pro ty nejubožejší z ubohých. Dostala hasičské sbory a policii na hranici funkčnosti. Zřizuje nadstandardy ve zdravotnictví, aby mohla vytřást z lidí ještě vyšší finanční spoluúčast. Chce zavést zápisné, vlastně již předstupeň školného na univerzitách. Krátí výdaje státu na nejrůznější rozumné účely počínaje výdaji na platy učitelů atd. atp. To vše v situaci, kdy se na reparace katolické církvi přes výhradu Evropské komise ve státním rozpočtu peníze najdou. A to je velmi smutné. Národní socialisté proto pro předložený zákon hlasovat nebudou.

Co říci úplně na závěr?

Za prvé, církevní restituce silně rozdělují českou společnost, možná nenapravitelně. Je to chyba této vlády, jedna z největších, které zatím udělala. A nebylo jich málo.

Za druhé, církevní restituce, jejich tvrdé, nesmlouvavé vyžadování ze strany církví, vedou k poklesu společenského významu a důvěryhodnosti církví v zemi mezi občany. Možná také nenapravitelně.

Za třetí, strany, které dnes oponují tomuto zákonu, by měly veřejnosti jasně sdělit, že po příštích volbách, tedy pokud v nich budou úspěšné a sestaví vládu, přikročí k přehodnocení výše finančních náhrad církví. A nebude-li to možné, nebude-li možná dohoda o smlouvách, které by byly na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny nebo Parlamentu uzavřeny, tak přistoupit k rozpočtovým opatřením. Tedy trvat na tom, aby z náhrad církvím byly zejména hrazeny opravy církevních objektů a památek a veřejně prospěšná činnost sociálního charakteru uskutečňovaná k tomu účelu vytvořenými diakoniemi a jinými sociálními zařízeními. Tedy nezvyšovat další výdaje z rozpočtu pro církve.

Za Národní socialisty chci jasně říci, že na tom v příštím volebním období budeme trvat. Pokud Národní socialisté budou součástí nějaké vládní koalice či vládu v příštím období budou jen podporovat, budou tento záměr prosazovat do programového prohlášení budoucí vlády.

Děkuji za pozornost.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Kulíku, ještě spíte? Dovozuji, že jste utrpěl zranění hlavy při úderu o klávesnici.... Sice jste vydržel málem do půlnoci, ale nějak se vám "rozutekly" myšlenky (spíše "výseče" nápadů, než myšlenky), že jste nedokončil svůj, určitě "hodnotný" příspěvek k diskuzi. Už jste se hlásil Dukovi, Kalouskovi, Bendovi a spol., že jim věnujete spolu s "myslitelem" a velikým "vyučujícím" A. Šebkem své soukromé majetky a konta? Je třeba jít nám prosťáčkům příkladem - to nemáte v agitkách  "Topky - pro prachy přes církev s.r.o. - hopky" - uvedeno? Máte špatné lektory - požádejte o pomoc a záchranu A. Šebka. Má "zkušenosti" z dob dávno minulých,  dříve rudý plášť, kladivo a srp, dnes "prelát" s kosou, prostě smrt .............................................

Jinak, až budu mít naprosto nevyužitelný čas, tak na plky p. Šebka ještě zareaguji. Mám poněkud jiné starosti a s vámi ztratit vteřinu je trestuhodné. Ale vám a podobným se nesmí dát ani milimetr prostoru, protože těm 23 rokům lží, manipulace, demagogie, podvodů a zlodějen gaunerelit jsou tací jako vy oporou.

Na rozdíl od vás má Jiří Paroubek dámský "fan klub" a docela se mi to líbí. Dokonce jste to i vy "pochopil", k mému nelíčenému úžasu.................................. Kulíku, přemýšlejte, číst jste se nenaučil a psaní, raději nemluvit........... Na rozdíl od vás jsou dívky a dámy komentující na tomto portálu dostatečně inteligentní, než aby reagovaly na prostoduché agitační hovadiny samolibého individua, které si říká křesťan - podle peněz, ale ne podle skutečné víry .......................

rku

Pane Šebku,

rku

Pane Šebku,

jak Vás vůbec mohlo napadnout používat v diskuzi  s Štinglem fakta? Diskusi s ním musíte brát jako pobavení a částečně luštění co těmi tečkami a otazníky myslí. Ale fakta do ní nezetahovat.

Divím se, že se do Vás ještě nepustila dámská část fan-clubu p. Paroubka, ale ještě není tolik hodin, tak se možná  dočkám.

 

antoninsebek
Vladimír Štingl

Takže pravda, ani za 22 let vám kapacita z oboru psychiatrie nepomohla. Nebo se léčíte ještě déle?

antoninsebek

 

 

Dobrý den, pane!

Vybral jsem Vám 9 (devět) faktů, které jsou uvedeny v mém příspěvku. Mám další v záloze.

Ale nechtěl jsem Vás zlobit nějakým desaterem  :-)

 

1/Moje tvrzení o „třicetikoruně“ je fakt

2/Moje tvrzení o rozhodnutí  Ústavního soudu je fakt

3/Moje tvrzení o soupisu církevního MAJETKU je fakt

4/Moje tvrzení o auditu církevního majetku je fakt.

5/Moje tvrzení o sloučení sociálních demokratů s komunisty je fakt

6/Moje tvrzení o tom, že připravovaný zákon je krokem k odluce CÍRKVÍ od státu je fakt

7/Moje tvrzení o ekonomickém přínosu, kdy stát nadále nebude dotovat církve je fakt

8/Moje tvrzení o početním poklesu věřících v církvi, ve které je pan předseda, je fakt

9/Moje tvrzení o tom, že Církev československá husitská dostane restituce v plné výši je fakt. 

 

Pro jistotu jsem Vám je očísloval. Stačí?

 

antoninsebek

to: Vladimír Štingl - 23.6.2012 22:44.

Milý pane Nálepkáři (jak jste se sám představil)! Netušil jsem se, že profesor psychologie myslel také Vás...  :-)

Cituji: 

„Když dneska někomu něco kritického řeknete,  tak málem dostanete pár facek, aniž by se dotyčný snažil nějakými skutečnými daty podpořit svůj pocit, nebo vyvrátit ten Váš.“

Prof.MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.,

 již 22 let ředitel Psychiatrického centra Praha

 

 

Vladimír Štingl

Pane Šebku, vám už ani sebeschopnější Chocholoušek nepomůže. Takovou farizejskou, nabubřelou, samolibou stupiditu - demagogickou slátaninu (vy tomu říkáte "fakta"???) jsem zde nečetl od okamžiku četby komentáře k církevnímu supertunelu od "jakéhosi" pana Šebka..... "Posunul" jste se před něj na 1. místo a odsunul jste jmenovaného na stabilní 2. místo...... Fakta a pro vás??? To by bylo skutečně jak házet perly svini.... Raději věřím, že jste "agentem"  topky - pro prachy přes církev s.r.o. hopky - protože se mi nechce věřit, že jsem právě dnes večer poznal  blba, který  z "osobního přesvědčení" a při smyslech dokázal "vypotit"  dva doslova slabomyslné  komentáře. Dedukce a fabulace máte "dokonale vypracované".....Nefetujete? Zdraví vás Nálepkář.

antoninsebek

2/Cituji Vaši nešťastnou druhou část: "Že cízí mocnost získá tímto neskutečný vliv i v Česku ? Dosud se této cizí mocnosti nepovedlo Čechy (národ) ovlivnit do té míry, aby jim zobali z ruky....." 

Ubezpečuji Vás, že v Praze žily tisíce lidí, kteří  na Václavském náměstí v průběhu minulého století zobali z ruky postupně Frantovi Pepovi Jedničce, Masarykovi, Hitlerovi, Stalinovi, Gottwvaldovi, Dubčekovi, Brežněvovi, Husákovi i Havlovi. Dalo se to stihnout. Když si odmyslím poklony rakouskému císaři, tak takových lidí (kteří stihli to ostatní) v Česku žije ještě dost. Od kterého "mocnáře" jste to stihnul Vy? Tipuji, že od pionýrského šátku jistě.

 

 

antoninsebek

Souhlasím s panem předsedou v některých bodech. Dokonce s tím, že „církevní restituce jsou možná největší chybou pravicové vlády“. To je pravda. Avšak ve zcela jiném gardu. Pan předseda jim připomíná (což koaličníci určitě vědí), že s tímto zákonem ztratí značné množství bodů v krajských volbách. Bude se tedy opakovat situace s třicetikorunami. Těmi slibovanými a zaručovanými na věky věkův.Které však pochopitelně už dnes neexistují, nicht wahr? Vždycky si na to vzpomenu, když jedu po tankodromových silnicích bývalého Středočeského hejnectví. Miliony děr. Na opravu jedné z nich by stačila ona třicetikoruna.

 

S církevními restitucemi je to stejné. Pan předseda ví, jak rozhodl Ústavní soud. Ví také, že existuje soupis církevního majetku a že jeho ocenění bylo na základě zásahu Poslanecké sněmovny znovu prověřeno auditem. Vždyť byl u toho!  Mimochodem, onen poválečný soupis církevního MAJETKU  byl proveden loupícími komunisty po jejich nástupu k moci v roce 1948. Připomínám, že těmi komunisty, kteří se tehdy okamžitě sloučili s kým? No přece se sociální demokracií. To jsou fakta, přátelé.

 

Budu slušný. A použiji proto „Klausovu metodiku pojmů“. Pan prezident neříká „prohra“, ale „nevýhra“. Já tedy použiji slovo „nepravdy“, kterými se ve veřejných vystoupeních pana předsedy (naposledy  v televizním pořadu HYDEPARK) jen hemží. Poslanec nemůže být postihován za svoje předvolební řeči, byť by to byla nepravda.

 

Pan předseda je vystudovaný ekonom a ví dobře, že až po 3O letech nastoupí v podstatě plná odluka VŠECH církví od státu, tak to bude ekonomické plus. A jestliže jeho souvěrců v jeho domovské církvi bylo po válce přes milion, tak snížení na jednu šestinu nezavinili katolíci, ale rudoši. A dobře ví, že římsko-katolická církev slevila svoje nároky na polovinu.

 A že návrh zákona za Topolánkovy vlády na 285 miliard neprošel pouze díky osobním peripetiím poslance Tlustého. A také dobře ví, že římsko-katolická církev z té poloviny se rozhodla podělit s ostatními církvemi. Dovoluji si tvrdit, že tím pádem rodná církev pana předsedy neztratí ze svého původního majetku ani hřebík.

 

Pan předseda se podivil nad  OBNOVENÍM církevních škol. Velmi dobře ví, že v dějinách církve pouze neupalovaly svoji opozici, ale byly už tehdy základním zdrojem kultury (architektura, malířství etc.), vzdělání a péče o nemocné a chudé. Proč by PROBOHA, v tom neměly postupovat i nadále?

 

 Pan předseda ví, že 570 obcí v republice má blokován díky těmto 22 let trvajícím obstrukcím svůj rozvoj. Většinou se jedná o menší obce a pan předseda ví, že právě tato část naší země se trvale vylidňuje. Na vesnicích už nejsou školy, prodejny, hospody a zbude tam už jen spadlá kaplička nebo kostel?

 

Pan předseda coby národohospodář dobře ví (na rozdíl od neekonoma V. Havla), že v ekonomii platí objektivní  zákony. A že platí i poučka, že nejhorším hospodářem je stát. Takže církev se svým majetkem nemůže hůř hospodařit než jsme toho od roku 1948 svědky. Ví dobře, že EU do této sféry nemluví a protože jsme poslední zemí, která nemá tuto problematiku dokončenu, tak nás rozhodně nebude kárat za uspěchanost.

Pan předseda ví, že každá farnost se bude muset o svůj majetek přihlásit a doložit oprávněnost svého požadavku. Ví dobře, že bychom mezinárodní soudy prohráli, ví dobře, že bychom "na věky věkův" přispívali nejen na Ježíše, ale i na Krišnu, Mohameda a další vynořivší se proroky.

 

Proč  tedy pan předseda spolu s opozicí ony nepravdy tvrdí?

Je to prosté, milý Watsone. Ví, že se restitucí ve prospěch 17 církví politické body nezískávají. V konečném bodě bude zákon schválen. Nyní je opět (tak jako u třicetikorun) důležité načasování. To je lepší než 500 bilbordů. Koalicí to poškodí a na nedávný drobný, pouze sedmimilionový problém nebude tak vidět. Koalice bude tím mouřenínem, co vše zavinila. Jak praví starodávné přísloví: Mouřenín udělal svoji práci, mouřenín může jít.  Spolu s klasikem konstatuji "To je, oč tu běží!"

 

P.S. pro nálepkáře znovu opakuji a přísahám na zdraví svých potomků, že nejsem členem, agentem či přispivatelem ODS a že tuto partaj jsem nikdy nevolil. Prosil bych fakta, páni nálepkáři.

 

 

Vladimír Štingl

Pane Antoníne, Vaše kultivované komentáře a argumentace, díky Vašemu širokému záběru znalostí, jsou nejen inspirací, ale i velice kvalifikovaným a vtipným rozšířením komentovaných blogů, komentářů a související problematiky. Více než poučné. Díky. Zdravím.

klokan

Pane Kulíku, 

máte samozřejmě pravdu, že sovovití se začali ozývat velkou měrou od 10. 3 1793, ovšem  jistý Jean Cotterau (Chuan) tam organizoval dle některých pramenů protirevoluční povstání již od roku 1792. To jsou ovšem detaily. Jisté se ovšem jeví, že zde o 220 let později bude puštík kalous ušatý nadále houkat i 10. 3. 2013 v nejlepší kondici.

rku

Pane Moskalíku,

 sovovití ptáci zahoukali až v devadesátám třetím. (viz. V. Hugo, Devadesát tři)

klokan

    Pan Kalousek si při chvátání k hlasovacími pultíku málem zlomil prostředníček, nakonec mu zřejmě musela být vydána náhradní hlasovací karta. Blíží se výročí upálení Mistra Jana z Husy. V této době budou různí ,,Kalousci" a jejich příznivvci, pod rouškou údajného zadostiučinění za spácháné křivdy, spouštět další kolo rekatolizace ? Pan Paroubek ve svém podnětném parlamentním projevu, zabrousil i do francouzské historie. V této souvislosti se samozřejmě vybavuje i známé povstání roayalistů proti republice v roce 1792 v kraji Vendeé, ( Les Chouans) v němž rovněž předávané signály ve zpátečnické partyzánské válce, zněly jako houkání sovovitých ptáků, včetně kalousovitých.

rku

několik poznámek a dotazů k projevu p. Paroubka

"Lépe odpovídá, budeme-li hovořit o darování státního majetku církvi, které tímto zákonem připravujeme. Nic proti tomu, ale nazývejme věci pravým jménem, pravdivě". Opravdu nemá LEV nic proti darování státního majetku církvi?

 Myšlenka, že by se pravice chtěla v dnešní době zaštiťovat katolickou církvi mně připadá vzhledm k ateismu společnosti velmi pochybná, to že se těší na obchody je pravděpodobnější.

 Majetek se nebude vracet církvím, ale institucionálním součástím církve t.j. farnostem, řádům atd., v jejichž vlastnictví nebo správě byl. 

Kdyby byla kniha J.Ž. místo v latině v ruštině, mohl by být považován za svého druhu komunistu?

Pokud bude stát nadále platit duchovní,( jak navrhuje LEV, dnes asi 1,8 miliard ročně) jak se bude bránit narůstání jejich počtu a i počtu nových církví?

pudlikmaxik

souhlas s JP.

Navíc z historie vyplývá ponaučení, že církev, resp. náboženství všeho druhu, je , zůstává a ještě bude tím největším zločinem na duši člověka, ať se to líbí nebo ne. Podotýkám pro případné mravokárce, že historii se nedá nikterak smazat ani měnit, lze ji jen demagogicky pro určité kruhy jen vykládat nepravdivě. Náboženství není nic jiného než zcela úmyslné vymývání mozků všude na světě.

Že cízí mocnost získá tímto neskutečný vliv i v Česku ? Dosud se této cizí mocnosti nepovedlo Čechy (národ) ovlivnit do té míry, aby jim zobali z ruky..... Uvědomme si, kde jsou světová centra ovládání celého lidstva .....New York, Londýn, Vatikán a Tel Aviv.