Jiří Paroubek: Dělali všechno opačně, než měli!

obrazek
23.4.2013 11:52
Jedním z důvodů dnešních hospodářských problémů naší země (hospodářský pokles; stagnace a v posledním roce už dokonce pokles životní úrovně většiny obyvatelstva; každoročně stamiliardové deficity, pokles průmyslu, hluboký pád stavební výroby atd.) je neschopnost ekonomických analytiků a novinářů provést realistickou a pravdivou analýzu příčin tohoto stavu. Nechce se mi věřit, že by odborníci právě v těchto okruzích byli tak neschopní anebo předpojatí, aby nebyli schopni udělat plně kvalifikovanou analýzu.

Před pár dny jsem si přečetl na Parlamentních listech článek L. Frantové, která ve svém článku „Nečas držel plnou síťovku…“ s pomocí dvou ekonomických analytiků Šichtařové a Zámečníka dosti pracně a krkolomně „dokazuje“, že vlastně sice v současnosti máme hospodářský pokles a lidem klesá životní úroveň, ale to není nic proti tomu, co by nastalo při jiném výsledku voleb do sněmovny v květnu 2010. Posuďte tu hrůzu, ke které by došlo: „i kdyby dnes vládla ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem, určitě by v síťovce nebylo více potravin než před dvěma a půl lety.“ Ekonomika M. Šichtařová tvrdí, že „kombinace poklesu ekonomiky a vyšších daní kupní sílu domácností lehce snížila.“ 

Zlatá slova, ale kdo asi jen za ten pokles českého hospodářství může? A to vše v situaci, kdy se německé hospodářství (!) vyvíjelo v posledních třech letech podstatně rychleji nežli české. A nejen to, také všechny okolní ekonomiky meziročně rostly. Tedy jen česká se z těch středoevropských nakonec objevila v recesi. Česká vláda tedy dělá něco ve své hospodářské politice chybně v porovnání s vládami okolních zemí. A to, že složená daňová kvóta bude letos vyšší, nežli byla v roce 2006? To je přece jasný debakl hospodářské a zejména daňové politiky pravicových vlád, jak přicházely od roku 2007.

Tvrzení, že levostředová vláda pod mým vedením, pokud by vznikla v roce 2010, by byla ještě horší než ta současná, je nehorázná drzost. Proč? V posledních týdnech jsem při zpracovávání nového ekonomického programu strany LEV21 provedl analýzu příčin negativního ekonomického vývoje u nás (toho naši ekonomičtí beletristé nejsou zřejmě vůbec schopni).

Dovoluji si na základě této analýzy směle tvrdit, že hlavní faktory, které působí na dynamiku hospodářství, by se za levostředové vlády vyvíjely zcela jinak, tedy příznivěji. Proč? Pravicové vlády udělaly vše pro utlumení zahraničních investic v letech 2011 – 2012 (průměr obou let byl cca 150 mld. Kč) oproti letům 2005 – 2007 (průměr tří let byl 250 mld. Kč). Své sehrálo nejen zmrzačení investičních pobídek, ale také rozbití ansámblu výkonných odborníků v Czechinvestu, k němuž došlo v roce 2008 za ministra Římana.

Druhým faktorem, který mohl přinést žádoucí dynamiku v českém hospodářství, příliv zahraničních investic, byla zahraniční politika státu. V roce 2006 jsem orientoval stát na spolupráci – tedy kromě úzké spolupráce v rámci EU – také na země sdružení BRIC. Zejména Čína a Rusko jsou však pro českou pravici jako rudý hadr na býka. A tak čínští investoři směřující do střední Evropy namířili spíše do Maďarska… Obchody s těmito zeměmi dělají jiní.

Dalším faktorem, který je výrazně prorůstovým, se mohly stát evropské peníze z evropských fondů. Nestaly se. Jejich chaotické a neefektivní využívání a zastavení řady programů, způsobily následně nečerpání financí z evropských fondů. A velmi pravděpodobně hrozí na konci období nevyčerpání (střízlivě) desítek, možná jedné či dvou stovek miliard.

Vláda dále utlumila veřejné investice, investice státu. Neochota uplatňovat při stavbách dálnic, silnic I. tř. a železničních koridorů a dalších veřejných staveb PPP projekty či používat úvěry z EIB až s třicetiletou splatností je pro současnou vládní garnituru příznačná. Prostě tomu nerozumí.

Nemluvě ani o programech na rozvoj bytové výstavby. Nic z toho vláda pravice nedělala a naopak levostředová vláda by to byla vděčně dělala. Stejně tak pravicová vláda nedokázala dodnes využít k investicím s velkým multiplikačním efektem cca 15 miliard, které se poflakují nevyužity (dneska říkám zaplať pánbůh) na účtech státních podniků.

Nechápu, proč ještě dnes se někdo z provládních novinářů sníží k tvrzení, že 13. důchody by vlastně mohly rozvrátit českou ekonomiku. Proč se vlastně tito lidé dostávají do hraného amoku, jakmile se mluví o 13. důchodech? Jaký je vlastně rozdíl mezi valorizací důchodů a 13. důchodem? Valorizaci důchodů provedenou pravicovou vládou v roce 2011 nikdo z ekonomických beletristů nenapadal.

Pro rok 2010 se vláda J. Fischera rozhodla neprovést valorizaci důchodů. 13. důchod tak měl v roce 2010 svou logiku. Zejména, byl-li by kryt z navýšení dividend z ČEZu (ČEZ měl v roce 2010 na úkor spotřebitelů vskutku rekordní zisk). Spekulace typu „za lovestředové vlády by to bylo ještě horší“, se tedy neopírá o nic jiného nežli bohapusté lži, podivné konstrukce a spekulace. A zapáchá po politické objednávce.

Prostě vláda P. Nečase v nejvýznamnějších faktorech hospodářské politiky působících na HDP selhala. Dělala všechno opačně, nežli to měla dělat. Nebo nedělala vůbec nic. V investicích zahraničních i vládních. V čerpání evropských peněz. Při využívání PPP projektů či peněz z EIB anebo těch „nasyslených“ na účtech u státních podniků na podporu investic. Tedy ve všech faktorech, které mohly pozitivně ovlivnit tvorbu HDP.

Prostě každá rozumná vláda by v hospodářské politice postupovala zcela jinak nežli vláda současná. A pokud by hospodářství země šlapalo, rostlo a např. progresivní zdanění u daně z příjmů by nebylo pro vládu zapovězeným slovem, měl by stát k dispozici podstatně větší finanční zdroje a nebyl by nucen k mnoha přihlouplým rozpočtovým škrtům, jak to vláda dělala poslední tři roky. Do takového začarovaného kruhu rozpočtových škrtů utlumujících hospodářský růst by se pragmatická a ideologicky nepředpojatá vláda prostě nemohla dostat.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Kéž by byl ČAS na obdobné diskuze a konfrontaci pragmatismu, reality a reality, vizionářství tak jak jste to, pánové, dnes perfektně předložili čtenářům VaVě. Nebudu znehodnocovat Vaši diskuzi a ponechám to bez "doplnění". Korektní, pohladí to nejen po duši.... Díky.

schlimbach

Vážený pane Paroubku,

já to s tou technologií moci nemyslel nijak negativně. Když se má něco změnit, je třeba znát veškeré vazby ve státní správě a samosprávě, je třeba znát určité lidi - v tom máte výhodu, kterou můžete velmi dobře zúročit.

Nechci bojovat se světovým imperialismem, chci jen podstatné a srozumitelné změny systému (jedno jak ho nazveme), které umožní plně realizovat a rozvíjet reálnou ekonomiku a ekonomicky osvobodí občany této společnosti. Jde mi o vytvoření základního prostředí, které umožní vzájemné kooperativní vazby mezi různými skupinami obyvatel i mezi zaměstnanci a podnikateli. Vše je celkem jasně sděleno na http://www.ekonomickareforma.cz.  Jde mi o garanci práce každému, kdo chce pracovat, o garanci nároku na bydlení v rámci nastavení Minimálního Ekonomického Standardu, který je garantován minimální mzdou, která umožní každému, kdo pracuje důstojný a smysluplný život. Toto jde ruku v ruce s celkovou změnou daňové soustavy a změnou nastavení finančních toků ve společnosti. Výstupem na mezinárodní trhy je konkrétní výrobek, konkrétní služba. V rámci společnosti jde o maximální růst vzdělanosti, vývoje a výzkumu, výrobu výrobků s maximální přidanou hodnotou a maximalizace soběstačnosti v zemědělské a potravinářské výrobě. Bez tohoto všeho společně je naše společnost odsouzenba k zániku, protože bez toho všeho vůbec o sobě nerozhoduje, rozhodují jiní -(.

Váš program toto neumožňuje, stejně jako to neumožňuje program KSČM nebo ČSSD, protože na to společnost ve stávajícím systému nemá dost prostředků. Podle mého návrhu si je společnost automaticky generuje sama pod přímým vlivem reálné činnosti obyvatelstva v reálném čase. Vy chcete kosmetrické změny, které bohužel ničemu podstatnému nepomohou, protože nechcete změnit nastavení základních mantinelů systému - vlastnictví a správy národní měny, vlastnictví a správy finančních toků společností.

Pokud kterýkoliv program kterékoliv politické strany vychází z respektování stávajícího stavu v této věci, bude tento stav jen dále upevňovat - vyplývá to z logiky věci a není těžké to i matematicky dokázat.

Základem je návrat vlastní národní měny do rukou společnosti, vyvázání ji z rukou spekulkantů, návrat a rozvoj reálné ekonomiky, narovnání páteře a rozvíjení vztahů jako rovný s rovným. Jistě to nebude jednoduché, ale pokud chceme, aby naše životy ovlivňovali tupci, kteří ani nepoznají rozdíl mezi Českou republikou a Čečnou, tupci, kteří shazují bomby tu a tam v domnělém hájení svých "národních" a "ekonomických" zájmů - potom nedělejme nic -(

Neberte prosím tyto moje příspěvky jako nějakou kritiku - snažím se jen ukázat jiný úhel pohledu. Myslím, že naše země má i jiné možnosti spolupráce i s jinými zeměmi než je tomu dnes a můj návrh změn tyto možnosti ještě silněji podtrhuje. Navíc umožňuje seberealizaci různým skupinám občanů, kdy jejich svobodná činnost podporuje pozitivní směřování a rozvoj celé společnosti. Ne nadarmo se celá řada zemí snaží vymanit z vlivu soukromými osobami ovládaného dolaru a je třeba přiznat, že se jim to celkem rychle daří. Máme snad stále podporovat své vlastní hrobaře?

Nepotřebujeme zahraniční kapitál za stávajících nedůstojných podmínek, nepotřebujeme, aby nás někdo ovládal a zotročoval - změnit to ale můžeme jenom my sami, pokud si to dokážeme uvědomit.

Myslím si, že Lev má šanci, pokud si vytkne za cíl skutečné změny, které osvobodí občany této země. Za stávajících podmínek se jeho program rozplizne, protože najít podstatné rozdíly mezi ním a ostatními levicovými stranami bude velmi těžké pro občany, zvláště v době kampaně, která bude provázena zcela jistě tupou manipulací médií. Dále uspět se stávajícím programem bude vyžadovat "boj" proti ostatním levicovým stranám, což zrovna moc prospěšné společnosti jako celku nebude, protože zvítězí zase jen krátkodobé zájmy a dlouhodobé vize budou na okraji zájmu.

Je možné, že se mýlím, nedělám si patent na rozum, ale osobní zkušenost mi říká, že to pro lidi nedopadne moc dobře, pokud pojedeme na stávající vlně. Jízda na stávající vlně přiblížit se Švédsku nepomůže.

jiri-paroubek

Vážený pane Schlimbachu,

nejde přeci vůbec o technologii moci a její zvládnutí, ale o vizi programu. Pokud se chcete seznámit s takovou vizí, podívejte se do nového ekonomického programu národních socialistů (ZDE), který obsahuje desítky návrhů opatření, jak zásadním způsobem změnit hospodářskou politiku státu. Ty faktory, které uvádím ve svém článku, jsou ovšem rozhodující při uplatnění opatření navržených v našem programu, nebo obdobných prorůstových opatření zejména v oblastech, o nichž píši v článku, což může během dvou až tří let po volbách vyústit v robustní hospodářský růst 3-4%.

Vy chcete bojovat se světovým imperialismem a plutokratickým kapitalismem. Mně jsou také odporné, ale jako životní realista a celoživotní reformní socialista přicházím s praktickými návody, které mohou být prospěšné pro lidi. Pro obyčejné lidi. Žádný boj a revoluce jako prospěšné nevidím. Je to prostě jiná filozofie přístupu. Vy chcete pád tohoto režimu, já chci jeho reformu a to, aby sloužil lidem. Jak to říkal vynikající předseda švédské vlády, zvěčnělý Olof Palme: "Kapitalismus je beránek, který se nezabíjí." A to byl hodně levicový socialista.

schlimbach

Po roce 1989 nastavený ekonomický kurs zavedl naši zemi do totálního zotročení globálním kapitálem. Vydání našich bank a měny do soukromých pracek globálního kapitálu nyní vyžaduje svoji daň. Něco tak tupého můhl udělat jen tupec nebo užitečný idiot v žoldu tohoto gobálního kapitálu.

Máte pravdu pane Paroubku, že stávající squadra pohnojila více než méně, vše, co mohla. Máte jistě pravdu, že vy byste postupoval jinak a propad by nebyl asi takový jako je dnes. Ovšem s přihlédnutím k výše uvedenému, dokázal byste totální zotročení pouze zpomalit, protože ani vy nevidíte to svinstvo, které se zde událo na začátku 90. let a evidentně nejste schopen najít řešení jak z toho ven.

Odvoláváte se na EU a její fondy - nechápete, že právě ty fondy jsou oním danajským darem, pod pláštíkem kterého se plundruje naše země, že tyto západní větry dokázaly totálně zdecimovat náš průmysl a zemědělství? Veškeré dotace, na které je kde kdo natěšen jen způsobují nerovnováhy v ekonomice a plundrují vše, čím jsme kdysi byli slavní a soběstační.

Vaše projevy nejsou vůbec zárukou, že pod vaším vedením tatzo země rozkvete - ano, nelze vám upřít znalosti technologie moci. Bohužel, to je příloiš málo na to, aby se tato země mohla zachránit. Bohužel, dnešní levice, spoléhající se na automatické vítězství ve volbách ho bohužel promění v marnost, protože nemá správné řešení problému.

Tato země bude muset bohužel projít očistcem, než lídři pochopí, že zavedli tento lid do otroctví a k zániku. Můžete samozřejmě poukazovat neustále na své úspěchy, když jste byl premiérem, bohužel,  to je minulost.