Jiří Paroubek: Dokonáno jest...

obrazek
26.1.2013 20:22
Nekonečná hloupost české pravice - někdejší lídr francouzských socialistů G. Mollet kdysi řekl: "Francie má nejhloupější pravici na světě." Myslím, že to plně platí pro českou pravici. A to je možné konstatovat zejména teď, po dvou a půlletém vládnutí Nečasovy vlády (a šesti a půl letech vlády pravice) a po volbě nového českého prezidenta.

Správná myšlenka přímé demokracie

Jsem rád, že jsem v nedávné minulosti podpořil myšlenku přímé volby prezidenta, tak jako budu vždy podporovat všechny další prvky přímé demokracie. Na jaře roku 2009 se mně podařilo prosadit - jako tehdejšímu šéfovi nejsilnější české politické strany - v parlamentu vznik institutu krajského referenda. Od té doby, téměř čtyři roky, nenašla sociální demokracie, jako nejvlivnější strana na krajské úrovni, ani jedinkrát cestu k jeho využití (!). Přitom právě přímá demokracie může být nástrojem k tomu, aby se zvýšil zájem lidí o politiku a veřejné záležitosti.

Je potřeba se nezastavit a prosazovat další prvky přímé demokracie: celostátní referendum, přímé volby hejtmanů i starostů.

Chyby české sociální demokracie

V dnešní sociální demokracii není nikdo, kdo by dokázal vidět alespoň na tři až čtyři tahy dopředu. Přitom M. Zeman dokáže uvažovat na čtyři až pět tahů dopředu. ČSSD měla možnost - pokud neměla "svého" přirozeného kandidáta (např. z řad bývalých českých premiérů) - sáhnout po silném levostředovém kandidátovi, kterým byl Jan Švejnar. Ten si už leccos na své prezidentské kandidatuře odpracoval v roce 2008, byl pozitivně zapsán v myslích levicově a středově uvažujících občanů. A připomeňme, že za J. Švejnarem nejsou aféry typu CASA či Mostecké uhelné. A hlavně, byl schopen - podle sociologických průzkumů - porazit ve volbách M. Zemana i J. Fischera.

J. Dienstbier udělal vše pro to, aby Švejnara z kandidatury za ČSSD vyštípal. Škoda, následovat bude další oslabení ČSSD na 15 - 18% voličské podpory. Úvahy pravicových médií o "vynikajícím" volebním výsledku J. Dienstbiera ukazuje jedině to, jak si česká pravicová média představují příští sílu krotké sociální demokracie (4. místo v pořadí kandidátů v I. kole prezidentské volby).

Chyby české pravice

Síly pravdy a lásky podlehly velkému pokušení a svou kampaní před I. kolem zlikvidovaly nadějnějšího kandidáta pravého středu - J. Fischera. Antikomunistické útoky na J. Fischera odvedly jeho hlasy ještě před I. kolem k Zemanovi i Schwarzenbergovi.

Schwarzenbergova kampaň byla před I. kolem vedena naprosto senzačně. Zbavila prakticky Schwarzenberga mj. odpovědnosti za šest let vládnutí. A učinila z něj idol poněkud dezorientované mládeže a městských středních vrstev občanů a jejich nadějí (!) na obrodu společnosti, jejíž potřeba po letech pravicových vlád také cítí. Jeho volební tým dokázal skvěle využít sociálních sítí. Ukázal u tohoto média dimenze budoucnosti.

Až do čtvrtka minulého týdne, kdy K. Schwarzenberg v televizní debatě udělal kolosální chybu, když popřel platnost tzv. Benešových dekretů, měl ministr zahraničí velkou šanci. M. Zeman tuto chybu umně využil. Vytvořil antiemoci proti této obrovské pozitivní emoční vlně, kterou ve prospěch Schwarzenberga vytvořila česká média a tzv. kulturní fronta.

Role médií

M. Zeman měl proti sobě - kromě Haló novin a serveru Vaše věc - všechna média a dokonce i veřejnoprávní média. Měl štěstí, že antikampaň proti němu mohla trvat pouze dva týdny a ne dlouhé měsíce, jako tomu bylo před posledními volbami do sněmovny v květnu 2010.

Některé prvky z volební kampaně (ohromný nástup K. Schwarzenberga v I. kole, intenzivní zapojení kulturní fronty do volební kampaně na straně pravice) musí tradiční českou levici varovat. Lidé mohou slyšet na nové "Věci veřejné", mohou vzniknout nová politická hnutí a získat ve volbách vliv.

Pokušení bonapartismu

Máme slabou vládu a slabou opozici. M. Zeman je úrovní o třídu výše nežli lídři pravice a sociální demokracie. Síly pravice a levice ve sněmovně jsou dnes víceméně v rovnováze. M. Zeman proto bude ve velkém pokušení stát se "řídícím důstojníkem" a hybatelem české politiky.

Pokud se podaří prosadit - např. v příštím volebním období sněmovny po roce 2014 - celostátní referendum a prezident bude moci referendum vypisovat, povede to de facto ke změně českého politického systému. Byl by pak nejblíže tomu poloprezidentskému ve Francii.

Co dodat, M. Zeman bude nesporně aktivním a aktivistickým prezidentem. Podpořil jsem jej před I. i II. kolem volby. Pokud ale bude dělat chyby, budu jej samozřejmě bez ohledu na předchozí podporu nesmlouvavě kritizovat.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Kvido

I když můj jasný favorit byl Miloš Zeman, přecejen jsem měl o Karlovi celkem dobré mínění. Avšak jeho žoviální zmínka o Benešovi v souvislosti s dekrety (před 70 roky) a legislativou (dnešní doby) byla dětinská chyba. K textu Walter: ... co si bytostně myslí a neuvědomil si dopady... bych řekl, že ministr musí vážit slova. Tím víc si myslím, že na pos prezidenta by se nejn z tohoto důvodu nehodil. U ministra zahraničí je to trochu něco jiného, pač převažují a překrývají jeho známosti ve světě.

stvan

Panu Zemanovi prostor na práci nemusíme dávat, neboť evidentně nečeká, že mu ho bude někdo, kromě něho, přidělovat. Pokud se mu podaří náš stát v sociální oblasti přistrčit ke Skandinávii, tak mu budu nesmírně vděčný, neboť to v sobě zahrnuje i utnutí tipce korupci. Jak se k tomu dostane, když se podle něho statečný prezident musí umět postavit armádě nefachčenků co si chodí(tuto informaci dostal od podnikatelů, kteří mají k zaměstanacům vždy vřelé vazby a zájmu osekání zaměstnaneckých práv by, jak všichni víme, by nikdy , ale nikdy nelhali) jen pro razítko, budu pozorně sledovat. Myslím si, že by všichni, kteří to se Zemanem myslí dobře,  neměli podlehnout dojmu, že je vůči němu kritika nepřípustná. To by mohla být cesta do pekel. Já se držím svého přesvědčení "kritizuj, když voliš"

pavlovsky

Teď bychom měli p.Zemanovi dát prostor na práci, aby vyvedl  zemi z tohoto korupčního marasmu, z vlivu klientelismu....nebude to mít lehké, vždyť ještě zbývá půl milionu obyvatel, kterých nebude prezidentem...a ti mu to včetně medií nebudou zjednodušovat...Uznávám, že p.Kalousek tvrdí, že máme co jsme si zasloužili...vzpomínám na jeho slova, když říkal při prosazování reforem...když měla koalice bohatou většinu, že volič to tak chtěl, proto vyšší DPH, proto církevní restituce, proto  malá důchodová reforma ve prospěch výšepříjmových, proto druhý tunelovací důchodový pilíř...  To říkal bez sarkasmu...nyní v tom sarkasmus cítím. To vše říkám při znalosti prezidentských práv...ale jsem rád, že prezident včera řekl, že vláda, která je podporována stranou, jež se vleze do autobusu by měla odstoupit. My jsme udělali vše pro zvolení p.Zemana prezidentem, nyní je míč na jeho straně hřiště, my jej můžeme již jen podporovat...

heriot

Já se také domnívám, pane Šebku, že to  nebylo přeřeknutí, ale na druhou stranu, že to nebyl ani pokus. On prostě řekl co si bytostně myslí a neuvědomil si dopady. Taky možná hrálo roli, že jeho tábor trochu podlehl dojmu, že už to má v kapse a že nemusí až tak dávat pozor na toto ožehavé téma.

pavlovsky

Naprosto souhlasím s p. Šebkem byl to pokus...co my na to...díky p.Zemanovi už takové otázky padat nebudou. Pan ministr zahraničních věcí přece musí vědět...vo co go...já si myslím, že moc dobře ví..

antoninsebek

S článkem souhlasím.

Aniž mám potřebu s čímkoliv polemizovat, neustále mě vrtá hlavou ona (možná klíčová) situace, kterou autor také zmínil (cituji):  „ ... K. Schwarzenberg v televizní debatě udělal kolosální chybu,

když popřel platnost tzv. Benešových dekretů...“

Především jde o možná hnidopišský rozbor, co to bylo za „chybu“.

Byla to neznalost, přeřeknutí nebo snad úmysl?  To je, oč mi běží. Vylučuji nejdřív neznalost.

 

Panu Karlovi bych nevyčítal neznalost počínání si ve volební místnosti ve 2. kole prezidentských voleb.

Má toho hodně na starosti a protože jej nikdo před vstupem do místnosti nepoučil, tak udělal chybu z neznalosti.

Z neznalosti, nikoliv z oslnění reflektory nebo blesky fotoreportérů. Za plentou pobyl 65 vteřin a žádný světelný nátlak tam nepronikl, (to si můžete prohlédnout na internetu).

Ale ministr zahraničních věcí České republiky musí i při probuzení o půlnoci znát, zda zmíněné Zákony prezidenta republiky  jsou či nejsou platné, jsou či nejsou účinné.

 

Zkrátím to. Přeřeknutí to nebylo, ani přežblebtnutí. Úmysl jako takový to podle mne byl,

a to ve formě tzv. pokusného balonku. Což je (opět podle mne) nejhorší možná varianta.

Autor použil biblický citát Dokonáno jest. A já přidám citát náboženský: Co Bůh činí, dobře činí. Hosana.