Jiří Paroubek: Hospodářská politika současné vlády je od základu chybná

obrazek
24.10.2012 14:22
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes doslova smetla vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2013. Proti bylo 127 poslanců a rozpočet tak byl vrácen kabinetu k přepracování. Ministr financí Miroslav Kalousek avizoval, že s novým návrhem - ve kterém se podle Kalouska sníží předpokládané příjmy až o 25 miliard, o což se sníží i předpokládané výdaje - přijde do měsíce. "I přes veškeré vládou proklamované rozpočtově odpovědné kroky je na tom česká ekonomika ve středoevropském regionu suverénně nejhůře, alespoň co se týče hospodářského růstu," řekl na jednání sněmovny předseda národních socialistů Jiří Paroubek s tím, že považuje celou hospodářskou politiku současné pravicové vlády za chybnou.

Projev Jiřího Paroubka k vládnímu návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013 ze dne 24. 10. 2012

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

opět tu po roce diskutujeme o vládním návrhu zákona o státním rozpočtu, a to za dosti podobných podmínek. V roce 2011 šlo o přijímání zákonů v režimu legislativní nouze, letos s nevyřešenou výší daně z přidané hodnoty a dalšími otevřenými otázkami. A vláda šla tak daleko - a myslím, že je to politicky logický krok, i když se mi nemusí líbit jako opozičnímu politikovi - že přichází s návrhem na stažení tohoto rozpočtu a přepracování tohoto rozpočtu.

Je potřeba ale říci, že vláda dělá z nouze ctnost, protože tahle záležitost je především v důsledku rozporů, které jsou ve vládní koalici, a to rozporů tak hlubokých, které skutečně nejen opozičním politikům, ale i těm prozíravějším vládním dávají určitě domácí úkol, zda nepřemýšlet o konci takovéto vlády, která není schopna prosadit ani takovýto základní zákon.

Myslím si, že tím dnešním rozhodnutím - pokud a asi bude to rozhodnutí schváleno, má jistou logiku - vážně nakročíme... tato vláda nakročí, protože to je její odpovědnost, k rozpočtovému provizoriu. Protože prostě nemít za sebou na konci října první čtení státního rozpočtu, je velmi vážná věc.

Já jsem se zamýšlel nad tím, zda svoje myslím si docela detailně propracované vystoupení tady vůbec přednést nebo ne. Ale myslím si, že je potřeba ho tady přednést, protože pan ministr Kalousek pod tlakem v tom křížovém výslechu několika opozičních představitelů vlastně tak trošku přiznal, jestli jsem to dobře postřehl, jaké budou ty parametry, o které on upraví rozpočet.

V příjmové části to má být méně 20 mld. korun, jestli jsem to dobře pochopil, což myslím, že je cesta k realitě, ještě o tom budu dále hovořit, protože zejména výběr daňových příjmů se nevyvíjí v takové dynamice, aby ospravedlňoval jakýkoli optimismus. A kromě toho si ani nemyslím, že ten vývoj národního hospodářství bude tak optimistický, jak je zapracován právě ve státním rozpočtu v jeho příjmech. A ve výdajích, to je druhý parametr, méně 20 mld. A myslím, že o tom je potřeba hovořit, protože další škrty v té výdajové části rozpočtu jsou velmi, velmi problematické, protože už k řadě velmi dramatických škrtů prakticky v naprosté většině rozpočtových kapitol došlo. Chtěl bych nicméně říci, že je potřeba podrobit ten návrh velmi kritické, ale přitom velice seriózní kritice.

Zůstal bych ještě v roce 2011. Premiér Nečas tehdy při projednávání rozpočtu řekl - cituji: "Jsem přesvědčen, že tou správnou cestou je podpořit vytváření pracovních příležitostí a ne je hubit zvyšováním daní či odvodů." Pane předsedo vlády, kam se po roce podělo vaše přesvědčení? Dostali jsme se k návrhu rozpočtu plného restrikce uplatňované na těch, kteří nemají žádnou šanci se bránit.

Ve státním rozpočtu na příští rok, v tom návrhu, který vláda dnes navrhuje stáhnout, je na dávky státní sociální podpory vyhrazeno necelých 32 mld. korun, což je meziročně pokles o více než 14 %. Vláda počítá se zrušením stávajícího příspěvku na bydlení. V případě, že jeho zrušení bude schváleno podle vládních návrhů, snížily by se výdaje na dávky státní sociální podpory v příštím roce o 7 mld. korun. Ministr Kalousek v tomto návrhu rozpočtu již snížení sociálních výdajů předvídá, aniž by byly příslušné legislativní změny naší Sněmovnou schváleny.

Restrikce současných příspěvků na bydlení současně vyvolá nárůst výdajů na dávky hmotné nouze o 5 až 6 mld. korun. I přes uvedený nárůst výdajů se očekává úspora na výdajích pro domácnosti s nejnižšími příjmy ve výši 1,4 mld. korun ročně. Myslím, že snižování výdajů sociální povahy v oblasti bydlení je vstupenkou k bezdomovectví pro desetitisíce lidí s vysokými nájmy. S takovým snižováním výdajů těm nejpotřebnějším zcela zásadně nesouhlasím.

Na rok 2013 je na dávky nemocenského pojištění vyčleněno 21,7 mld. korun. Na příjmové straně rozpočtu je však výběr pojistného předpokládán ve výši cca 26 mld. korun. Tyto naspořené 4 mld. by měly být jednoznačně vráceny do systému např. vyššími dávkami v nemoci. Omezení těchto dávek v praxi často končí tím, že si nemocní berou dovolené, jen aby měli zachovaný příjem, nebo nemoci přecházejí. Jak se to projeví ve zhoršování zdravotního stavu české populace, nikdo nedokáže odhadnout. Nicméně v budoucnu to způsobí násobné výdaje toho, co dnes v rozpočtu ušetříme.

Dále se snižují výdaje na politiku zaměstnanosti o 2,2 mld. korun, tedy téměř o 10 %. Na zaměstnávání zdravotně postižených občanů, kterým vláda sebrala v předchozích dvou letech, co mohla, chce dát o závratných v uvozovkách 100 mil. korun navíc. To nejen že nedokáže ani nahradit výpadek způsobený inflací, ale ani to nemůže zajistit smysluplné zaměstnání zdravotně postižených v různých, především odlehlých částech našeho státu.

Na aktivní politice zaměstnanosti chce vláda ušetřit 700 mil. Z tohoto pohledu je pak podpora v nezaměstnanosti snížená o téměř 10 % jen výsměchem všem těm, které diletantské vedení hospodářství této země připravilo o jistotu zaměstnání. Tak nezodpovědný přístup projednávání rozpočtu je srovnatelný snad tedy jen s tím loňským.

Když se však zamyslím, tak ony jsou si všechny rozpočty vlád pod vedením ODS a s komplicitou ministra financí Kalouska velmi podobné. A co je velmi úsměvné, tak to, jak pravicoví ministři financí a předsedové vlády a další rádoby vtipní pravicoví politici a ekonomové neustále hovoří o tom, že je současný stav způsoben vládami levice, potažmo vládou, v jejímž čele jsem byl. Právě to mě nutí opět a znovu trpělivě vysvětlovat, jaká byla skutečnost.

Pokud dojde k nějaké debatě o rozpočtu, tak je údajná neschopnost levice odpovědně hospodařit vždy zmiňována. Jak to bylo s těmi dnes již vpravdě mýtickými schodky v letech ohromného hospodářského růstu? V době hospodářského růstu, tedy za rok 2006 růstem šestiprocentním a dnes po neustálém zpřesňování Českým statistickým úřadem dokonce sedmiprocentním, jsme k rozhodování přistupovali skutečně odpovědně, a to dlouhodobě. Vždyť růst v roce 2005 byl 6,8 procenta a díky tomu, že existují určité síly setrvačnosti v ekonomice, zvláště pokud sestavujete rozpočet, tak působením setrvačnosti a synergicky připraveným návrhem rozpočtu se podařilo prodloužit období tohoto výtečného růstu a bohatnutí naší země a jejích občanů i v roce 2007, kdy byl růst 5,7 procenta. Pak nám ekonomika po zásazích pravicových ekonomů a nejlepších ministrů financí světa chřadla a chřadla.

Že se jedná o velmi vážnou chorobu, ze které jsme se stále ještě nedokázali vyléčit, svědčí fakt, že se nám po dlouhých pěti letech stále ještě nepodařilo dosáhnout úrovně podílu hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele v přepočítané paritě kupní síly. Tedy, že v roce 2012 se máme hůř než v roce 2007. V roce 2007 se jednalo o hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele k paritě kupní síly v částce 20 660 korun a v roce 2011 to bylo 20 449 korun.

Neustále je zmiňován tehdejší rozpočtový schodek a to, že v době na dnešní poměry závratného hospodářského růstu se má schodek snižovat. Smutné je, že ekonomové, kteří nám toto vyčítají, bohužel skladbě státního rozpočtu příliš nerozumí a nedokáží interpretovat tehdejší státní závěrečný účet. Takže v roce 2005 byl schodek státního rozpočtu nominálně 56 mld., z této částky, dámy a pánové, ovšem bylo 45 mld. rozpočtových rezerv. Tedy skutečně a průkazně jsme prostředky získané díky bezprecedentnímu hospodářskému růstu využívali na vyrovnávání schodku státního rozpočtu. Opakuji, připravili jsme následujícím vládám jen v roce 2005 45 mld. rozpočtových rezerv. Kromě toho ještě bylo 20 mld. korun vynaloženo na krytí ztráty Konsolidační agentury, čili suma sumárum 65 mld. korun. Takže kdyby nebylo těchto dvou účetních operací, neboť jde jen o metodiku vedení státního účetnictví, tak by schodek neexistoval. Hospodaření státu by bylo ve faktickém přebytku.

V roce 2006, kdy schodek na první pohled vypadá obludně - přes 97 mld. korun, a takto je také propagandisticky využíván, ale z téhle částky bylo opět 46 mld. korun rezerv a 20 mld. korun ke krytí ztráty Konsolidační agentury. Takže faktický schodek je něco málo přes 30 mld. korun. Kdybychom takovýto schodek měli teď, v tomto roce, tak bychom měli opět oceněného ministra financí a byli nadšení, jak se nám všem daří.

Dámy a pánové, především bych chtěl znovu opakovat, jak jsem o tom již při minulých debatách o rozpočtu hovořil, že vláda se chytla do vlastní pasti. Sama si ji nastražila tím, že zavedla praxi sestavování rozpočtu na základě legislativy, která ještě nebyla řádně schválena Parlamentem. Čili to, že ministru financí nezbývá nic jiného než rozpočet přepracovat, nezpůsobil nikdo jiný než sama Nečasova vláda, která prostě vládnout neumí. Nicméně musím říci, že toto rozhodnutí vlády svým způsobem vítám. Rozpočet je, jak se stalo za pravicových vlád zvykem, postaven na nerealistickém odhadu ekonomického vývoje. Ve světle průběžně zveřejňovaných údajů o vývoji českého průmyslu, stavebnictví, o maloobchodu, o vývoji tržeb maloobchodu a u našich hlavních světových obchodních partnerů, kde dochází k výraznému zpomalování ekonomiky, je předpoklad reálného růstu o jedno procento jednoznačně nadhodnocen. Můžeme očekávat spíše kladnou nulu. Vyloučit nelze ani pokračování poklesu. Takže už tady hrozí výpadek daňových příjmů okolo nejméně 10 mld. korun. Pokud by se opakoval letošní pokles hospodářství, mohou ve státním rozpočtu chybět až dvě desítky miliard korun. Konec konců, i sám pan ministr financí o 20 mld. korun, pokud jsem to správně postřehl, hovoří.

V návrhu rozpočtu nejsou zapracována žádná prorůstová opatření. Vláda pokračuje dál ve své destruktivní politice tupých škrtů, která přivedla v tomto roce českou ekonomiku jako jedinou ze středoevropských zemí do recese. Rozpočet počítá s dalším poklesem objemu prostředků na platy veřejných zaměstnanců. Se škrty v sociální oblasti i ve výdajích na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti. Stejně jako v minulosti jsou naprosto nedostatečné prostředky určené na výdaje, které mohou podpořit hospodářský růst. Mám na mysli například prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu dopravní infrastruktury nebo zdroje Státního fondu rozvoje bydlení na podporu modernizace a rekonstrukce bydlení.

Tady bych se možná chtěl trochu zastavit. Myslím si, že vláda naprosto podceňuje incentivy, které by mohly podpořit výstavbu bytů, například komunálních, bytů sociálního charakteru a podobně. Myslím, že to jsou věci, kterými by se v prorůstové politice měla vláda zabývat. Takže se ptám, co by mělo vládou očekávaný procentní růst hospodářství generovat, když s ohledem na vývoj v zahraničí bude velmi pravděpodobně slábnout export. Tahoun české ekonomiky, který doposud ta čísla vylepšoval a neukázal tak v plné nahotě, že hospodářská politika vlády je zcela chybná. Namísto toho, aby vláda přijala opatření na podporu hospodářského růstu, který zajistí rozpočtu potřebné příjmy, nadále ignoruje ekonomickou realitu a přichází s návrhy typu omezení výdajových paušálů, které poškodí drobné živnostníky aniž by problém více než stomiliardového schodku jakkoli řešily. Tohle mě zajímá osobně, protože vláda pod mým vedením zavedla výdajové paušály pro živnostníky.

Za naprosto nepřijatelné považuji pokračování vládních experimentů s DPH. Před rokem touto dobou ministr financí obhajovat vládní návrh na zvýšení sazby DPH z 10 na 14 % s tím, že z očekávaného výnosu 22 mld. budou hrazeny náklady důchodové reformy.

Dámy a pánové, za prvních devět měsíců ministr financí vybral na DPH o pouhé 3 mld. korun více než v loňském roce. Vláda lidem zdražila potraviny, léky, teplo, vodné, stočné, veřejnou dopravu a řadě domácností, zejména důchodcům, nezaměstnaným, sociálně potřebným nebo mladým rodinám s dětmi způsobila vážné existenční problémy. Tisíce lidí se propadly pod hranici chudoby. Výsledek je, že státnímu rozpočtu to nepřineslo téměř vůbec nic. To je smutné. Lidem nezbylo nic jiného než omezit spotřebu, odložit zbytné nákupy nebo za nimi jezdit do levnějšího zahraničí.

Víme, že pokud jde o základní koš potravin, pokud provedete nákup v tom základním koši potravin u nás a v Německu, tak v německé samoobsluze je o třetinu levnější. Troufalost vlády, která si není schopna přiznat svůj omyl a odvažuje se předstoupit před tuto Sněmovnu a žádat o schválení dalšího zvýšení DPH, už opravdu nezná mezí. A že k tomu dneska dojde v jiném bodu, to všichni víme.

Nečasova vláda navíc prokazuje naprostou neschopnost vybírat daně a bojovat proti daňovým únikům. Dovolím si uvést příklad. Spotřeba tvrdého alkoholu na jednoho obyvatele se dlouhodobě pohybuje okolo osmi litrů za rok. V roce 2010, ve kterém došlo ke zvýšení spotřební daně z lihu a lihovin, došlo ke skokovému poklesu spotřeby alkoholu v průměru na sedm litrů na osobu. V tomtéž roce i přes zvýšenou daň poklesl meziroční výnos spotřební daně z lihu a lihovin o půl miliardy korun. To ale, dámy a pánové, neznamená, že lidé přestali alkohol konzumovat. Pouze se část spotřeby přesunula směrem ke spotřebě alkoholu pocházejícího z nelegálních zdrojů. Vládě to ale bylo úplně jedno. Nepřišla s žádnými opatřeními, která by omezila černý trh s alkoholem. Začala konat až ve chvíli, kdy v souvislosti s kauzou Metanol zemřeli lidé. Něco podobného tedy, rozsáhlé daňové úniky, zažíváme u cigaret a zřejmě i pohonných hmot, kde se rozvinul paralelní trh a také obrovské dańové úniky.

Nepochopitelné je pro mě v současné situaci trvání vlády na spuštění důchodové reformy. Vláda počítá s tím, že výpadek příjmů z pojistného na důchodové pojištění dosáhne 6 mld. korun. To by znamenalo, že do druhého pilíře v příštím roce vstoupí pouze 15 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. To má být ta skvělá penzijní reforma, která jako mávnutím kouzelného proutku vyřeší problém stárnutí české populace? Myslím, že vláda by měla vyslyšet argumenty pana prezidenta, kterého jistě nikdo z nás nepodezírá z levicového smýšlení, a od spuštění penzijní reformy v příštím roce upustit. Ušetřila by tím sobě i vládám příštím spoustu problémů.

Dámy a pánové, máme-li zastavit hospodářský pokles a zabránit rozkladu české společnosti, který nezadržitelně postupuje, musí se vláda oprostit od svých ideologických předsudků a musí začít provádět aktivní hospodářskou politiku, to znamená podpořit poptávku zastavením poklesu reálných příjmů a zvýšením veřejných investic do oblastí s vysokým multiplikačním efektem, tedy například do výstavby a modernizace dopravní infrastruktury nebo do výstavby bytů, kterou už jsem zmínil. Současně je třeba poskytnout všestrannou podporu českým vývozcům, a to jak prostřednictvím státních institucí pro tento účel zřízených, tak prostřednictvím účinné ekonomické diplomacie. Tady bych chtěl ocenit úsilí - teď nevím koho, ale myslím si, že spíše velvyslanectví v Kazachstánu a také okolí prezidenta republiky, že se podařilo postoupit, pokud jde o ekonomickou diplomacii, v jednání s Kazachstánem, kde se otevírají velké obchodní možnosti, kde v krátké době může být navýšen obrat, výměna zboží zhruba o čtvrtinu. To je cesta správným směrem!

V neposlední řadě je třeba prostřednictvím systému investičních pobídek přivést nové investory do zaostávajících regionů s vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy. Zdroje lze hledat například obnovením systému progresivního zdanění s několika daňovými pásmy, zavedením více sazeb daně z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty s různou tržní silou a omezením výjimek snižujících základ daně. Dále je třeba zvýšit výběr DPH zavedením registračních pokladen. Zejména v souvislosti s prodejem lihovin a destilátů potom dokonce volají i zájmová sdružení obchodníků. A omezit možnost uplatnit odpočet DPH při nákupu osobního automobilu pro účely podnikání, omezit, limitovat jej například částkou 1,2-1,3 miliony. Dneska je možné odepsat ve firemních daních třeba Rolls-Royce. To je myslím nesmysl. Zdanit příjmy z dividend, zrušit zastropování odvodů na sociální pojištění.

Chci věřit, že vládní administrativa má skutečné odborníky a že je schopna alespoň něco pro oživení českého hospodářství udělat. Jejich kroky však zatím vše dokázaly spíše zhoršit. Podívejme se jen na stav hospodaření letošního roku právě s ohledem na plnění příjmové stránky rozpočtu. Například příjmy z evropských fondů budou nižší oproti rozpočtu o 53 miliard korun. Daňové příjmy a příspěvky na sociální zabezpečení budou mít propad zhruba 37 miliard korun. Inkaso DPH bude oproti rozpočtu nižší zhruba o 22 miliard korun. Na spotřební daních již teď víme, že stát nezvládne vybrat přes tři miliardy korun. U pojistného na sociální zabezpečení méně téměř o 10 miliard korun, na dani z příjmů právnických osob o 2,8 miliardy korun méně.

Dámy a pánové, nechci vás unavovat dlouhým proslovem. Nechci se už zabývat ani tím, co bylo či co by mohlo být. Na závěr uvedu jen několik základních faktů, které s tímto návrhem rozpočtu souvisejí.

Za prvé. Jakkoliv chápu, že formálně o daních jsou současné spory uvnitř ODS, je pro mě naprosto nepochopitelné, že vláda dopustila, že ani dnes nikdo s určitostí neví, v jaké výši bude příští rok snížená sazba DPH, která se dotýká významné části zboží a služeb. Neví to podnikatelé, neví to domácnosti, neví to ještě ani sama vláda.

Za druhé. Pánové Nečas s Kalouskem ve svých úvahách o schodku státního rozpočtu pro příští rok opět počítají jak s dobrým výběrem daní, dnes jsme slyšeli určitou korekci, uvidíme, tak i s určitým hospodářským oživením. Ptám se ale jak, když ani pro jedno neudělali prakticky nic. Se stejnou úvahou přišli žádat Poslaneckou sněmovnu o schválení státního rozpočtu již před rokem. Před rokem, připomínám, že předpokládali hospodářský růst 2,5 %. Je z toho pokles nejméně o jedno procento. Mýlili se již poněkolikáté, mýlí se zřejmě i nyní.

Strana, kterou vedu, sice vznikla před necelým rokem, ale již tehdy jsem upozorňoval na to, že Kalouskova představa o hospodářském růstu 2,5 % pro letošní rok je pouze vysněná a že dojde spíše k poklesu mezi 1-2 %. Bez nutných ozdravných kroků, které jsem již před rokem uvedl v našem programovém materiálu Proti recesi, nezaměstnanosti a deficitu státu, čeká naši ekonomiku v roce 2013 opět pokles. Vzpomínám si, když jsem na červencové schůzi v tomto roce radil vládě - a myslím si, že rady z řad opozičních poslanců jsou - jak to řekl jeden český premiér, jeden z mých předchůdců - rozumem zadarmo. Je škoda, že se tím vláda neřídila. Byl to Miloš Zeman a myslím, že měl pravdu. Tehdy jsem vám doporučoval, abyste za úkol přes letní prázdniny dal členům NERVu takové zadání, aby přinesli opatření k obnovení hospodářského růstu. Nestalo se.

A za páté připomínám, že i přes veškeré vládou proklamované rozpočtově odpovědné kroky je na tom česká ekonomika ve středoevropském regionu suverénně nejhůře, alespoň co se týče hospodářského růstu. Nejpomaleji ze středoevropských ekonomik roste v tomto roce ekonomika rakouská, která poroste o necelé jedno procento. Ekonomiky dalších zemí včetně německé porostou rychleji. Kde je asi chyba, pane premiére a pane ministře financí?

Rozpočtových chyb a nelogických kroků vlády Petra Nečase je bezpočet. Prostě z toho plyne podle mne jeden velký závěr: Je chybná celá hospodářská politika této pravicové vlády. Věřím nicméně, že tato vláda je u konce svého působení a již brzy se občané dočkají předčasných voleb a normální vlády.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Pane Štingl, velmi děkuji za Vaše kvalitní pojednání. Jako potěšující se jeví zjištění, nespokojenosti značné části našich spoluobčanů, zejména s jim vládnoucí hrůznou modifikací mafiánského kapitalismu, aplikovanou vůči nim nerozborným bratrstvem kmotrů a jejich klientů, ochotně sloužících současnému zlatému teleti zisku a moci chtivosti. Dotyčné božstvo si předmětní uzurpátoři všeho, povýšili nad obecnou lidskou morálku a slušnost.

       Dovolím si reagovat na dva momenty z Vašeho výstižného vyjádření. Předně se jedná o Vámi zmíněnou snadnou manipulovatelnost některých jedinců zejména tak zvanými většinovými médii. Naprosto souhlasím s tvrzením, že snad na žádného jiného politika, nebylo činěno tolik nátlakových akcí jako na pana  Jiřího Paroubka, když zastával funkci předsedy ČSSD. Kubiceho zprávu z roku 2006 lze ve své proradnosti srovnat snad toliko s tehdejšími různými antikomunistickým triky olomouckého klubu Vertigo ( skupování volebních lístků ). Za naprostou skvrnu na prý sněhobílém saku demokracie po čezku, lze jistě považovat vajíčkové ataky protagonistů  veřejných předvolebních shromáždění ČSSD v roce 2009, zmanipulovanými bojůvkami snad ,,odésáckých“ či jiných krajně pravicových mladých příznivců, které si dovoluji otitulovat, v souladu s citací polního kuráta O. Katze z díla geniálního spisovatele J. Haška za ,,naprostý vyvrhel“ demokratické společnosti.

    Jako nejen kvalitní politologický poznatek, beru i identifikaci třídní společnosti v současném stádiu vývoje mafiánského kapitalismu v ČR, v níž k definování podstaty celospolečenského vývoje, již s pouhými sociálními vrstvami nepostačíme. Zbývá než dodat, že případně předpokládány třídní boj provokují právě stupidně sofistikovaná brutální, jakoby úsporná.opatření současné vlády krajní pravice.

 

PS: Zákony dialektiky připouští ( povšechně ) toliko dvě možnosti dalšího vývoje společnosti. Jednak vývoj evoluční, nějaký postupný přechod od kapitalismu k nějaké dokonalejší společensko ekonomické formaci  viz. určité přechodné období, nějaká třetí cesta ve stylu to nejlepší z kapitalismu a socialismu,oprašme díla ekonoma O. Šika. Druhou variantu představuje onen  revoluční třídní boj a v jeho návaznosti možný zánik pozemské civilizace. Při onom prognózování samozřejmě nelze úspěšně abstrahovat od vývoje v dalších státech nejen v okolních. Přes četně vydávané etické kodexy, se naše současná vláda stala zejména morálně zkorumpovanou a měla by tedy padnout nejlépe již včera.

                                                                         

                                                                               S pozdravem

 

 

 

 

Vladimír Štingl

Pane Moskalíku, srdečně zdravím a děkuji za vysvětlující doplnění mého vyjádření. Je naprosto jasné, že nejde o blby a hňupy v tom pravém smyslu těchto slov, ale přesně kalkulující, chytré, zákeřné a až jak jste je označil "geniální"..... Od prvopočátku změn v této zemi je zřejmé, že k moci se dostala skupina individuí, která dlouho před listopadem věděla, MĚLA INFORMACE, kam a jak se bude v dalších 20ti - 40ti letech vyvíjet společenský, hospodářský a politicky systém. Vše, dle mého názoru, bylo velmi sofistikovaně a pečlivě připravené. Když si vezmu "pouhé" útoky a degradaci čehokoliv "levicového, občanského", tak ti Kalouskové, Nečasové převzali "štafetu" po partě, která to "rozjela".

Jiří Paroubek a jeho politická historie je přímo dokonalou ukázkou manipulace a mystifikace tak, aby se za žádnou cenu nedostal k "moci"..... tolik smyšlenek, lží, útoků a agrese a to oficiální nezažil snad žádný aktivní politik v této zemi do současné doby.... A tomu vytrvale slouží podržtašky a patolízalové jako je L. Zlámalová a celá řada dalších. Když si jen v hrubých rysech analyzuji, co vše bylo v této zemi zlikvidováno a to cíleně a s neuvěřitelnou houževnatostí od mateřinek, přes učňovské školství, vysokoškolské studium ala Plzeň ("vystudovala" tam celá řada individuí od Standíka G., přes Jirku Dumlíka až po "modročernou cikánobijku" ze severu......), totální rozbití průmyslu, od zbrojařského až po výrobu ponožek, degradaci zemědělství, paralyzování kvalitní ekologie, rozval zdravotnictví jako služby všem občanům ("technicky", umem a znalostmi našich lékařů máte šanci až na neskutečné uzdravení, ala následně jdete loktem do kapsy a nemáte na léky... a Heger Vám "poradí" co jíst a co ne...., Macek a podobní zhodnotí pití "laciného" alkoholu jako stupiditu "chudiny a lůzy"), tak jsem zděšný a nechce se mi věřit, že to udělali Češi, Moravané, Slováci - Čechům, Moravanům, Slovákům..... 

Tak co se nám za 23 let "svobody, demokracie, reforem, restrukturalizací, liberalizmu, utahování opasků....." podařilo "vytvořit, vybudovat, zajistit....."??? Obrovské přerozdělení majetku, naprosto jednoznačné tvrdé rozdělení společnosti na ty "bohaté" a "chudinu"..... na VYHRANĚNOU TŘÍDNÍ SPOLEČNOST...  Zůstávájí obavy, strach, nejistota, deprese, stress, beznaděj, ignorace, nezájem, sobectví, nepřátelství a začíná to kulminovat do nenávisti..... A následně, když se podíváte na výsledky voleb, tak nic potěšujícího a účast, zájem lidí o "kulturní" formu změny stavu - téměř nulový. Ještě, že je "gazdíků a topky" pětapůl a modrá individua začínají mít mezi lidmi obavu se hlásit k "velikým myšlenkám otce zakladatele" a jeho "žáčkům"..... Už ani tisíckrát, 24 hodin denně opakované lži nestačí k úplnému zblbnutí většiny tohoto národa...

Lze popst mnoho "listů papíru", ale rozhodovat budou ČINY... Takže si držme palce a rozfoukejme oharek postupně na hranici pro "čaroděje a čarodejnice....". Dnes už i my víme, že nic netrvá věčně.... Ani moc současných gaunerelit a jejich "řídích orgánů" z gangsterelit. Díky a zdravím Vás.

klokan

Současná naše neschopná a rovněž všehoschopná / pro udržení si výsad svého vládnutí / krajně pravicová koaliční vláda, zejména ignoruje ekonomickou realitu. I zde pan Paroubek trefil jak se říká hřebík na hlavičku. Chce se mi upřesnit, že tato vláda ignoruje ve své zaslepenosti nejen realitu ekonomickou, ale zejména objektivní a velmi neutěšenou realitu celospolečenskou. Rovněž komentátor pan Štingl zamířil na podstatu věci tedy na zmiňovaný systémový úmysl, průběžného ožebračovaní neprivilegovaných občanů, na úkor obohacení se oněch horních asi 10 % nenasytných našich movitějších, zatím spoluobčanů. Úmysl našich představitelů zde doslova bije do očí, provázejí ho však i četná ,,pomýlení" nám vládnoucích pravicových egoistů a individualistů. Sám si myslím, že zmiňovaným panem Štinglem blbům a hňupům ( z hlediska celospolečenského), ovšem geniálním manipulátorům, mystifikátorům (z hlediska jejich mamonu a moci ziskuchtivého zájmu, při podotýkám ), zde snad pšenka nepokvete na věčné časy, které jsme již v našich zeměpisných končinách několikrát zažili.

Dobrý den.

Vladimír Štingl

Pane Paroubku, dobrý večer. Čtu, probírám dokola Vaše blogy, blogy pana Fialy, pana Schlimbacha i dalších, kteří popisují nebo komentují stav a vývoj české ekonomiky a hospodářství. Ať se snažím sebevíce, oprostit od emocí a tendenčnosti, od vnímání reality při každodením kontaktu s běžným životem a bojem s účty za nákupy na jednoduché živobytí, elektřinu, topivo, léky, už jen minimálně PHM, vůbec oblečení, boty - prostě nejedeme už ani na "volnoběh", ale ZOUFALE "ŠLAJFUJEME"..... -  NEMOHU KONSTATOVAT JINÉ NEŽ - nic z toho co se v tomto směru děje NENÍ CHYBA, JE TO SYSTÉMOVÉ A ÚMYSLNÉ....  Jsem taktéž přesvědčený, že to Vy, jmenovaní blogeři, komentátoři i všichni rozumní a logicky myslící lidé VĚDÍ a pouze jejich lidská/občanská/politická slušnost NEDOVOLÍ TO NAZVAT NATVRDO PRAVÝM JMÉNEM....

NENÍ PŘECE REÁLNÉ A MOŽNÉ, ABY TAK KULTURNÍ, VZDĚLANÝ NÁROD, KTERÝ PŘEŽIL UPROSTŘED EVROPY CELÁ STALETÍ, MĚL VE SVÉM STŘEDU A POSTAVIL NA PIEDESTAL MOCI TAKOVÉ   B L B Y,  H Ň U P Y   s IQ tykve, aby "nevěděli" co způsobují..... Prostě to NEJSOU CHYBY, OMYLY A "POMÝLENÍ" -  TO JE ÚMYSL....

Díky a dobrou noc. Zdravím Vás.