Jiří Paroubek: Jak proti sociálnímu vyloučení?

5.3.2012 14:44
Podle ministra vnitra existuje v zemi 35 míst, kde hrozí sociální nepokoje. Pokud by tyto nepokoje začaly v několika místech republiky najednou, sotva by na ně síly policie stačily. Při řešení problémů lokalit se sociálním vyloučením (SVL) tedy není možné spoléhat jen na policii. Předminulý týden představila národně socialistická strana svůj program boje proti sociálnímu vyloučení. Když jsme představili na konci ledna jeho pracovní verzi na prezentaci v Teplicích, která proběhla za velkého zájmu občanských iniciativ, začali se vůči našemu programu vymezovat obvyklí političtí popletové, kterým o skutečné řešení nikdy nešlo. A kteří si ani nedali práci, aby se s naším programem seznámili.

Podstatou programu je hledat cesty k vytváření nových pracovních míst. To je naprosto klíčová věc. Nová pracovní místa vytvoří např. nové investice v průmyslových zónách. V Ústeckém kraji je zhruba 30 těchto zón, některé z nich byly zřízeny s velkými výdaji z veřejných rozpočtů a jsou obsazeny sotva z jedné třetiny. Tady vidíme řešení v daňových úlevách pro investory, ale také třeba v dotačních titulech a bonusech poskytované malým a středním podnikatelům při vytváření nových pracovních míst. Stát by takto ušetřil výdaje na podporu v nezaměstnanosti.

Budeme usilovat o to, aby kraj v dohodě s vládní agenturou Czechinvest vytvořil speciálně pro Ústecký kraj organizaci, která bude zajišťovat zejména v zahraničí, ale i v Česku, nové investory (nejen) do průmyslových zón.

Na Děčínsku (vč. Šluknovska) však podmínky pro vznik průmyslových zón téměř nejsou, za to jsou tam desítky prázdných průmyslových objektů. Navrhujeme proto provést modernizaci těchto objektů (staré průmyslové objekty, dnes uzavřené), odstranění ekologických zátěží. Poté, co budou – s využitím zejména evropských peněz – objekty rekonstruovány, budou vyhledáváni vhodní investoři do nich. Zejména z prostředí malých a středních domácích i zahraničních firem. Takto mohou vznikat stovky nových pracovních míst a to přímo v oblastech s enormní nezaměstnaností, např. na Šluknovsku.

Velkým problémem pro investory, snižujícím atraktivní investice na Děčínsku, ale také v řadě dalších míst v pánevních okresech Ústeckého kraje, je nedostatečná silniční síť vč. dokončení dálnice. Vedle rozsáhlých veřejných investic do vytváření nových průmyslových zón a sanace průmyslových objektů (Děčínsko aj.) je nezbytné zkvalitnit, modernizovat také dopravní infrastrukturu. Zajistit lepší dopravní dostupnost okresů hospodářsky zaostalých, s vysokou nezaměstnaností a se sociálním vyloučením.

Také k těmto investicím je vhodné použít financí z evropských fondů. O tom je zejména aktuální mluvit v situaci, kdy hrozí značné nečerpání peněz z těchto fondů. A vláda bude ještě letos jednat o objemu peněz z evropských fondů, čerpaných počínaje rokem 2014 a o prioritách čerpání těchto peněz. A doprava by měla být mezi nimi.

Prvním naším cílem je tedy zvýšit zaměstnanost v kraji. Druhým je docílit potřebných změn v oblasti bydlení. Počínaje systémem prostupného bydlení, podporou výstavby sociálních bytů atd. Třetí oblastí, které se v programu věnujeme, jsou návrhy opatření v oblasti vzdělávání. Od podpory předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených rodin, přes rozvíjení poradenských činností směřujících k pomoci při získání zaměstnání rodičů, podpora kariérního poradenství, doučování, využívání stipendií pro talentované romské žáky, podpora rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a vzdělávání dospělých, zajištění změny rozřazovacích (inteligenčních) testů, kvůli nimž končí řada dětí ze SVL neoprávněně a zbytečně ve speciálním školství.

A konečně čtvrtá oblast je bezpečnost a prevence sociálně – patologických jevů. Velkým problémem je snižování stavu policistů, půjde proto o navýšení finančních prostředků, což umožní navýšení počtu policejních hlídek a přiblíží policii sociálně vyloučeným osobám (vesměs Romům). Dále půjde o podporu asistentů, prevenci kriminality, vytváření zařízení pro děti a mládež k naplňování volného času dětí, kontaktních center – služby pro drogově závislé. Důležité je celkově zintenzivnit potírání trestné činnosti v SVL.

Je obtížné shrnout rozsáhlý program boje proti sociálnímu vyloučení národně socialistické strany do zkratky. Jeho podstata je ve vytváření nových pracovních míst v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností, se sociálně vyloučenými lokalitami. Celá řada opatření v našem programu v oblastech bydlení, vzdělávání, bezpečnosti již v řadě obcí Ústeckého kraje funguje a přináší výsledky. Teď jde o to je prosadit rychle i jinde, kde je to potřeba.

Chceme v tuto chvíli především vyvolat o problému společenskou diskuzi. Rádi bychom dosáhli toho, aby politické strany před krajskými volbami jasně řekly, co chtějí dělat, aby nezaměstnanost a sociální vyloučení v příštích letech vyřešily.

(text byl ve zkráceném znění otištěn 3. března 2012 v Denících Bohemia v mutacích pro regiony severních Čech)

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.