Jiří Paroubek: Prohlášení k odchodu z ČSSD

obrazek
7.10.2011 11:49
Strany se mění, lidé zůstávají. To už říkal Winston Churchill, když ho - v jeho vidění světa - otravovali novináři s dotazem, jak může přecházet mezi stranou liberální a konzervativní. V roce 1989 jsem pomáhal obnovovat stranu, jejímž posláním bylo chránit ty, kdo chtějí žít slušně a pro něž stát není ani kořistí, ani nutným zlem. Dnes je to skoro výročí, dvacet dva let, co jsem tuto stranu, Českou stranu sociálně demokratickou, pomáhal obnovovat a díky mně i mnoha dalším nadšeným idealistům, se myšlenka stala skutkem. ČSSD se stala neodmyslitelnou součástí české politiky.

Demokratická politická strana je slib. Demokratická politická strana má program jako svůj závazek. Slib, daný ve volbách voličům, je jejím nepřekročitelným zákonem.

To jsem vždy ctil.

Už proto dále nemohu chodit mezi lidi, podávat jim jako bývalý premiér a předseda ČSSD ruce, když neumím vysvětlit, proč třeba hejtmani za ČSSD vypověděli smlouvu s voliči z roku 2008 - nejdříve tím, že opustili slib boje proti poplatkům a dnes se připravují na privatizaci krajských nemocnic.

Bojoval jsem za všechny slušné lidi. Za vizi země, kde slušní lidé mají jistotu, že platí zákon pro všechny. Že spravedlnost je hodnota nejen právní, ale i společenská. Že peníze nerozhodují o nás, ale my o penězích.

Bojoval jsem o tuto myšlenku v ČSSD i tehdy, kdy jsem neměl žádnou funkci, a z pohledu peněz by pro mne bylo jednodušší ze strany odejít. Neudělal jsem to.

Trpělivě jsem prosazoval myšlenku spravedlnosti, solidarity a sociálního státu proti všem, kdo zastávali věčné heslo sobců a také burziánů: „Greed is good!“ Chamtivost je dobrá. Nehleď na druhé, prosazuj se, ber a dávej jen tehdy, když za to něco získáš, prostě kašli na všechny, pokud z toho něco nemáš. Proti tomuto sobectví jsem celých dvacet dva let neochvějně stál, proti tomu jsem skoro polovinu svého života bojoval. Opačnou myšlenku, totiž budování sociálního státu, jehož posláním je obrana slušných, poctivých a pracovitých lidí, jsem pak jako ministr i premiér prosazoval.

Ačkoliv jsem byl několik let po roce 1993 v ČSSD v nemilosti, bez funkcí a prebend, respektoval jsem, že ČSSD většinu důvodů, proč jsem ji zakládal, naplňuje.

Dnes už, bohužel, tuto důvěru nemám.

Prvním signálem bylo, jak rychle po mém odchodu z čela sociální demokracie opustila slib z krajských voleb v podobě boje proti zdravotnickým poplatkům. Náš slib z krajských voleb v roce 2008 nebyl jen o zdravotnických poplatcích. Byl to symbol boje proti snaze o privatizaci českého zdravotnictví, proti myšlence, že jen bohatí mají nárok na lepší péči.

Dnes hejtmani za ČSSD dělají přesně opak svého slibu voličům, za který vděčí svým funkcím. Funkcím, které nemají proto, že jsou tak skvělé osobnosti, ale protože dali slib, uzavřeli s lidmi smlouvu a tu hrubým, hnusným a naprosto cynickým způsobem porušili. Jestli symbolem ČSSD v roce 2008 byl boj proti rovnici, že zdraví rovná se byznys, pak symbolem dnešní ČSSD je Jaroslav Palas, který formálně pronajal, ale všichni víme, že prodal, krajskou nemocnici. Místo toho, aby ostatní hejtmané tento krok odsoudili, tuto loupež za bílého dne hájí. Říká-li Jaroslav Palas, že ideologie nesmí vítězit nad řešením praktických problémů, pak připomínám, že něco podobného říkal, když prodával státní podíl lidem od pana Pitra v Setuze.

Nemyslím si, že by hejtmani za ČSSD byli slepí či tak hloupí, že by tohle neviděli. Jen vyčkávají, jak vedení ČSSD s tak flagrantním porušením programu, daným slovem, podanou rukou, se kterou jsem já i mí kolegové, pánové Sobotka, Hašek, Škromach, Zaorálek, Benešová či Dienstbier a další chodili za voliči, přesvědčovali je, že to, co dnes naši hejtmané dělají, nikdy neuděláme. Dnes jakoby tato ruka daná voličům neexistovala.

Palasova zdravotnická loupež a mlčení vedení ČSSD je bohužel pokračováním toho, co napsal Michal Hašek, první místopředseda ČSSD, do svého manifestu:

„Model sociálního státu je minulostí“.

Nemyslím si to. Sociální stát je cíl každého socialisty, člověka, který považuje politiku za poslání, za práci pro lidi a ne opačně.

Jsem zděšen z toho, jak tato neúcta k programu a základní myšlence strany, k tomu, proč jsem ČSSD v roce 1989 a 1990 s Jiřím Horákem obnovoval, opanovala dnešní ČSSD.

Nechci být ve straně, která má za cíl být soft verzí ODS. Nechci být v jedné straně s politickou mafií, která ovládla Ústecký kraj a pro niž není nic, ani člověk a jeho život, svaté. Jsem zhnusen z toho, jak se k této rakovině staví dnešní ČSSD: místo skalpelu nabízí mafiánům ze severu láhev té nejdražší whisky.

Shrnuto a podtrženo:

Před dvaceti lety jsem obnovoval ČSSD jako společenství lidí, pro něž je slušný a poctivý člověk na prvním místě. Dnes je to bohužel u sociálních demokratů jinak.

Byl jsem v ČSSD i tehdy, kdy pro mne bylo lehčí odejít. Myšlenka, program a slib voličům je totiž pro mne základní hodnotou. Dnes je to bohužel minulostí. Slib voličům a program, za který jsem byl zvolen, už v ČSSD neplatí.

ČSSD vždy byla alternativou pojetí politiky jako byznysu. Chceme-li však jako socialisté bojovat s trendem privatizace státu, nemůžeme nečinně přihlížet tomu, jak nám političtí mafiáni kradou naši důvěryhodnost. Politická mafie v Ústeckém kraji je jen vrcholkem ledovce problému, kterým je ČSSD nakažena.

Má kritika poměrů v ČSSD byla voláním na poušti. Proto odcházím.

Více na stránkách Jiří Paroubek - Paroubek.cz

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: ČSSD

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

videnak

PŘEJME PANU PAROUBKOVI USPĚCH,A DĚKUJME MU ZA ODVAHU UJMOUT SE VEDENÍ LEVICE,KDYŽ TO DNEŠNÍ ČSSD NEUMÍ,NEBO MOŽNA NECHCE.

JE POTŘEBA OCENIT SNAHU ZACHRANIT ČESKOU REPUBLIKU PŘED TUNELAŘI A LHAŘI.

catumbelan1
catumbelan1
karel-nizbor

Jiřímu Paroubkovi fandím. Už jen kvůli dnešním vyjádřením současné "elity" sociální demokracie. Všichni ti, kteří jej dnes kritizují, se po něm do svých funkcí vyšplhali. Když sociální demokracie pod Paroubkovým vedením vyhrávala, všichni sociální demokraté říkali "my jsme vyhráli". Po volbách v roce 2010 všichni tvrdili: "za všechno může Paroubek, my nic, my muzikanti". A řeči o mandátech? V roce 2005, kdy Paroubek přebíral vedení strany, měla strana 10%. Díky jeho vedení skončila ve volbách s 33%. Takže díky komu získala o dvě třetiny více mandátů? A připomenu, že když se post premiéra v roce 2005 nabízel Sobotkovi, odmítl. Takový člověk dnes volá po tom, aby Paroubek vrátil mandát? Bez něj by v roce 2006 možná Sobotka ve volbách neobhájil ani ten svůj...

Jaroslav Židlický

Správné, logické a důstojné rozloučení Jiřího Paroubka s ČSSD pro kterou je a zůstane jednou z nejvýraznějších  osobností. Na této skutečnosti nic nezmění pánové Sobotka, Hašek, Palas a jim podobní  neumětelové, kteří narozdíl od Jiřího Paroubka jsou v politice pouze a jenom pro osobní prospěch. Občan tyto prospěcháře zajímá jen tehdy když od něj potřebují hlas. Jakmile se dostanou k moci a korytůmi, rychle zapomínají na svoje předvolební sliby a dokonce neváhají opustit  i  volební program ČSSD.  Tyto lidé nemohou a nemají moji důvěru a můj hlas již v příštích volbách nedostanou.S takovými lidmi nelze budovat sociální stát a naplňovat ideály sociální demokracie. Před Jiřím Paroubkem je ještě velká politická budoucnost a lze si jen přát, aby v nové straně našel schopné spolupracovníky. Pane Jiří dovolím si vám popřát pevné zdraví a plnou parou  zase vpřed.    

 

catumbelan1

A jste přesvědčen o vysoké morálce nové parlamentní strany, Josefe?

skodovka_1

Není se čemu divit. Turbo kapitalizmus nastolený ODS, ale i ČSSD a doplňkovými stranami je v koncích. Střední vrstva neexistuje a zlodějna je povýšena spravedlnost. Doufám, že bude dost slušných lidí, kteří prohlédnou.

Přeji Jiřímu úspěch, ale bude médii roztrhán a vláčen v bažinách tohoto státu. 

rezjir10

Je sice možné, že socdem dosti razantně neprosazuje svůj levicový program např. v oblasti zdravotnictví. Ale tetno program nelze dosti razantně obhajovat, pokud na sebe ta dotyčná strana nabaluje středové voliče, nechce je odradit, chce si je naopak udržet a jejich řady rozšířit. Dále faktem je, že třeba lékaři i ostatní zdravotní personál si socdem nezíská politikou zaměřenou na zrušení poplatků A zdravotnici představují tak významnou voličskou skupinu, ovlivnující ostatní skupiny obyvatelstva, že by bylo  škoda ji přenechat zdarma jiným politickým stranám. Jakými hlasy tuto skupinu by ČSSD mohla nahradit? Kolik učitelů tím třeba získá? Politika je dnes a vždy byla a bude - alespoˇpro velké stray - zápasem o získání středového voliče. Politický program musí být vždy šitý na míru tomuto vrtkavému jedinci. Politici tu jsou pro voliče a ne naopak.

Přeji panu Paroubkovi hodně politických a osobních úspěchů. Držím mu všechny čtyři palce. Ať žije a vzkvéta strana, v níž bude působit.  

catumbelan1

Docela s vámi pane Filipe souhlasím. V ČSSD se něco děje již delší dobu, anebo se tam dostávají do vedení lidé s podivnou morálkou. Je opravdu divné, že nejdříve M. Zeman, který si mimochodem rovněž přisvojoval velké zásluhy za znovuoživení této strany, a po něm i J. Paroubek, odchází jako ukřivdění a jediní spravedliví a ostatními nepochopení! Při jejich odchodu je za nimi parta neschopných diletantů (po Zemanovi tu partu vedl právě J.Paroubek) a jen oni věděli a vědí nejlépe jak řešit otázky řízení státu. Jak dopadl po založení nového politického subjektu Miloš Zeman jsme viděli. To jak dopadne Jiří Paroubek uvidíme zakrátko! Obávám se, že ani tento druhý pokus o politický comeback nedopadne dobře. A bude to k radosti Kalousků, Nečasů a dalších.

pudlikmaxik

Řekl bych, že to, co píše Jiří Paroubek, svědčí o jediném - v ČSSD je něco shnilého, ale nikoliv až teď, ale muselo být již i dříve. Proč to říkám ? Je divné, když významní a  nepřehlédnutelní předsedové partaje odcházejí zcela jinam, rozcházejí se se svou stranou, za kterou tolik bojovali - jak Miloš Zeman, tak nyní Jiří Paroubek. Nicméně z dlouhodobého hlediska - parlamentní volby v roce 2014 - doufejme i dříve - bude jistě potřebné, a to Jiří Paroubek zajisté ví, se stávající levicí udržovat rozumné kontakty pro případné koaliční jednání. Chci věřit tomu, aby se Jiří Paroubek dostal opět daleko více do médií a nikoliv, že někým zaplacená média budou bojovat proti němu tak, jak bylo ukázáno jak v roce 2006, tak i v roce 2010.