Jiří Paroubek: Proti sociálnímu vyloučení je třeba aktivně bojovat

obrazek
27.1.2012 09:20
Představitelé politické strany Národní socialisté - levice 21. století si uvědomují, jako jedna z mála politických stran v zemi, tíživost problému sociálního vyloučení, které negativně ovlivňuje životy mnoha lidí v celé České republice, především pak v bývalých průmyslových oblastech Ústeckého kraje. Proto strana počátkem týdne v Teplicích uspořádala programový seminář pod názvem „Boj proti sociálnímu vyloučení“. Řešení tohoto negativního fenoménu dnešní doby je zároveň součástí volebního programu národně socialistické strany.

Kompletní znění programu NS-LEV 21 ohledně boje proti sociálnímu vyloučení naleznete na webových stránkách strany ZDE.

Sociální exkluzi vnímáme jako velmi složitý problém vyžadující komplexní řešení. Nelze navrhovat a aplikovat pouze krátkodobá populistická opatření. Základem programu NS-LEV 21, ve kterém se věnujeme boji proti sociálnímu vyloučení, je prosazení změn ve čtyřech základních oblastech života, a to v oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělání a bezpečnosti.

Pokládáme za nezbytně nutné vytvořit nová pracovní místa. Tohoto cíle chceme v případě podpory veřejnosti ve volbách dosáhnout například sanací podniků v průmyslových zónách a následným umožněním vstupu nových investorů, podporou vzniku sociálních firem, aktivní politiky zaměstnanosti či systému tzv. prostupného zaměstnávání.

V oblasti bydlení budeme prosazovat zajištění dostatečného počtu sociálních bytů a ostatních forem bydlení (např. azylových domů pro rodiny s dětmi), které vytvoří systém tzv. prostupného bydlení, což přispěje k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.

Další podmínkou úspěchu našeho boje proti sociálnímu vyloučení je intervence do vzdělávání. Je nezbytně nutné podporovat předškolní vzdělávání sociálně vyloučených osob, vznik pozic asistenta pedagoga pro tyto žáky, podporovat sociálně právní, psychologický, speciálně pedagogický či právnický servis pro školy, kariérové poradenství či zajistit, aby sociálně vyloučení žáci zbytečně nenavštěvovali praktické (dříve zvláštní) školy.

Jelikož majoritní populace vnímá sociální vyloučení především jako bezpečnostní riziko, musí dojít k navýšení potírání trestné činnosti ve vyloučených lokalitách, navýšení počtu policejních hlídek v těchto oblastech, ale také podpoře informovanosti policistů o problémech sociálně vyloučených osob a prohloubení vzájemné důvěry mezi těmito dvěma skupinami.

Sociální vyloučení je v neposlední řadě často spojováno s romskou komunitou. Závažným problémem je neinformovanost o tomto etniku a s tím spojené předsudky majoritní části veřejnosti. Proto ve svém programu navrhujeme rovněž opatření věnující se této oblasti. Tím je zařazení kapitol o historii Romů v ČR a v Evropě do učebních osnov a podpora Romů prostřednictvím pracovních pozic ve veřejné správě.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.