Jiří Paroubek v rozhovoru: Na volby budeme připraveni

obrazek
7.3.2013 10:53
Portál Vaše věc přináší svým čtenářům rozhovor s předsedou strany národních socialistů LEV 21 Jiřím Paroubkem. Bývalý předseda vlády v něm hovoří nejen o dění v české společnosti, ale také o přípravách na volby a nejbližších plánech své strany. „Na volby se připravujeme již nyní, těšíme se na ně a budeme dobře připravení. S tím musí všichni počítat,“ tvrdí sebevědomě předseda LEV 21.

Jste bývalým úspěšným předsedou vlády, bývalým úspěšným předsedou ČSSD, vracíte se však nyní ke svým kořenům národního socialisty se stranou LEV 21. Dle programu jsou si obě strany poměrně blízké. Sociální demokracii nyní čeká volební sjezd, kde budou delegáti sjezdu volit nové vedení a dosavadní členové vedení jim budou skládat účty. Jak odhadujete výsledky sjezdu ČSSD?

Nechci se příliš pouštět do odhadů výsledku sjezdu ČSSD. Není to strana, jejímž jsem členem. Pokud něco mohu, pak je to využití svých zkušeností ze soc. dem. k ohodnocení práce některých členů vedení této strany. Předseda strany Bohuslav Sobotka se neukázal jako přesvědčivý lídr. Na jedné straně ho nějakou dobu omezoval souboj s Michalem Haškem, na straně druhé ale sociální demokraté pod jeho vedením po bezmála třech letech té úplně nejhorší vlády v novodobé historii země na tom s preferencemi nejsou o moc lépe. Ostatně, i výsledek krajských voleb ukázal, že ČSSD nemá nějakou oslňující podporu. Po děsuplné Nečasově vládě je prakticky na stejném volebním výsledku jako ve volbách do sněmovny v květnu 2010. Bude ale logické, pokud sjezd podpoří Bohuslava Sobotku jako předsedu strany a Michala Haška jako jeho zástupce. Štěpení sociální demokracie rok před volbami by jim jistě nepřineslo nic dobrého. Zralí na výměnu jsou jiní.

Kdo je podle vás „zralý na výměnu“?

Pokud bych to měl poměřovat s tím, co si pamatuji, a s tím, co jsem zaznamenal v uplynulých dvou letech, tak docela určitě Marie Benešová. Nepamatuji si, že by někdy v letech 2006 – 2010, kdy byla členkou „mé“ stínové vlády coby stínová ministryně spravedlnosti, přišla například s nějakým koncepčním materiálem anebo návrhem legislativní iniciativy či s odborným článkem do novin. Ona dnes tvrdí, že mi byla nepohodlná a že o ni nebyl zájem. Pravda je trochu někde jinde. Marie Benešová je zkrátka lenoška bez jakékoliv invence a ještě k tomu osobně mstivá. A jak to tak pozoruji, tak jí to zůstalo. Takový člověk ale nemůže být ve vedoucím týmu, který si dělá vládní ambice, je přítěží. A zátěží do budoucna.

Dobře, a co další členové vedení? Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, Jiří Deinstbier…

Zdeněk Škromach měl vždy přirozenou podporu ve straně. Navíc, je to jeden z mála lidí, který rozumí resortu, který dříve reprezentoval, tedy resortu práce a sociálních věcí. Není sice žádná hvězda, ale myslím, že jeho neúčast ve stínové vládě ČSSD spíše neprospívá, protože jsem od nich kromě plechově znějící kritiky sKaret v tomto směru nic neslyšel. Lubomír Zaorálek je přes všechna svá negativa jediným trochu schopným rétorem, alespoň tedy co mohu poměřovat v Poslanecké sněmovně. Je ale na něm vidět, že na sobě vůbec nepracuje. A podpora nasazení českých vojáků v bojové misi v Mali za bratru 300 mil. Kč jde na jeho vrub. Zejména po nuceném odchodu Davida Ratha je vidět v podobném typu lidí deficit ČSSD. No a Jiří Dienstbier, to je kapitola sama pro sebe. Myslím, že jeho povahové rysy se hezky projevily nyní v Senátu, kdy inicioval žalobu na končícího prezidenta Klause pro velezradu. To je něco tak absurdního a nakonec i poškozujícího naše renomé v zahraničí, že to nemá příliš obdoby. Mám ke Klausovi celou řadu velmi vážných výhrad, ale toto je už za hranicí únosnosti. Bojovat s Klausem v době, kdy byl při plné síle, to chápu a to jsem také dělal, ale teď… Jiří Dienstbier není politik do party. Je to solitér a ti jsou vždy zvláštní. Posuzovat ho pouze podle oblíbenosti v průzkumech nelze. Řekl bych takový Jiří Pospíšil v ČSSD. Tím, jak vyštípal z prezidentské kandidatury za ČSSD J. Švejnara, otevřel dveře k prezidentství dokořán M. Zemanovi. A prohrála s ním i sociální demokracie.

Je ČSSD v případě volebního úspěchu vaším přirozeným partnerem, nebo by LEV 21 do koalice s ČSSD nešel?

Pochopitelně, že obě strany jsou si přes řadu odlišností programově blízké. LEV 21 nemusí být nutně součástí nějaké vládní koalice. Umím si představit, že bychom ve sněmovně podporovali levostředovou vládu v některých předem dohodnutých klíčových krocích. Ale pak je řada věcí, na které máme odlišný názor, kde by se shoda hledala jen velmi těžko. Abych uvedl nějaký příklad z poslední doby, tak to určitě bude podpora ČSSD pro vojenskou intervenci v Mali, respektive českou vojenskou účast v Mali. Tedy v zemi, ke které nemáme žádné historické vazby, žádné, nebo přesněji mikroskopické ekonomické vazby a kde nemáme ani ambasádu. Přesto, že jsem na to poslance upozornil, většina klubu ČSSD pro to hlasovala. To je pro mě nepochopitelné.

Dobře, ale v zásadních věcech byste se shodli?

Politika je umění možného. Ale my chceme do voleb do Poslanecké sněmovny jít s realistickým programem. Podle nás ale není možná řada věcí, o kterých dnes ČSSD ústy svého vedení hovoří. Mám na mysli úvahy o snižování sazeb DPH, které nebude možné bez toho, aby výpadek z příjmů státního rozpočtu byl nějakým způsobem nahrazen. A to bude, obávám se, prakticky. Sociální demokraté dále vlastně říkají, že zneplatní důchodovou reformu přijatou Nečasovou vládou. To přeci ale nejde udělat. Nevím, zda jsou si toho v ČSSD vědomi, ale to by pak následovala celá řada žalob a arbitráží, které by stát s velkou pravděpodobností s investory prohrál. Zkrátka, je řada oblastí, kde máme jiný pohled na věc. Realističtější pohled, nepopulistický. Nemá smysl lidem slibovat, že zvolením nové levicové vlády bude život ze dne na den lepší, že zrušením všeho špatného zmizí problémy jako mávnutím kouzelného proutku. Vsázím při vytváření budoucí stínové vlády LEV 21 na zkušenost a odbornou erudici jejích členů.

Co vás tedy jako národní socialisty ale má v očích voličů odlišit od ostatních levicových formací?

Je to určitě celá řada otázek. Mohl bych popsat celou řadu věcí z našeho programu, zmíním ale jen ty, které považuji za důležité. Z našeho pohledu je velice důležité dbát na ochranu spotřebitele, což je věc, které se tady vlastně nikdo nevěnuje. Podstatu důchodové reformy vidíme především v podpoře rodiny a propopulační politiky. Ten je funkční (mám na mysli systém průběžného financování), problém je s demografií a zatím je to stále ještě problém řešitelný, navzdory tomu, co občanům vštěpují Kalousek s Nečasem. K dlouhodobému zlepšení českého zdravotnictví pak vidíme cestu v podpoře programů prevence. Budeme ale také stavět na promyšlené bytové politice, kdy budeme podporovat výstavbu komunálních a sociálních bytů. To je mimochodem určitá cesta ke zlepšení situace v českém stavebnictví, které se potýká s velmi vážnými problémy, když trvale klesá jeho výkon. A v neposlední řadě je tu také aktivní boj proti nezaměstnanosti. Máme a budeme mít aktualizovaný náš prorůstový program zaměřený na rozvoj investic, což je věc, která jde ruku v ruce s příchodem nových zahraničních investorů. Ty je ale třeba nějakým způsobem motivovat k tomu, aby sem přišli. Chceme podporovat reinvestice, PPP projekty a cestou jsou i úvěry od Evropské investiční banky jdoucí zejména na výstavbu dálnic, silnic I. třídy a železničních koridorů (kromě evropských peněz).

Ano, to se bavíme o vašem programu, jaký ale máte plán v nejbližší době?

Plánů máme celou řadu. Budeme se nyní chtít soustředit na práci v parlamentu. Zpracováváme řadu legislativních návrhů. Namátkou mohu jmenovat některá témata, která s touto naší iniciativou souvisí. Jednak je to problematika zákona o zaměstnancích státu, který připravuje ve své verzi vláda. Dále je tu problém s vyplácením alimentů, kdy je řada matek samoživitelek závislá na alimentech od svých bývalých manželů, kteří ale neplatí. Chceme, aby stát v takovém případě těmto matkám poskytl peníze a ty pak vymáhal na těchto neplatičích, jako na svých dlužnících. Budeme také navrhovat změny v druhém pilíři důchodové reformy, kde chceme posílit závazky ze strany soukromých penzijních fondů směrem k účastníkům systému. Například v tom smyslu, že by zde z jejich strany měla být garance vyplacených peněz, měla by být možnost ze systému vystoupit a lidé by také měli vědět, kolik peněz za oněch dvacet, třicet či čtyřicet let skutečně dostanou. To dnes není. Dále se chceme zabývat problematikou adopce dětí homosexuálními páry, je-li v tomto páru biologický rodič tohoto dítěte, protože jsme přesvědčeni, že děti prožijí lepší dětství a dostanou lepší výchovu od takového páru, nežli někde v dětském domově anebo u problematického bývalého heterosexuálního partnera. A pak to samozřejmě také budou některé iniciativy v boji proti korupci. Nadále ale budeme také společně s Jiřím Šlégrem kvalifikovaně vystupovat ke všem důležitým bodům jednání Poslanecké sněmovny. Chystáme aktivní vystoupení na veřejnosti, jako jsou demonstrace k závažným problémům země. Někdy na přelomu května a června představíme veřejnosti náš aktualizovaný program a stínovou vládu.

Dnes – ve čtvrtek 7. března – pořádá strana LEV 21 na Loretánském náměstí protest proti Karlu Schwarzenbergovi. Není to z vašeho pohledu trochu pozdě? A o co se vlastně jedná?

Pozdě to určitě není. My jsme to tak naplánovali cíleně. Jednak 7. března je výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, a proto považujeme toto datum za určitý symbol. Navíc, v době předvolební kampaně by to nebylo vhodné, protože by to zapadlo a řada našich argumentů by byla brána tak, že se vezeme na určité předvolební i povolební protischwarzenbergovské vlně. To jsme nechtěli. Karel Schwarzenberg nicméně řekl, že Dr. Edvard Beneš by dnes stál za odsun sudetských Němců po druhé světové válce v Haagu, což je tribunál pro válečné zločince. To je z našeho pohledu naprosto zásadní urážka člověka, kterého si nesmírně vážíme nejen proto, že byl významnou historickou postavou národních socialistů, ale také proto, že to byl vzdělaný a Československu naprosto odevzdaný člověk. A skvělý ministr zahraničí a čs. prezident. Věřím, že našeho protestního shromáždění se zúčastní více lidí, nežli se účastní například při protikomunistických kraválech vůči komunistickým radním v některých krajích. Věřím, že česká hrdost ještě nevymřela. Ostatně devótní projev premiéra Nečase v bavorském zemském sněmu vůči sudetským Němcům byl pobuřujícím vykřičníkem, jenž nás přesvědčil, že jednáme správně.

Opakovaně jste v minulých týdnech hovořil o vidině stínové vlády LEV 21. Je to ještě aktuální téma?

Samozřejmě. Vyhledávám už pouze několik osobností pro resorty typu školství či životního prostředí. Naše stínová vláda by měla být sestavena z vynikajících osobností, které mohou kdykoliv nastoupit do ministerského úřadu. Dbám zejména na jejich odbornost, kterou vnímám jako základní předpoklad pro výkon ministerské funkce. Náš stát nyní nepotřebuje anesteziologa na ministerstvu průmyslu či hasiče na ministerstvu zemědělství. Na stejné bázi by měl být pak sbor poradců předsedy strany LEV 21, rovněž složený z vynikajících a odborně zdatných osobností.

Hodláte nějakým způsobem upravovat váš volební program?

Každý politický program je potřeba čas od času aktualizovat a upravit. Pravdou je, že náš ideový program měnit nebudeme, ten je nadčasový. Ale práce na volebním programu už jsme zahájili. Budeme aktualizovat náš program nazvaný „Proti recesi, nezaměstnanosti a pro obnovení hospodářského růstu“, který je velice kvalitní již teď. Společně s vývojem naší ekonomické situace, která se bohužel nelepší, však budeme muset některé jeho části aktualizovat a zpřesňovat. Nejvíce mne mrzí, že na to, co nyní nastává, tedy že dále roste nezaměstnanost a ekonomika dále klesá, jsme upozorňovali v tomto programu již před více než rokem a dali jsme náš program k dispozici všem. Vláda se vydala jinou cestou a tak nyní opět pozorujeme negativní důsledky politiky Nečasovy vlády. Budeme mít komplexní politický program. Chceme změnit ve II. polovině roku zejména jeho strukturu, abychom se odlišili od ostatních stran. Ještě není čas na to, abych prozrazoval podrobnosti, ale budeme se obecně zaměřovat na velmi konkrétní skupiny a vrstvy obyvatel. A budeme jich chtít obsáhnout co možná nejvíce. Zkrátka, na volby se připravujeme již nyní, těšíme se na ně a budeme dobře připravení. S tím musí všichni počítat.

Co je podle vás prioritně potřeba změnit a na co byste dbali, pokud byste se nějakým způsobem podíleli na vládě?

Jednou z priorit by určitě byla problematika vnitřní bezpečnosti. Potřebujeme profesionálně řízenou a dobře placenou policii. To, co se v tomto často přehlíženém resortu odehrálo za Radka Johna a za Kubiceho, to byl doslova pohřeb policie v přímém přenosu. Jsme zároveň přesvědčeni, že bude potřeba reformovat celou soudní soustavu. Tak, aby soudy mohly rozhodovat efektivněji, kvalitněji a zejména, aby lidé na rozsudky nečekali deset let. Určitě bude také potřeba rychle opravit všechny škody napáchané Nečasovou, ale také předchozí Topolánkovou vládou. Tady se celá řada kroků velmi tvrdě dotkla jak zdravotně postižených, tak i rodin s dětmi a důchodců. O úplné deformaci a zvrhlosti daňového systému ani nehovořím.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.