Jiří Paroubek v rozhovoru pro Deník: Pravice neumí řídit zemi

obrazek
3.6.2013 11:15
V sobotu proběhla v Praze programová konference politické strany LEV 21. Její předseda, expremiér Jiří Paroubek, na ní spolu s programem strany v klíčových odvětvích představil také stínovou vládu a tým odborníků. „Chci představit veřejnosti tým velmi zkušených a v praktickém životě úspěšných osobností, odborníků v jednotlivých resortech, kteří mohou dobře sloužit státu a lidem. Zpracovali jsme rozumný program pro naši zemi,“ říká Jiří Paroubek v rozhovoru pro Deník.

Pane Paroubku, jaké vidíte, jako bývalý premiér a dnes představitel parlamentní opozice, největší problémy současné české společnosti?

Lidé jsou dnes silně nespokojeni se svým životem, s politikou a politiky. Nevěří nikomu a ničemu. Hospodářství prožívá pokles, který se letos zřejmě ještě zrychlí až na tři procenta. Vláda trvale škrtá a to i výdaje na důchody a mzdy veřejných zaměstnanců a dalších. Pokles českého hospodářství způsobuje malou tvorbu nových pracovních míst a tedy vysokou nezaměstnanost. Vládě se podařilo ještě zhoršit korupci ve společnosti. Vzrostla také míra chudoby. Vláda se nezabývá ochranou sociálních jistot. Situace ve zdravotnictví je špatná a již na podzim bude v nemocnicích kritická. Kartelové dohody velkých obchodních řetězců způsobují ceny potravin vyšší nežli v Německu. Prostě dnešní vláda neumí vládnout.

Vaše strana LEV 21 zveřejnila svůj nový ekonomický program. Co je jeho podstatou?

Po volbách do sněmovny v příštím roce bude nutné zcela změnit dosavadní neúspěšnou hospodářskou politiku. Jde především o to podpořit rozvoj investic a vytvořit tak nová pracovní místa. Půjde o to používat moderních nástrojů financování např. typu projektů PPP, úvěrů Evropské investiční banky na veřejné stavby. Jednoduše řečeno, jde o to napumpovat peníze do české ekonomiky. A dostat tak republiku během dvou až tří let k robustnímu růstu hospodářství tří až čtyř procent. To pak umožní zvýšit důchody, platy ve veřejném sektoru a návazně na to i v soukromých firmách. A začít důsledně chránit spotřebitele před drahotou.

V čem postupovala současná vláda chybně v hospodářské oblasti, jaké jsou příčiny poklesu české ekonomiky?

Vláda dělala všechno jinak, než měla. Provádí skokové reformy, čímž nadělala obrovský zmatek vlastně ve všech oblastech života. Obrátila řadu věcí ve společnosti vzhůru nohama. V zemi panuje korupce. Politická třída země se zcela odtrhla od lidí. Vláda postavila svou hospodářskou politiku na nesmyslných škrtech v rozpočtu a zvyšování DPH, tedy na růstu cen.

Kdybyste se stal po volbách v roce 2010 premiérem, v čem byste dělal jinou hospodářskou politiku?

Dělal bych věci jinak. Dávám přednost pozvolným změnám, postupnému vylepšování chodu státu a zákonů. Byl jsem premiérem v letech 2005 – 2006, kdy byl hospodářský růst kolem 7%, rostly reálné příjmy lidí a schodky rozpočtu státu byly pod kontrolou. Samozřejmě bych dbal na snížení nepotřebných výdajů státu, ale dělali bychom vše pro rozvoj země, pro investování. A kde vzít na investice?

Otevřít dveře zahraničním i domácím investorům. Tak, aby vznikala nová pracovní místa. Stejnému účelu měly sloužit např. evropské fondy, což se tak úplně nestalo. Anebo projekty veřejného a soukromého partnerství, takzvané PPP projekty, a úvěry Evropské investiční banky. K urychlení výstavby zejména dopravních staveb. Ale kromě lepší strategie v ekonomice a kvalitnějšího vládnutí bych usiloval zejména o získání a udržení důvěry lidí. Vláda musí mít ruku na tepu společnosti a nekašlat na názory a zájmy lidí.

Co říkáte krizi celých odvětví, např. českého stavebnictví? Je možné tomu zabránit?

Je to z větší části výsledek chybné filosofie této vlády a její nečinnosti plynoucí z neschopnosti. Vláda nedělá vůbec nic, aby povzbudila investiční činnost. Jde o výstavbu dálnic, nemocnic, škol atd. Vláda nepřichází s programy podporujícími výstavbu komunálních a sociálních bytů a podobně.

Šlo podle vás zabránit i poklesu reálných příjmů zaměstnanců, důchodců atd.?

Určitě, chtělo to hlavně udržet hospodářský růst a to bylo možné. Soukromí investoři při rozumných investičních pobídkách a reálné podpoře středního podnikatelského stavu mohli udržet vynikající tempo investic a tedy i vytváření nových pracovních míst z let 2005 až 2007, a to se nestalo. Veřejné investice, respektive jejich tempo se dalo také udržet využitím financování cestou PPP projektů a využitím úvěrů Evropské investiční banky s dlouhou splatností (25 až 30 let). A pokud by byl udržen růst HDP, nemuselo se sahat na důchody a platy veřejných zaměstnanců a pak by neklesaly ani reálné mzdy zaměstnanců ze soukromé sféry. Prostě vláda a česká pravice to neumí, neumí řídit zemi a její ekonomiku.

Často nyní hovoříte o stínové vládě LEV 21. V čem vidíte její smysl?

Chci představit veřejnosti tým velmi zkušených a v praktickém životě úspěšných osobností, odborníků v jednotlivých resortech, kteří mohou dobře sloužit státu a lidem. Zpracovali jsme rozumný program pro naši zemi. Tým a program představím dnes na naší celostátní programové konferenci.

Takže vy stavíte na přední místa spíše životní zkušenosti, morálku a úspěchy nežli známost vašich lidí. Nebude vám to škodit?

Samozřejmě, optimální by bylo, aby se vedle vysoké kvalifikace a morálních kvalit jednalo o lidi obecně známé. Já ale nechci žádného Kalouska, Bártu, Johna či Béma, ti jsou přece hodně známí. Chci, aby do politiky šli lidé, kteří tam budou především pracovat pro druhé a pak teprve dělat politiku.

Máte doma manželku a malou dcerku. Jak vaše rodina vnímá to pracovní nasazení, které nové straně a práci ve sněmovně věnujete?

Moje žena ví, že mě práce v politice baví a že potřebuji pracovat pro lidi. Je pro mne velkou oporou. Dcera a žena mě udržují pevně na zemi v běžném životě. Chodím nakupovat, s dcerou do školky, starám se o dům, zahradu. Žiji normálně.

Jak budete postupovat, abyste přivedl svou stranu do sněmovny?

Mám přesnou představu, jak to udělat, se kterou jsem před pár dny seznámil vedení strany. Vedle celostátní reprezentace potřebujeme vytvořit také silné krajské reprezentace, složené ze starostů, lidí z komunální politiky, z akademické sféry, odborářů, z neziskového sektoru. Kdo má z těchto okruhů lidí chuť pracovat pro veřejnost a jsou mu blízké naše cíle a program, jsou mu dveře k nám otevřené. Předpokládám, že velká část našich čelných kandidátů budou nezávislí, nestraníci.

(rozhovor byl otisknut v Deníku dne 1. 6. 2013)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.