Jiří Šlégr: Pohybová aktivita mladých v bodu zlomu

obrazek
3.4.2012 16:39
Politici musí už konečně přestat zavírat oči před katastrofálním trendem, který bude pro naši zemi znamenat enormní finanční náklady. Děti a mladiství se přestávají pohybovat, stále více času tráví u televize či před počítačem, roste konzumace alkoholu, nezdravých tučných jídel i slazených nápojů, naopak klesá příjem ovoce a zeleniny a vzestupnou křivku vykazuje i závislost na tabáku a jiných drogách. Přitom mezinárodní výzkumy jasně dokládají, že chování v dospělosti je výsledkem chování v dětství. Také proto jsem přišel s projektem Sport do škol a každé pondělí jezdím na besedy minimálně do dvou základních či středních škol, kde diskutuji s žáky i studenty o důležitosti pohybu a aktivního způsobu života.

Výsledky největší mezinárodní výzkumné studie na světě v oblasti životního stylu dětí a školáků HBSC (Health Behaviour in School-Agend Children), které se zúčastnilo zhruba 230 tisíc dětí ze 43 zemí celého světa, z toho více než pět tisíc respondentů bylo z 94 škol všech krajů ČR, jasně poukazují na snižující se úroveň pohybové aktivity u dětí a enormní nárůst „sedavého životního stylu“. Přitom pravidelná pohybová aktivita podporuje zdraví, zabraňuje vzniku řady nemocí, zlepšuje zapojení do společnosti i kvalitu života, poskytuje ekonomické výhody a přispívá k podpoře ekologické udržitelnosti prostředí. Je rovněž prevencí vzniku nadváhy i obezity a přirozeným nástrojem jejího redukování. Mělo by nás silně varovat, že podle Světové zdravotnické organizace, která mj. zaštiťuje studii HBSC, nabyl výskyt nadváhy a obezity dětí ve vyspělých zemích epidemických rozměrů. Obezita v dětském věku má závažné zdravotní důsledky na kosterní a svalový systém a psychické změny, které mohou vést až k depresivním stavům. Obezita není podmíněna jen geneticky, ale především způsobem životního stylu a stravovacího režimu. Podle zmiňované studie HBSC je výskyt nadváhy a obezity u našich školáků v případě chlapců v průměru 19 % a u dívek 9 %. V této oblasti máme jedny z nejhorších výsledků z celé EU, v nárůstu obezity bohužel dokonce vedeme.

Také další ukazatele ze studie HBSC týkající se zdraví našich mladých mě vedou k vážnému zamyšlení. Přibližně třetina 11letých dětí a 37–42 % školáků ve věkových skupinách 13 a 15 let uvedlo, že se u nich minimálně dvakrát týdně vyskytují dva anebo více z následujících symptomů - bolesti hlavy, žaludku, v zádech, ramen, krční páteře, dále pocity skleslosti, podrážděnost, špatná nálada, nervozita, napětí či potíže při usínání, malátnost, závratě, obavy, strach, únava a vyčerpání. Podle vědeckých analýz je prožívání těchto psychosomatických potíží spojeno s negativním prožíváním školy, šikanou, vztahy mezi vrstevníky, špatným školním prospěchem a vyšším užíváním léků. Naopak životní spokojenost je úzce spojena se zdravím, neužíváním návykových látek a účastí na pohybové aktivitě.

Je naivní předpokládat, že výše uvedené odstrašující statistiky se samy od sebe začnou zlepšovat. V zájmu zdravého vývoje celé společnosti, který přinese i nezpochybnitelný ekonomický efekt je nutné, aby političtí představitelé České republiky začali urychleně podporovat sport zejména u mladých. Je ostudou, když se v rámci EU ocitáme na třetím místě od konce (ve společnosti s Maltou a Bulharskem) u státní podpory sportu. Sport je důležitým fenoménem v každé vyspělé společnosti, pomáhá řešit její problémy, prospívá zdraví, výchově a vzdělání národa, pečuje o kultivaci mladých lidí a reprezentuje ji mnoha způsoby. Sport a pohybové aktivity musí být přístupny všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti.

Národní socialisté – levice 21. století si uvědomují vážnost situace. Naším záměrem je zvrátit nepříznivý trend v oblasti aktivního životního stylu mladých, a proto budeme prosazovat, aby MŠMT, přijalo taková opatření k rozvoji tělesných schopností mladých lidí, která zabezpečí kvalifikované učitele sportu ve všech školách a otevření vzdělávacích programů zabývajících se všemi aspekty provozování sportovních činností. Rovněž budeme usilovat o prosazení nového zákona o sportu, který komplexním, rámcovým způsobem upraví systém státní podpory sportu v České republice, působnosti a úkoly zainteresovaných státních orgánů, institucí a orgánů veřejné správy na všech stupních řízení a bude v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a právem Evropské unie. Státní podpora sportu a podpora pohybové aktivity ve vyspělých zemích, tedy i v České republice, by se měla týkat všech oblastí pohybových aktivit a sportu, které prioritně přispívají k zdravému životnímu stylu obyvatel.

jiri-slegr
Poslanec Parlamentu ČR a bývalý hokejový obránce.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.