Josef Mašín by si měl invektivy na Palacha odpustit

obrazek
26.1.2012 09:56
Josef Mašín se minulý týden vyjádřil hanlivě o činu Jana Palacha, který se na protest proti postupující normalizaci v lednu 1969 upálil. Mašín prohlásil, že účinným nástrojem proti komunistickému režimu byl pouze boj, samozřejmě ozbrojený. Samozvaný ,,odbojář“ však Palachovo jednání evidentně nepochopil, jeho čin měl hlubší morální poselství. Nejvyšší oběť – položení vlastního života – se nesmí v takovém případě degradovat, Palach sledoval určitý cíl. Sám Mašín v Československu od roku 1953 nežil, takže jeho ,,vhled“ do problematiky je značně zkreslený a ovlivněný jeho vojenským partyzánským výcvikem a uvažováním.

Mašín nazval Palacha psychicky labilním člověkem a jeho čin sebeupálení za vyšší cíl hrubě znectil. Mašín se vyjádřil takto: ,,Nepovažuji též za zodpovědné a za dobrý příklad mládeži oslavovat čin sebezmrzačení – sebeupálení z jakýchkoliv důvodů.“ Mašín věren své tradici vojenského (teroristického) řešení problému (tzn. podřezání člověka ve spánku, zastřelení člověka, který vezl výplaty pracujícím lidem) má sotva právo kázat či moralizovat. Neumí se vcítit do nálad lidí, kteří po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy prožívali obrovské rozčarování z nastupující husákovské normalizace.

Palach, jak už jsem poznamenal ve svém článku o jeho výročí upálení, vnímal normalizaci jako velkou promarněnou šanci za obrodu komunistického režimu, a sám osobně se vnitřně s husákovskou garniturou nikdy nesmířil. Proto podstoupil tuto oběť a je nutno ji vnímat v dobovém kontextu vývoje nálad a společnosti.

Mašín tak nejenže degraduje Palacha a jeho čin, ale také aktivity občanských hnutí či iniciativ, které v tehdejším Československu vznikly, a to jen proto, že proti režimu bojovaly ,,slovem“, a nikoliv zbraní, protože vždy prohlašoval, že proti komunistickému režimu bylo možno bojovat jen se zbraní v ruce. Mašín se vyjadřuje přesně v dikci a intenci nesmyslného zákona o neexistujícím třetím odboji, jenž ozbrojený boj uměle vyzdvihuje nad ostatní protirežimní aktivity. Mašín také zesměšňuje tvrzení o tom, že chtěl Palach probudit lidi z letargie (přesněji ,,probudit lid této země”, jak psal Palach), což není žádná fráze. Palach to mimo jiné napsal v dopise těsně před upálením, v němž celá skupina, a nikoli pouze on uvádějí své požadavky, které jsou ještě poplatné atmosféře obrodného procesu.

Mašín se útokem na Palachovu památku a jeho čin opět negativně zapsal do povědomí lidí, kteří již přestávají mít o bývalé skupině ,,odbojářů“ iluze. Vrah, který ve snaze probít se na Západ (a nikoliv rozvíjet odboj) zmařil spolu s bratrem nevinné životy, by si tak měl invektivy na Palacha rozhodně odpustit.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Jsem velice rád, že byl v tisku zveřejněn rozhovor s jedním z Mašínů. Pomohl udělat si svůj názor i těm, kteří nedostali ve škole či v rodině reálné informace. A také proto, že docela nedávno uvedla Česká televize "dokumentární" film o skupině bří Mašínů. Tento "dokument" byl "vyvážený" tím způsobem, že v pořadu vystupovali pouze jednoznační příznivci, nebo přímo účastníci tohoto "odboje". VŮBEC NIKDO JINÝ, PROSÍM!

Obrátil jsem se tedy na GŘ České televize a současně na Radu, aby bylo natočeno pokračování, ve kterém by mohli v rámci "demokratizace" vystoupit i lidé s opačným názorem a uvést fakta, která je k tomuto postoji vedou.

Pokud by tady byl rozvinut onen "ozbrojený odpor", potom by zcela nepochybně generalissimus Josif Vissarionovič Džugašvili - Stalin nezaváhal ani minutu a poctil by nás "soudružskou pomocí". To by byl jediný výsledek činnosti podobných banditů a vrahů. 

Aniž bych opomíjel to, že se pohybuji ve sféře  "kdyby", je ZCELA nepochybné, že Západ včetně USA by nám  i tehdy poskytl stejnou "pomoc", jako tomu bylo v NDR, v Maďarsku, Polsku a nakonec v roce 1968 i u nás. TO JEST ŽÁDNOU.  

rku

Pane Duchoslave,

Jana Palacha si velmi vážím. Proto mě zlobí když "historici" píšou nesmysly. Palach se upálil před normalizaci a proto ji nemohl nijak chápat.Také Husák a jeho vedení nastoupilo až o tři měsíce později.

heriot

Plně s Vámi souhlasím pane Duchoslave.